fr - 30 çevresel risk değerlendirme formu 16.01.2017

advertisement
Doküman No
ÇEVRESEL RİSK DEĞERLENDİRME FORMU (ÇAYCUMA)
TESİS : Çaycuma
Çalışma Sahası /
Departman
12.04.2012
Revizyon No
0
Revizyon Tarihi
-
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Alt Faaliyet
R
RO
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Yasal
Gereklilik
Mevcut
Kontroller
FR-30
Yayın Tarihi
Risk Değerlendirme
Aksiyon Planı
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Plan.Faal.
Sorumlu
Risk Değerlendirme
Tarih
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Forklift Kullanımı ( dizel)
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımı
Dökülme, sızma
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Dökülme ve sızmalara karşı altlarında
tavalar mevcut. Kimyasallar tanımlı. MSDS
ler sağlanarak, kimyasalların yanında
asılmakta. Şubat ve Kasım aylarında ÇİSG
Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara verildi.
05.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımından ortaya
çıkan atık kutu ve variller
Tehlikeli atık
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
Şubat ve Kasım aylarında ÇİSG
Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara verildi.
05.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Elektrik Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Boşa çalışma yapılmamaktadır.
Kullanılmayan alanların ışıkları ve cihazlar
kapatılmaktadır. FR-84 Enerji Tüketimi
Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
05.01.2017
2
2
4
Aydınlatma LED Aydınlatmaya
dönüştürülecek
Fabrika
Müdürü
16.06.15
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Hurda metal atıkları
Geri dönüşüm
Hurda alan firma tarafından temin edilmiş
olan kontenyer da biriktilir. Tezgah başlarına
da ayrıca çapak konteynırları yerleştirildi.
05.01.2017
3
2
6
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Atık talimatı mevcut. Tehlikeli Atık kutusu
alanda tanımlı ve mevcut. ÇİSG
Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara verildi.
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
Atık toplama sahası oluşturuldu.
05.01.2017
2
2
4
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği
Tesis Şehir yerleşim birimlerinin dışında
Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
Makinaların altında gürültü ve titrreşimi
önleyici kauçuk-plastik takozlar üzerinde
bulunmakta ve çelik dübeller ile
sabitlenmiştir. Çevresel gürültü ölçümü Alka
çevreye yaptırılmıştır ve ölçüm sonuçları
uygundur.
09.01.2017
2
2
4
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış
çalışanlara yönelik ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilmiştir. Kimyasal depolanması
hk. talimat oluşturularak kazaların önüne
geçebilmek için matris oluşturularak
stoklama yapılmakta. Depo alanı özel olarak
inşaa edilerek sızmalara toprak ve su ile
karışmasını önlemek amacıylaı izolasyon ve
toplanması için kanal yapıldı.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Kullanılmadığı zamanlarda park alanına
çekilerek motor kapatılır. FR-84 Enerji
Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
05.01.2017
2
2
4
Forklift yenilenmesi durumunda elektrikli
forklift olarak değiştirilecek
05.01.2017
3
2
6
05.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
05.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
KKE ve Kontamine atıklar
Toprak ve su kirliliği
Üretimden kaynaklanan çevresel Huzur, beden ve ruh sağlığının
gürültü
bozulması
Preshane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
Profil Çekme
Ruloların taşınması
x
Çevre
Forklift Kullanımı ( dizel)
Doğal Kaynak kullanımı
Profil Çekme
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Üretimden kaynaklanan gürültü
Huzur, beden ve ruh sağlığının
bozulmaması
Profil Çekme
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Bor yağı kullanımı
Dökülme sızma
Profil Çekme
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Bor yağı kullanımından ortaya
çıkan atık kutu ve variller
Tehlikeli atık
Katı atıkların
kontrolü
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Artırılmasına Dair
Yönetmelik
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği
Toprak
Kirliliğinin
Kontrolü ve
Noktasal
Kaynaklı
Kirlenmiş
Sahalara Dair
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Kullanılmadığı zamanlarda park alanına
çekilerek motor kapatılır. FR-84 Enerji
Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
05.01.2017
2
3
6
Forklift yenilenmesi durumunda elektrikli
forklift olarak değiştirilecek
Tesis Şehir yerleşim birimlerinin dışında
Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
Makinaların altında gürültü ve titrreşimi
önleyici kauçuk-plastik takozlar üzerinde
bulunmakta ve çelik dübeller ile
sabitlenmiştir. Çevresel gürültü ölçümü Alka
çevreye yaptırılmıştır ve ölçüm sonuçları
uygundur.
bor yağı hazne içindedir. Makineye akan bor
yağı sisteme dahil ediilir. Bor yağı
eksildiğinde ilave edilir. Kimyasallar tanımlı.
MSDS ler sağlanarak, kimyasalların yanında
asılmakta. ÇİSG Bilgilendirme eğitimleri
çalışanlara verildi.
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
Şubat ve Kasım aylarında ÇİSG
Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara verildi.
Sayfa 1 / 10
1 ad. Forklift değiştirilerek
elektrikli forklift alınmıştır.
Süreç devam etmektedir.
Fabrika
Müdürü
Led aydınlatmaya
dönülmüştür.
15.01.2015
31.08.2015
0
0
0
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
6
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
1 ad. Forklift değiştirilerek
elektrikli forklift alınmıştır.
Süreç devam etmektedir.
Fabrika
Müdürü
15.01.2015
0
6
TESİS : Çaycuma
Çalışma Sahası /
Departman
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Alt Faaliyet
R
RO
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Profil Çekme
Genel Faaliyetler
x
Çevre
KKE ve Kontamine atıklar
Toprak ve su kirliliği
Profil Çekme
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Hurda metal atıkları
Geri dönüşüm
Profil Çekme
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
Yasal
Gereklilik
Risk Değerlendirme
Aksiyon Planı
Risk Değerlendirme
Mevcut
Kontroller
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Plan.Faal.
