YALAN SÖZDEN KAÇININ! Hac Suresi 30. ayet

advertisement
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:6
: AHLAK
: 5 / İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
: ÇALIŞMA KAĞIDI
6.
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
YALAN SÖZDEN KAÇININ!
Hac Suresi 30. ayet
BİZİ ALDATAN BİZDEN DEĞİLDİR.
Hz. Muhammed
vra
sakını
ası ge
lm
nışlar
yal
an
ko
n
uşm
ak
Sevgili Arkadaşlar!
Sizlerden aşağıda yer alan çiçeğin üzerindeki boş bırakılmış yerlere İslam dinin yasaklamış olduğu
yani kesinlikle yapmamanız gereken davranışları yazmanızı istiyoruz. Kolay gelsin!
İslam
Dininde
İf ti
ra
atm
ak
en da
rek
Kendin için istemediğin şeyi başkası için de isteme.
Hz. Muhammed
SINIF
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:6
: AHLAK
: 5 / İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
: ÇALIŞMA KAĞIDI
6.
“ İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarından
tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında
ise noksan yapan (ölçen) hilekârlara yazıklar olsun.” Mutaffifin Suresi, 1-3. ayetler
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
....................................................................
“Peygamberimiz bir gün pazarda buğday sergisine uğramış.Elini buğday
çuvalının içine daldırınca parmakları ıslanmış. Bunun üzerine buğday
sahibine;” Bu ıslaklık ne?” diye sordu. Buğday sahibi: ‘Onu yağmur ıslattı’
deyince, Peygamberimiz: ‘O ıslak kısmı insanların görmesi ve aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne koysaydın ya!’ Karşılığını verdi.Ardından da“……………………………………………………………
buyurdu.” (Müslim, İman, 43).
Sevgili Arkadaşlar! Yukarıdaki hikayenin sonuna Hz. Muhammed sizce aşağıdakilerden
hangisini söylemiş olabilir? Doğru olduğunu düşündüğünüz kutunun yanına ( ) işareti
koyunuz. Ve hikayeye bir başlık vermek isteseniz hangi başlığı verirdiniz yazınız.
Kaldır bunları buradan,
bir daha da böyle
birşey yapma!
Yazıklar olsun sana!
Bizi aldatan bizden
değildir.
Hz. Muhammed’e ait olan aşağıdaki sözü (hadisi)tamamlayınız?
“Doğru sözlülük; ……………..,iyilik de………………………………… götürür.
Yalan; kötülüğe, kötülük de………………..götürür.”
Muhammed
Hz.
SINIF
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:6
: AHLAK
: 5 / İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
: ÇALIŞMA KAĞIDI
Adı:
“İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden
her kişinin vay haline!” Hümeze Suresi, 1. ayet
Soyadı:
Sınıfı:
Gıybet etme ( arkadan konuşma) çok çirkin
bir davranıştır.
u
Yalan kon
İf tira atılm
ası.
şmak.
Senin için yapılmasını istemediğin şeyler nelerdir? Yazınız.
O zaman çöz şifreyi oku hadisi!
Aşağıdaki şifreli yazıda bir hadis gizleniyor ve her şekil bir harfe karşılık geliyor.
Şifreyi çözen hadisi okuyor!
K
N
İ
T
E
D
x
A
S
1
Ç
M
x
6.
SINIF
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:6
: AHLAK
: 5 / İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
: ÇALIŞMA KAĞIDI
“…Bir kimseye günah olarak Müslüman
kardeşini küçümsemek yeter.”
Buhari, Edeb, 57.
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
Sevgili Arkadaşlar! Aşağıdaki kutucuklarda İslam dininin yasakladığı yapılmaması gereken davranışlar
vardır. Sizler onları uygun ayetleri söyleyerek uyarmalısınız. Kolay gelsin!
SAKIN HA!
Kibirlenmek
1
“…Yalan sözden kaçının.”
Hac suresi, 30. Ayet
“Bizi aldatan bizden değildir.”
Müslim, İman, 43.
“İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan (ölçen) hilekârlara yazıklar olsun.”
Mutaffifîn suresi, 1-3. ayetler.
Dedikodu
Yapmak
“İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay hâline!”
Hümeze suresinin 1. ayet
Lakap
Takmak
Hile
Yapmak
“Karşılığında bana dünyayı verseler bile, bir
insanı hoşlanmayacağı bir şey ile nitelemeyi ve taklit etmeyi kesinlikle sevmem.”
Ebu Davut, Edeb, 40.
Yalan
Söylemek
“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla
değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin…”
Nisâ suresi, 29. ayet.
Haram
Yemek
1
“İnsanlardan (kendini büyük görerek) yüzünü
çevirme, yolda böbürlenerek yürüme, zira Allah büyüklük taslayıp, kendini beğenip övünen
hiç kimseyi sevmez.” Lokman suresi, 18. ayet.
6.
SINIF
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
Adı:
Soyadı:
Sınıfı:
:6
: AHLAK
: 5 / İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
: ÇALIŞMA KAĞIDI
6.
“Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne
ve babanıza da iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa
kendilerine ‘öf!’ bile deme; onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” İsra Suresi,21.ayet
ÖF BİLE DEME !
ANNE VE BABANA
1)Anne ve babanıza onları sevdiğinizi nasıl ifade edersiniz ya da gösterirsiniz?
Onların sözünü dinleyerek ve sevdiğimi söyleyerek..........................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2)Anne ve babanıza ya da bir büyüğünüze saygısızlık anlamına gelen söz ve
davranışlara örnek veriniz?
Büyüklerimiz konuşurken sözlerini kesmek..........................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
2)Anne ve babanıza ya da bir büyüklerinize nasıl davranırsınız?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
SINIF
Download