ben kimim? - video.eba.gov.tr

advertisement
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:6
:DİN VE KÜLTÜR
:6 / İSLAMİYET VE KÜLTÜR
:ETKİNLİK
6.
BEN KİMİM?
SINIF
6
ÜNİTE
İslamiyet ve Türkler
DERS
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
SÜRE
15 dk
ÖĞRENME ALANI
AHLAK
KAZANIMLAR
Türkler arasında İslam’ın yayılmasında ve İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetleri tanır.
TEMEL BECERİLER
Araştırma, iletişim ve empati, sosyal katılım. Kur’an-ı Kerim meali kullanma.
KAYNAKLAR
Kur’an-ı Kerim meali , Ders Kitabı.
SÜREÇ
Bu etkinlik 3 şekilde yapılabilir:
1. Her öğrenciye bir bilgin ya da bilim adamı verilir. Öğrencilerden kendilerine verilmiş olan bilim adamlarını ya da bilginleri tahtaya çıkarak anlatması ve arkadaşlarının tahmin etmesini ister. Süre tutulur ve en kısa
sürede anlatmayı başaran öğrenci etkinliğin birincisi seçilir.
2. Küçük kâğıtlara bilginleri ve bilim adamlarını anlatan küçük bilgiler yazılır. Örneğin; “Ben Afganistan’ın Belh şehrinde doğdum. Daha sonra
Konya’ya yerleştim. Mesnevi isimli bir kitabım var. Ve bu eserim tüm
dünyada tanınır. Ya da Ben Nişapur’da doğdum. Beni Ahmet Yesevi
Anadolu’ya gönderdi. Görevim sevgi, saygı, birlik ve beraberliği yaymaktı. Anadolu’ya gelmeden önce Mekke Necef ve Kerbela’ya gittim.
Sonra Nevşehir’e gelerek yerleştim.” gibi küçük bilgiler yazılır. Bu kâğıtlar
öğrencilere rastgele dağıtılır. Öğrenci kendisine verilmiş olan bilim adamının kim olduğunu belirler. Sonra tahtaya çıkarak arkadaşlarına kâğıdın
da yazılı olan bilgiyi okur ve onların tahmin etmesini ister. “ Ben kimim
? diye sorarak arkadaşlarının o bilim adamının kim olduğunu tahmin etmelerini ister. Eğer arkadaşları cevaba yaklaşırlarsa “yaklaştınız” ya da
uzaklaşırlarsa “uzaklaştınız” şeklinde geri dönütler vererek doğru cevabı
bulmaları için ipuçları verilir. Arkadaşları doğru cevabı bildiklerinde yerine oturur ve başka bir arkadaşı başka bir bilim adamını anlatarak etkinlik
devam ettirilir.
3. Yukarı da olduğu gibi küçük kâğıtlara bilim adamları yazılır ve öğrencilere
dağıtılır. Öğrenciler daire biçimin de otururlar. Bir öğrenci ‘ebe’ seçilir.
Seçilen öğrenci elinde ki kâğıttaki yazılı olanları arkadaşlarına okur ve
arkadaşlarına kim olduğunu sorar. Cevabı söyleyen öğrenci ebe olur
daha önce ebe olan kişi de onun yerine geçer. Eğer daha önce ki kişi
anlatmayı başaramamış ve arkadaşları doğru cevabı bilemezlerse ebe
olmaya devam eder. Farklı ipuçları vererek arkadaşlarının doğru cevabı
bulmalarına çalışır.
DEĞERLENDİRME
Farklı uygulamalarla da etkinlik geliştirilebilir.
SINIF
SINIF
ÖĞRENME ALANI
ÜNİTE
MATERYAL TÜRÜ
:6
:DİN VE KÜLTÜR
:6 / İSLAMİYET VE KÜLTÜR
:ETKİNLİK
6.
YAZ BAKALIM
SINIF
6
ÜNİTE
İSLAMİYET VE TÜRKLER
DERS
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
SÜRE
15 dk
ÖĞRENME ALANI
DİN VE KÜLTÜR
KAZANIMLAR
Türklerin İslam medeniyetine ve bilime hizmetlerine örnekler
verir.
TEMEL BECERİLER
Araştırma, iletişim ve empati, sosyal katılım. Kur’an-ı kerim meali
kullanma.
KAYNAKLAR
Kur’an-ı Kerim meali , Ders Kitabı.
SÜREÇ
Öğrencilerden iki grup oluşturulur. Birinci grup Türk İslam medeniyetine bilim, sanat ve edebiyat alanında katkıda bulunan kişileri
bulmaları ve bir kâğıda listelemeleri istenir. İkinci grup ise Türk İslam medeniyetine bilim, sanat ve edebiyat alanında katkıda bulunan kişilerin eserlerini bulmaları ve bir kâğıda listelemeleri istenir.
Sonra gruplar karşı karşıya getirilir ve birinci gruptan bir kişi tahtaya herhangi bir bilim adamının adını yazar.(Örn; Mevlana) İkinci
gruptakiler ise bu bilim adamının yazmış olduğu eseri yazar. (Örn;
Mesnevi) Sonra ikinci gruptan bir kişi herhangi bir bilim adamının
eserini tahtaya yazar ve birinci grubun eserin yazarını tahtaya yazmasını ister. Sırayla bu etkinlik devam ettirilir. Puanlama oluşturulur.
Eğer gruplardan biri doğru cevabı bilemezse soruyu soran grup
10 puan kazanır. Puanlama sonucunda en çok puan toplayan
grup birinci seçilir. (Sadece eserleri değil aynı zaman da unvanı
hangi alan da katkıda bulunduğu da sorulabilir. .(Örn; Avrupa da
Muallim-i Sani olarak bilinir. Cvp. Farabi gibi)
Bu etkinlik şu şekilde de yapılabilir: öğrenciler araştırmış oldukları
kişileri ya da eserleri A4 kâğıdına büyük puntolarla yazarlar. Tahtaya
çıkarak sıralanırlar. Ellerinde ki yazıyı diğer arkadaşlarına gösterirler.
Onlarda onları doğru bir şekilde sıralamaya çalışır. .(Örn; MevlanaMesnevi/ Zemahşeri-Keşşaf gibi)
DEĞERLENDİRME
Öğrencilere Türk İslam medeniyetine bilim, sanat ve edebiyat
alanında katkıda bulunan kişilerin kimler olduğu ve bu kişilerin
yapmış olduğu çalışmalardan bahsederek onların birçok alanda
İslam’a katkıda bulundukları anlatılarak etkinlik bitirilir.
SINIF
Download