Sorumlu
Tarih
Atık talimatı mevcut. Tehlikeli Atık kutusu
alanda tanımlı ve mevcut. ÇİSG
Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara verildi.
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
Atık toplama sahası oluşturuldu.
05.01.2017
2
2
4
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
Katı atıkların
kontrolü
Hurda alan firma tarafından temin edilmiş
olan kontenyer da biriktilir.
05.01.2017
2
2
4
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış
çalışanlara yönelik ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilmiştir.Kimyasal depolanması
hk. talimat oluşturularak kazaların önüne
geçebilmek için matris oluşturularak
stoklama yapılmakta. Depo alanı özel olarak
inşaa edilerek sızmalara toprak ve su ile
karışmasını önlemek amacıylaı izolasyon ve
toplanması için kanal yapıldı.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği
Tesis Şehir yerleşim birimlerinin dışında
Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
Makinaların altında gürültü ve titrreşimi
önleyici kauçuk-plastik takozlar üzerinde
bulunmakta ve çelik dübeller ile
sabitlenmiştir. Çevresel gürültü ölçümü Alka
çevreye yaptırılmıştır ve ölçüm sonuçları
uygundur.
11.01.2017
2
2
4
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
0
Çevre
Üretimden kaynaklanan çevresel Huzur, beden ve ruh sağlığının
gürültü
bozulması
Çevre
Boya Ambalaj atıkları
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Atık talimatı mevcut. Tehlikeli Atık kutusu
alanda tanımlı ve mevcut. İSG - Çevre - Atık
yönetimi eğitimleri verildi. Atık yönetimi
talimatı revize edilerek, yayınlandı.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
x
Çevre
Forklift Kullanımı ( dizel)
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Artırılmasına Dair
Yönetmelik
Kullanılmadığı zamanlarda park alanına
çekilerek motor kapatılır. FR-84 Enerji
Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
09.01.2017
2
2
4
Forklift yenilenmesi durumunda elektrikli
forklift olarak değiştirilecek
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Atık KKE ler
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
05.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Kaynakhane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Profil ve tel Hurda atıkları
Geri dönüştürülebilir atık
Katı atıkların
kontrolü
05.01.2017
2
2
4
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Kaynakhane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Basınçlı Tüp atıkları
Geri dönüştürülebilir atık
Katı atıkların
kontrolü
05.01.2017
2
2
4
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Kaynakhane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kaynak dumanı, is, gaz
nedeniyle havanın kirlenmesi
Hava Kirliliği
05.01.2017
2
2
4
Kaynakhane bölümünün profil çekme
bölümüne taşınacaktır. Kaynak dumanı
toplama üniteleri yapılmış olup baca
yapılacaktır. Üretime girilmesi ile birlikte
baca gazı emisyon ölçümleri yaptırılacak.
Fabrika
Müdürü
Şubat
2015
Kaynakhane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Üretimden kaynaklanan çevresel Huzur, beden ve ruh sağlığının
gürültü
bozulması
05.01.2017
2
2
4
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Forklift Kullanımı ( dizel)
05.01.2017
2
2
4
Kaynakhane
Genel Faaliyetler
Kaynakhane
Boyama
Kaynakhane
Genel Faaliyetler
Kaynakhane
x
x
Doğal Kaynak kullanımı
İSG - Çevre - Atık yönetimi eğitimleri verildi.
Atık yönetimi talimatı revize edilerek,
yayınlandı. Atık kutuları belirlenerek alanlara
konuldu.
Metal (hurda) kutularında toplanarak yetkili
firmaya teslim edilirİSG - Çevre - Atık
yönetimi eğitimleri verildi. Atık yönetimi
talimatı revize edilerek, yayınlandı. Atık
kutuları belirlenerek alanlara konuldu.
Yetkili firmaya teslim edilir.İSG - Çevre - Atık
yönetimi eğitimleri verildi. Atık yönetimi
talimatı revize edilerek, yayınlandı. Atık
kutuları belirlenerek alanlara konuldu.
Sanayi Kaynaklı Baca gazı emisyon ölçümü Alka çevreye
Hava Kirliliğinin yaptırılmıştır. Sonuçlar uydundur.
Kontrolü
Yönetmeliği
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış, ÇİSG
Toprak ve su
Bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Kimyasal
kirliliğinin
depolanması hk. talimat oluşturularak
kontrolü
kazaların önüne geçebilmek için matris
yönetmeliği
oluşturularak stoklama yapılmakta. Depo
alanı özel olarak inşaa edilerek sızmalara
toprak ve su ile karışmasını önlemek
amacıylaı izolasyon ve toplanması için kanal
yapıldı.
Tesis Şehir yerleşim birimlerinin dışında
Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
Makinaların altında gürültü ve titrreşimi
Çevresel Gürültünün
önleyici kauçuk-plastik takozlar üzerinde
Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği bulunmakta ve çelik dübeller ile
sabitlenmiştir. Çevresel gürültü ölçümü Alka
çevreye yaptırılmıştır ve ölçüm sonuçları
uygundur.
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Artırılmasına Dair
Yönetmelik
Kullanılmadığı zamanlarda park alanına
çekilerek motor kapatılır. FR-84 Enerji
Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
Sayfa 2 / 10
6
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Fabrika
Müdürü
0
Baca yapılarak, baca gazı
emisyon ölçümleri yapılmış
ve Emisyon raporu
yenilenmiştir.
11.09.2015
2
2
4
0
6
Forklift yenilenmesi durumunda elektrikli
forklift olarak değiştirilecek
Fabrika
Müdürü
0
TESİS : Çaycuma
Çalışma Sahası /
Departman
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Alt Faaliyet
Galvaniz
Yağ çözme
Galvaniz
Yağ çözme
R
RO
x
x
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Risk Değerlendirme
Aksiyon Planı
Risk Değerlendirme
Yasal
Gereklilik
Mevcut
Kontroller
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Plan.Faal.
Sorumlu
Tarih
05.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
05.01.2017
2
2
4
05.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
09.01.2017
2
3
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Çevre
Kimyasal havuzunun delinmesi,
taşma
Kimyasalın çevre yayılması
Çevre
Havuzun kenarlarında taşma havuzu
mevcut. Havuz taşma ve dökülmeleri
önleyecek şekilde %85 oranında doldurulur.
Şubat ve kasım aylarında Çevre ve İSG
Bilinçlendirme Eğitimleri yapıldı. Talimatlara
çevre ile ilgili gereklilikler ilave edildi. Ayrıca
kimyasallarla ilgili eğitim verildi.
Çevre
Havuzların kimyasal beslemesi
ve tahliye
Kimyasal dökülmesi
Çevre
ph ölçümü yapılarak Kimyasalın eksilmesi
halinde ilave edilir. Atık su yoktur. Eksildikçe
takviye edilir.
Havuzun kenarlarında taşma havuzu
mevcut. Havuz %85 oranında taşma ve
dökülmeleri önleyecek şekilde doldurulur.
Galvaniz bölüm talimatlarına Çevre
gereklilikleri eklendi . Şubat ve Kasım
aylarında Çevre ve İSG Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı.
Kimyasalın depolama tanklarına çekilmesi
için pompalı sistem mevcut. Kimyasal
bulaşma ve dökülme olmayacak şekilde
depoya aktarılır.Çevre ve İSG Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı.
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
0
0
Çevre
Kimyasal havuzunun delinmesi,
taşma
Çevre
Havuzların kimyasal boşaltmaları
Kimyasal dökülmesi
ve tahliye
Çevre
Çevre
Havuz kimyasalların bertarafı
Su ve toprak kirliliği
Çevre
Lisanslı firma tarafından taşıma ve bertaraf
işlemi yapılır. Gerekli sözleşme ve beyanlar
verilmektedir. İzleme ölçme listesinden takip
edilir. Atık yönetimi talimatında tanımlıdır.
05.01.2017
3
2
6
0
x
Çevre
Su kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Çevre
%100 şebeke suyu kullanımı mevcut.
Kirlenen su pas alma havuzuna aktarılarak
yeniden kullanılır.
05.01.2017
3
2
6
0
x
Çevre
Havuz suyunun boşaltılması
Toprak Kirliliği
Çevre
Kanalizasyona salınmaz. Kirlenen su pas
alma havuzuna aktarılarak yeniden
kullanılırak değerlendirilir.
05.01.2017
3
2
6
0
x
Çevre
Kimyasal havuzunun delinmesi,
taşma
Kimyasalın çevre yayılması
Çevre
Havuzun kenarlarında taşma havuzu
mevcut. Havuz %85 oranında taşma ve
dökülmeleri önleyecek şekilde doldurulur.
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
yapıldı. Galvaniz bölüm talimatlarına Çevre
ve gereklilikleri eklendi .
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Galvanizleme
x
Çevre
Çinko külü ve lapası çıkması
toprak kirliliği
Çevre
prosesten çıkan kül ve lapa tehlikesiz atık
olarak lisanslı hepsen kimyaya
gönderilmektedir.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak atık yönetimi
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Galvaniz
Rötuş işlemleri
x
Çevre
Basınçlı sprey tüpü
Toprak Kirliliği
Tehlikeli atık kutusuna atılır. MSDS Mevcut.
Tehlikeli atıkların
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
kontrolü
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
yönetmeliği
yapıldı.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Galvaniz
Rötuş işlemleri
x
Çevre
Basınçlı sprey tüpü
patlama
sprey boya tüpünün bitmesi sonrası güvenli
Tehlikeli atıkların bir şekilde basıncı alınır, patlamaması için
delinir. Atık yönetimi talimatı revize edildi
kontrolü
yayınlandı. Çevre ve İSG Bilinçlendirme
yönetmeliği
Eğitimleri yapıldı.
05.01.2017
2
5
10
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Çevre
Depolama sahası mevcut. Etrafı örülü ve
polyester kaplı. Kimyasal depolama alanı
yapıldı. Depo alanı özel olarak inşaa edilerek
sızmalara toprak ve su ile karışmasını
önlemek amacıylaı izolasyon ve toplanması
için kanal yapıldı. Kimyasal depolanması hk.
talimat oluşturularak kazaların önüne
geçebilmek için matris oluşturularak
stoklama yapılmakta.
11.01.2017
3
2
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Kimyasallar ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış, ÇİSG
Bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Kimyasal
depolanması hk. talimat oluşturularak
kazaların önüne geçebilmek için matris
oluşturularak stoklama yapılmakta. Depo
alanı özel olarak inşaa edilerek sızmalara
toprak ve su ile karışmasını önlemek
amacıylaı izolasyon ve toplanması için kanal
yapıldı.
05.01.2017
3
2
6
Galvaniz
Pas alma
Galvaniz
Pas alma
Galvaniz
Pas alma
Galvaniz
Durulama
Galvaniz
Durulama
Galvaniz
Fluxlama
Galvaniz
Galvaniz
Kimyasal Depolama
x
x
x
x
Çevre
Kimyasalın Dökülmesi, yayılma
Kimyasalın çevre yayılması
Toprak Kirliliği
Çevre
0
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Elektrik kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji
Kaynaklarının ve FR-84 Enerji Tüketimi Takip çizelgesi
oluşturuldu. Takip edilmektedir.
Enerjinin
Kullanımında
05.01.2017
3
2
6
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Doğalgaz kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
FR-84 Enerji Tüketimi Takip çizelgesi
oluşturuldu. Takip edilmektedir.
05.01.2017
3
2
6
0
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Su kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
05.01.2017
3
2
6
0
Sayfa 3 / 10
0
Aydınlatma LED Aydınlatmaya
dönüştürülecek
Fabrika
Müdürü
16.06.15
Led aydınlatmaya
dönülmüştür.
31.08.2015
2
2
4
TESİS : Çaycuma
Çalışma Sahası /
Departman
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Alt Faaliyet
R
RO
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal ve plastik atıkları
Galvaniz
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Galvanizleme ve brülör ocağının
yakılmasından ortaya çıkan
Hava Kirliliği
duman, is, gaz nedeniyle
havanın kirlenmesi
Busbar
Genel Faaliyetler
x
Kalayhane
Çalışanları
Busbar
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Forklift kullanımı (elektrik
Kullanımı)
Basınçlı tüp (spey boya kutusu)
Toprak Kirliliği
x
Çevre
Busbar
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Busbar
Genel Faaliyetler
x
Busbar
Genel Faaliyetler
Busbar
Genel Faaliyetler
Şiddet
Risk
Değeri
0
05.01.2017
3
2
6
11.01.2017
3
2
6
0
0
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Katı atıkların
kontrolü
Hurda alan firma tarafından temin edilmiş
olan kontenyer da biriktilir. Atık yönetimi
talimatı revize edildi yayınlandı. Çevre ve
İSG Bilinçlendirme Eğitimleri yapıldı.
Bölümlerin ihtiyacı olacak atık kutuları satın
alınarak bölümlere yerleştirldi.
11.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Kırmızı kontanine atık kutusuna atılır. Atık
yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı. 2
Tehlikeli atıkların
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
kontrolü
yapıldı. Bölümlerin ihtiyacı olacak atık
kutuları satın alınarak bölümlere yerleştirldi.
11.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
11.01.2017
3
2
6
11.01.2017
3
2
6
11.01.2017
3
2
6
11.01.2017
2
2
4
11.01.2017
3
3
9
Yıl içerisinde ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri tekrarlanacak.
Yönetim
temsilcisi
Aralık
Sonu
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
11.01.2017
3
3
9
Yıl içerisinde ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri tekrarlanacak.
Yönetim
temsilcisi
Aralık
Sonu
Yetkili firmaya teslim edilir. Atık yönetimi
talimatında mevcut. İSG - Çevre - Atık
yönetimi eğitimleri verildi
11.01.2017
2
2
4
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
Toprak kirliliği
Genel Faaliyetler
Olasılık
3
KKE atığı
Busbar
Her Yıl
Tarih
11.01.2017
Çevre
Elektrik kullanımı
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Yapılan Faaliyet
Geri dönüşüm Atık Yönetim talimatı Atık
yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
yapıldı. Bölümlerin ihtiyacı olacak atık
kutuları satın alınarak bölümlere yerleştirldi.
x
Çevre
Tarih
Toprak Kililiği
Genel Faaliyetler
x
Sorumlu
Toprak
Kirliliğinin
Kontrolü ve
Noktasal
Kaynaklı
Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Busbar
Genel Faaliyetler
Risk Değerlendirme
Plan.Faal.
4
Geri dönüşüm
Busbar
Aksiyon Planı
Risk
Değeri
2
Hurda
Atık karton
Şiddet
2
Çevre
Çevre
Olasılık
11.01.2017
x
x
Sanayi Kaynaklı
Baca gazı emisyon ölçümü Alka çevreye
Hava Kirliliğinin
yaptırılmıştır. Sonuçlar uydundur.
Kontrolü
Yönetmeliği
Risk Değerlendirme
Tarih
Kullanılmadığı zamanlarda park alanına
çekilerek motor kapatılır. FR-84 Enerji
Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
Genel Faaliyetler
Genel Faaliyetler
Mevcut
Kontroller
Atık yönetim talimatı mevcut. Atık yönetimi
talimatı revize edildi yayınlandı. Çevre ve
Tehlikeli atıkların
İSG Bilinçlendirme Eğitimleri yapıldı.
kontrolü yönetmeliği
Bölümlerin ihtiyacı olacak atık kutuları satın
alınarak bölümlere yerleştirldi.
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Doğal Kaynak Kullanımı
Busbar
Busbar
Yasal
Gereklilik
Geri dönüşüm
Doğal Kaynak Kullanımı
Üretimden kaynaklanan çevresel Huzur, beden ve ruh sağlığının
gürültü
bozulması
Yanmaz plastik atığı
Geri dönüşüm
Çevre
Kimyasal kullanımı
Dökülme, sızma
x
Çevre
Kimyasal kullanımından ortaya
çıkan atık kutu ve variller
Tehlikeli atık
x
Çevre
Basınçlı Tüp atıkları
Geri dönüştürülebilir atık
Katı atıkların
kontrolü
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
yapıldı. Bölümlerin ihtiyacı olacak atık
kutuları satın alınarak bölümlere yerleştirldi.
Kağıt Karton atıklarının alınması için Karataş
ve Can hurdacılık ile sözleşme yapıldı.
tarafından atık kasası bırakılacak. Atıkların
toplanması için atık toplama sahası
hazırlandı.
Enerji
Kaynaklarının ve
Enerjinin
FR-84 Enerji Tüketimi Takip çizelgesi
Kullanımında
oluşturuldu. Takip edilmektedir.
Verimliliğin
Arttırılmasına
Dair Yönetmelik
Tesis Şehir yerleşim birimlerinin dışında
Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
Makinaların altında gürültü ve titrreşimi
Çevresel Gürültünün
önleyici kauçuk-plastik takozlar üzerinde
Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği bulunmakta ve çelik dübeller ile
sabitlenmiştir. Çevresel gürültü ölçümü Alka
çevreye yaptırılmıştır ve ölçüm sonuçları
uygundur.
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve atık yönetimi Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı. Bölümlerin ihtiyacı olacak
Katı atıkların
atık kutuları satın alınarak bölümlere
kontrolü
yerleştirldi. Toplanan Atıklarının alınması için
lisanslı geri dönüşüm firması ile sözleşme
yapıldı.
Dökülme ve sızmalara karşı altlarında
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal tavalar mevcut. Kimyasallar tanımlı. MSDS
Kaynaklı Kirlenmiş
ler sağlanarak, kimyasalların yanında
Sahalara Dair
asılmakta. ÇİSG Bilgilendirme eğitimleri
Yönetmelik
çalışanlara verildi.
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Katı atıkların
kontrolü
Sayfa 4 / 10
0
Aydınlatma LED Aydınlatmaya
dönüştürülecek
Fabrika
Müdürü
16.06.15
Led aydınlatmaya
dönülmüştür.
31.08.2015
0
0
TESİS : Çaycuma
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Çalışma Sahası /
Departman
Alt Faaliyet
R
RO
Maruz
Kalan
Busbar
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kalayhane
Taşıma
x
Kalayhane
Çalışanları
Kalayhane
Temizleme
x
Çevre
Tehlike
Zarar
Risk Değerlendirme
Aksiyon Planı
Risk Değerlendirme
Yasal
Gereklilik
Mevcut
Kontroller
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Plan.Faal.
Sorumlu
Tarih
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış, ÇİSG
Bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Kimyasal
depolanması hk. talimat oluşturularak
kazaların önüne geçebilmek için matris
oluşturularak stoklama yapılmakta. Depo
alanı özel olarak inşaa edilerek sızmalara
toprak ve su ile karışmasını önlemek
amacıylaı izolasyon ve toplanması için kanal
yapıldı.
11.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
Forklift kullanımı (elektrik
Kullanımı)
Doğal Kaynak Kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Kullanılmadığı zamanlarda park alanına
çekilerek motor kapatılır. FR-84 Enerji
Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
11.01.2017
3
2
6
0
Toprak Kirliliği / Su Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Havuz boşaltımı kanal ile atık deposuna
yapılır. Atık çamuru varillerde biriktirilerek
Atık toplama alanı yapıldı. Atık Sahasında
toplanır. Atık yönetimi talimatı revize edildi
yayınlandı. Çevre ve İSG Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı. Lisanslı firmalar ile
sözleşme yapılarak, bertarafı sağlanmakta.
11.01.2017
3
2
6
0
Havuz boşaltımı kanal ile atık deposuna
yapılır. Atık çamuru varillerde biriktirilerek
Atık Sahasına alınır. Atık toplama alanı
yapıldı. Atık yönetimi talimatı revize edildi
yayınlandı. Çevre ve İSG Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı. Lisanslı firmalar ile
sözleşme yapılarak, bertarafı sağlanmakta.
11.01.2017
3
2
6
0
11.01.2017
3
2
6
0
11.01.2017
3
2
6
0
11.01.2017
2
2
4
0
11.01.2017
3
2
6
0
11.01.2017
3
2
6
0
11.01.2017
2
3
6
11.01.2017
2
2
4
05.01.2017
2
3
6
Atık kimyasallar
Kalayhane
yüzey aşındırma
x
Çevre
Atık kimyasallar
Toprak Kirliliği / Su Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Kalayhane
Kimyasal Depolama
x
Çevre
Forklift kullanımı sırasında
kimyasal malzemenin düşmesi
Çevre kazası
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Kalayhane
Kimyasal Depolama
x
Çevre
Kimyasal depolama dökülme /
sızma
Çevre kazası
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Kalayhane
Arıtma
x
Çevre
dökülmeler / Sızıntılar
su kirliliği, toprak kirliliği
Tehlikeli atıkların
kontrolü
Kalayhane
Arıtma
x
Çevre
tehlikeli atık kapsamındaki
kimyasal malzeme ambalajları
su ve toprak kirliliği
Tehlikeli atıkların
kontrolü
Kalayhane
Arıtma
x
Çevre
Arıtma Çamuru
Toprak kirliliği
Tehlikeli atıkların
kontrolü
Kalayhane
Arıtma
x
Çevre
Su kullanımı
Doğal kaynak kullanımı
Kimyasallar sepet içerisinde ve ağzı kapalı
bir biçim de taşınır. Acil durum talimatı
yayınlandı. Çalışanlara ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verildi.
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Kimyasallar ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış, ÇİSG
Bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Kimyasal
depolanması hk. talimat oluşturularak
kazaların önüne geçebilmek için matris
oluşturularak stoklama yapılmakta. Depo
alanı özel olarak inşaa edilerek sızmalara
toprak ve su ile karışmasını önlemek
amacıylaı izolasyon ve toplanması için kanal
yapıldı.
Arıtma tesisi dokülmelere karşı sızdırmaz
havuz içindedir. Acil durum planı revize
edilerek yayınlandı.
Ambalaj atıkları toplanmakta. MSDS ler
mevcut. Çevre ve atık yönetimi
Bilinçlendirme Eğitimleri yapıldı. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Kimyasallar ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış, Depo
alanı özel olarak inşaa edilerek sızmalara
toprak ve su ile karışmasını önlemek
amacıylaı izolasyon ve toplanması için kanal
yapıldı.
Arıtma Çamuru toplanmakta. Toplanan
tehlikeli atık, bertaraf firmasına
gönderilmekte. İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
yapıldı. Talimat revize edilerek İSG
gereklilikleri eklendi. MSDS Mevcut.
2x4 tonluk tanklar bulunmaktadır. Ayda 1
kez kuyu suyu ile eksildiği için su takviye
yapılmaktadır.
Arıtma suyuna MKS Tarafından yapılan
Arıtmaya giren (Atık su-Ham su) ve
Arıtmadan çıkan Atıksu Arıtma) Analiz
raporları sonucu çıkan Atık Suyun
kanalizasyona verilebilecek limit değerlerin
altında olduğu tespit edilmiştir. Çaycuma
O.S.B. Tarafından kanalizasyona
verilebilecğine istinaden izin mevcuttur.
Kalayhane
Arıtma
x
Çevre
Arıtılan suyun kanalizasyona
gönderilmesi
su ve toprak kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik, su kirliliği
kontrolü yönetmeliliği
Kalayhane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Elektrik kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji
Kaynaklarının ve FR-84 Enerji Tüketimi Takip çizelgesi
oluşturuldu. Takip edilmektedir.
Enerjinin
Kullanımında
Sayfa 5 / 10
Aydınlatma LED Aydınlatmaya
dönüştürülecek
Fabrika
Müdürü
16.06.15
0
Led aydınlatmaya
dönülmüştür.
31.08.2015
2
2
4
TESİS : Çaycuma
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Çalışma Sahası /
Departman
Alt Faaliyet
R
Kalayhane
Genel Faaliyetler
Kalayhane
Genel Faaliyetler
Kalayhane
Genel Faaliyetler
x
Kalayhane
Genel Faaliyetler
Topraklama
RO
x
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Yasal
Gereklilik
Mevcut
Kontroller
Kırmızı kontanine atık kutusuna atılır. Atık
Tehlikeli atıkların yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve Atık yönetimi Bilinçlendirme
kontrolü
Eğitimleri yapıldı.
Risk Değerlendirme
Aksiyon Planı
Risk Değerlendirme
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Plan.Faal.
Sorumlu
Tarih
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
05.01.2017
3
2
6
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
16.01.2017
3
4
12
Deneme amaçlı yapılan gaz toplama
ünitesinin uygun olması durumunda
Çevre izninin alınmasından sonra baca
ilave edilerek emisyon raporu
yenilenecektir
Fabrika
Müdürü
Ocak
2017
0
05.01.2017
2
2
4
Çevre
KKE atığı
Toprak kirliliği
Çevre
Hurda
Geri dönüşüm
Çevre
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
x
Çevre
Havuz kimyasallarından Kaynaklı
dumanı, gaz nedeniyle havanın Hava Kirliliği
kirlenmesi
Delme ( Matkap Kullanımı )
x
Çevre
Bor yağı kullanımı
Dökülme sızma
Topraklama
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Forklift Kullanımı ( dizel)
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Kullanılmadığı zamanlarda park alanına
çekilerek motor kapatılır. FR-84 Enerji
Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
05.01.2017
3
3
9
Forklift yenilenmesi durumunda elektrikli
forklift olarak değiştirilecek.
Fabrika
Müdürü
Topraklama
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımı
Dökülme, sızma
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Dökülme ve sızmalara karşı altlarında
tavalar mevcut. Kimyasallar tanımlı. MSDS
ler sağlanarak, kimyasalların yanında
asılmakta. ÇİSG Bilgilendirme eğitimleri
çalışanlara verildi.
05.01.2017
3
3
9
Yıl içerisinde ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri tekrarlanacak.
Yönetim
temsilcisi
Aralık
Sonu
Topraklama
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımından ortaya
çıkan atık kutu ve variller
Tehlikeli atık
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
05.01.2017
3
3
9
Yıl içerisinde ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri tekrarlanacak.
Yönetim
temsilcisi
Aralık
Sonu
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Boşa çalışma yapılmamaktadır.
Kullanılmayan alanların ışıkları ve cihazlar
kapatılmaktadır. FR-84 Enerji Tüketimi
Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
05.01.2017
2
2
4
Katı atıkların
kontrolü
Hurda alan firma tarafından temin edilmiş
olan kontenyer da biriktilir.
05.01.2017
3
2
6
Atık talimatı mevcut. Tehlikeli Atık kutusu
alanda tanımlı ve mevcut. ÇİSG
Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara verildi.
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
Atık toplama sahası oluşturuldu.
05.01.2017
2
2
4
05.01.2017
3
2
6
05.01.2017
2
2
4
05.01.2017
3
4
12
Kabin içerisinde yapılmasına rağmen
sızmalar mevcuttur ve etrafa toz dağılımı
olmaktadır. Kabin yenilenecek.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
X
Topraklama
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Elektrik Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Topraklama
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Hurda metal atıkları
Geri dönüşüm
Topraklama
Genel Faaliyetler
x
Çevre
KKE ve Kontamine atıklar
Toprak ve su kirliliği
Topraklama
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Üretimden kaynaklanan çevresel Huzur, beden ve ruh sağlığının
gürültü
bozulması
Elektrik Pano
Kaynak
x
Çevre
Tehlikeli atıklar (kullanılmış analiz
su kirliliği, toprak kirliliği
kitleri)
Elektrik Pano
Boyama
x
Çevre
Boya tozlarının dağılması
Katı atıkların
kontrolü
Hurda alan firma tarafından temin edilmiş
olan kontenyer da biriktilir.
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Kimyasallar ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.
Toprak ve su Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış, ÇİSG
Bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Kimyasal
kirliliğinin
depolanması hk. talimat oluşturularak
kontrolü
kazaların önüne geçebilmek için matris
yönetmeliği
oluşturularak stoklama yapılmakta. Depo
alanı özel olarak inşaa edilerek sızmalara
toprak ve su ile karışmasını önlemek
amacıylaı izolasyon ve toplanması için kanal
yapıldı.
Sanayi Kaynaklı İç ortamdaki gaz ve dumanın toplanması
Hava Kirliliğinin için deneme amaçlı gaz toplama ünitesi
yapılmış olup geçici olarak iç ortam dumanı
Kontrolü
hortum ile dışarı verilmektedir.
Yönetmeliği
Revolverin havuzunda karışım yapılır.
Tanımlı ambalajlara hortum ile alınır. Hortum
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal havuzun içindedir. Dökülmesi durumunda
Kaynaklı Kirlenmiş havuzun içinde kalır. Çalışma talimatlarına
Sahalara Dair
çevre ile ilgili gereklilikler ilave edilerek
Yönetmelik
yayınlanmıştır. ÇİSG Bilgilendirme eğitimleri
çalışanlara verildi.
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği
Katı atıkların
kontrolü
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Boya Ambalaj atıkları
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Boya filitresi atıkları
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Tesis Şehir yerleşim birimlerinin dışında
Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
Makinaların altında gürültü ve titrreşimi
önleyici kauçuk-plastik takozlar üzerinde
bulunmakta ve çelik dübeller ile
sabitlenmiştir. Çevresel gürültü ölçümü Alka
çevreye yaptırılmıştır ve ölçüm sonuçları
uygundur.
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve atık yönetimi Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı. Tehlikeli atıklar toplanarak
depolanmakta ve Lisanslı firma ile bertarafı
sağlanmaktadır.
Tozların etrafa dağılmasını önlemek için
boya kabin iiçerisinde yapılmaktadır.
Atık Yönetimi Talimatı mevcuttur. Atık alanı
belirlendi. Atık kutuları temin edilerek
yerleştirildi. Çevre ve atık yönetimi ile ilgili
bilinçlendirme eğitimi verildi.
Atık Yönetimi Talimatı mevcuttur. Atık alanı
belirlendi. Atık kutuları temin edilerek
yerleştirildi. Çevre ve atık yönetimi ile ilgili
bilinçlendirme eğitimi verildi. Tehlikeli atıklar
toplanarak depolanmakta ve Lisanslı firma
ile bertarafı sağlanmaktadır.
Sayfa 6 / 10
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
0
Aydınlatma LED Aydınlatmaya
dönüştürülecek
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Fabrika
Müdürü
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
1 ad. Forklift değiştirilerek
elektrikli forklift alınmıştır.
Süreç devam etmektedir.
15.01.2015
Öncelikli olarak iç ortam
ölçümler sonucu yetersiz
aydınlatma cıkan Kalayhane,
16.06.14 Galvaniz, Pano bölümlerinde
LED aydınlatmaya
dönülmüştür. Çalışma
devam etmektedir.
Her Yıl
0
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Kabin yenilenmiş olup
Ağustos
tozların etrafa dağılımı büyük
2015
ölçüde azaltılmıştır.
10.10.2015
3
3
9
Her Yıl
0
Her Yıl
0
TESİS : Çaycuma
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Çalışma Sahası /
Departman
Alt Faaliyet
R
RO
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Yasal
Gereklilik
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Nylon atıkları
Geri Dönüşüm
Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Karton atıkları
Geri Dönüşüm
Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasallı atık su
Toprak su Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Mevcut
Kontroller
Atık Yönetimi Talimatı mevcuttur. Atık alanı
belirlendi. Atık kutuları temin edilerek
yerleştirildi. Çevre ve atık yönetimi ile ilgili
bilinçlendirme eğitimi verildi. Müteahhit
firmalara ve ziyaretçilere yönelik
bilgilendirme formu yayınlandı.
Atık Yönetimi Talimatı mevcuttur. Atık alanı
belirlendi. Atık kutuları temin edilerek
yerleştirildi. Çevre ve atık yönetimi ile ilgili
bilinçlendirme eğitimi verildi.
Risk Değerlendirme
Aksiyon Planı
Risk Değerlendirme
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
05.01.2017
2
2
4
0
05.01.2017
3
2
6
0
Eksildikçe ilave edilmekte.
05.01.2017
3
4
12
Atık suyun varillerde depolanarak Lisanslı
Elektrik Pano
bertaraf firmasına gönderilmesi
üretim şefi
sağlanacak.
Boşa çalışma yapılmamaktadır.
Kullanılmayan ofis ve alanların ışıkları
kapatılmaktadır.
05.01.2017
2
2
4
Aydınlatma LED Aydınlatmaya
dönüştürülecek
Plan.Faal.
Sorumlu
Tarih
Mart
sonu
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Atık su vaillerde depolanarak
atık sahasında
bekletilmektedir.
06.03.2013
3
3
9
Led aydınlatmaya
dönülmüştür.
31.08.2015
2
2
4
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Elektrik Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal Depolama dokülmesi
Boya ve kimyasallar
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
MSDS Temin edildi. Çevre ve atık yönetimi
ile ilgili bilinçlendirme eğitimi verildi.
05.01.2017
3
2
6
0
Çevre ve atık yönetimi ile ilgili bilinçlendirme
eğitimi verildi. Dökülmelere karşı tahta talaşı
kullanılmakta. Çıkan talaş atığı atık
kutularına atılarak bertarafı sağlanmaktadır.
Atık toplama sahası oluşturuldu. Lisanslı
firmalar tarafından tesisten
uzaklaştırılmaktadır.
05.01.2017
3
2
6
0
Elektrik Pano
Bakım
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
Fabrika
Müdürü
16.06.15
Çevre
Yağ ekleme sırasında dökülme
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
x
Çevre
KKE ve Atık Temizleme bezleri
(kontamine)
Toprak Kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Atık talimatı mevcut. Tehlikeli Atık kutusu
alanda tanımlı ve mevcut. Çevre ve Atık
yönetimi Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara
verildi. Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
x
Çevre
Kimyasal kullanımından ortaya
çıkan atık kutu ve variller
Tehlikeli atık
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
05.01.2017
3
3
9
Yıl içerisinde ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri tekrarlanacak.
Yönetim
temsilcisi
Aralık
Sonu
Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi Ve
Yönetimi Yönetmeliği
Tesis Şehir yerleşim birimlerinin dışında
Organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
Makinaların altında gürültü ve titrreşimi
önleyici kauçuk-plastik takozlar üzerinde
bulunmakta ve çelik dübeller ile
sabitlenmiştir. Çevresel gürültü ölçümü Alka
çevreye yaptırılmış ve ölçüm sonuçları
uygundur.
05.01.2017
3
2
6
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Kimyasallar ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış, ÇİSG
Bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Kimyasal
depolanması hk. talimat oluşturularak
kazaların önüne geçebilmek için matris
oluşturularak stoklama yapılmakta. Depo
alanı özel olarak inşaa edilerek sızmalara
toprak ve su ile karışmasını önlemek
amacıylaı izolasyon ve toplanması için kanal
yapıldı.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
FR-84 Enerji Tüketimi Takip çizelgesi
oluşturuldu. Takip edilmektedir.
05.01.2017
3
2
6
Yeni forklift alımı yapılacağında elektrikli
olanları tercih edilecek.
05.01.2017
2
2
4
0
05.01.2017
2
2
4
0
09.01.2017
2
2
4
0
Taşma Havuzu ve tanımlama yapıldı.
Mandallı musluk konularak dökülmelere
karşı önlem alındı.
09.01.2017
2
3
6
0
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre veAtık yönetimi Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı. Lisanslı geri dönüşüm
firmaları ile gerekli sözleşmeler yapıldı.
09.01.2017
2
2
4
0
x
x
Çevre
Üretimden kaynaklanan çevresel Huzur, beden ve ruh sağlığının
gürültü
bozulması
Elektrik Pano
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Sevkiyat araçları ve forkliftlerin
mazot kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji kaynaklarının ve
enerji kullanımında
verimliliğin
arttırılmasına dair
yönetmelik
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Tahta kullanımı
Doğal kaynak kullanımı
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre veAtık yönetimi Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı. Lisanslı geri dönüşüm
firmaları ile gerekli sözleşmeler yapıldı.
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Karton koli kullanımı
Doğal kaynak kullanımı
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Plastik bağlama şeridi
Geri dönüştürülebilir atık
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
yapıldı. Atık kutularaı temin edilerek
bölümlere yerleştirldi.
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
yapıldı. Atık kutularaı temin edilerek
bölümlere yerleştirldi. Atık toplama
sahasında biriktirilerek lisanslı geri dönüşüm
firmalarına gönderilmekte.
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
Çevre
Mazot doldurulması sırasında
dökülme
Toprak kirliliği
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
Çevre
Tahta Palet atıkları
Geri dönüştürülebilir atık
x
x
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Yönetmeliği
Sayfa 7 / 10
Fabrika
Müdürü
0
1 ad. Forklift değiştirilerek
elektrikli forklift alınmıştır.
Süreç devam etmektedir.
15.01.2015
0
TESİS : Çaycuma
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Çalışma Sahası /
Departman
Alt Faaliyet
R
RO
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Atık ambalaj nylon / steç
kullanımı
Geri Dönüştürülebilir atık
Depo Sevkiyat
Genel Faaliyetler
x
Çevre
KKE ve Atık Temizleme bezleri
(kontamine)
Toprak Kirliliği
Marongozhane
Stok sahası
x
Çevre
Tahta atık
Geri dönüştürülebilir atık
Kalıphane
Kalıp bakım ve tamir işleri
x
Kalıphane
çalışanları
Metal hurda
Geri dönüştürülebilir atık
Kalıphane
Kalıp bakım ve tamir işleri
Çevre
Bor yağ ekleme sırasında
dökülme
Toprak ve su kirliliği
Kalıphane
Kalıp bakım ve tamir işleri
Çevre
Dökülen yağın temizlenmesi
Kontamine atık
Kalıphane
Kalıp bakım ve tamir işleri
Çevre
Kesme yağı kullanımı sırasında
dökülme
Toprak ve su kirliliği
Kalıphane
Kalıp bakım ve tamir işleri
Kalıphane
Kalıp bakım ve tamir işleri
Yemekhane
Yemek Hazırlama
x
x
x
Çevre
Hidrolik sistem yağ kullanımı
dökülme
Toprak ve su kirliliği
x
Çevre
Yağ depolama
Toprak ve su kirliliği
x
Çevre
Su kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
x
Yasal
Gereklilik
Mevcut
Kontroller
Atık yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
Katı Atıklarının
yapıldı. Atık kutularaı temin edilerek
Kontrolü
bölümlere yerleştirldi. Atık toplama
Yönetmeliği
sahasında biriktirilerek lisanslı geri dönüşüm
firmalarına gönderilmekte.
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Risk
Değeri
09.01.2017
2
2
4
09.01.2017
3
2
6
09.01.2017
2
2
4
0
09.01.2017
3
2
6
0
09.01.2017
3
2
6
0
09.01.2017
2
2
4
0
09.01.2017
2
2
4
0
Hidrolik tegahların yağ bakımları için
kullanılır. Huni ile makineye ilave
edilmektedir.
09.01.2017
2
2
4
0
İhtiyaç kadar miktar kalıphanede stoklanır.
Çevre ve atık yönetimi Bilinçlendirme
Eğitimleri yapıldı. Yağların altında taşma
havuzları mevcut. MSDS ler mevcut ve
tanımlı. Acil durum talimatı yayınlandı.
09.01.2017
2
2
4
0
Atık talimatı mevcut. Tehlikeli Atık kutusu
alanda tanımlı ve mevcut. Çevre ve Atık
yönetimi Bilgilendirme eğitimleri çalışanlara
verildi. Ekolojik enerji ile yapılan sözleşme ile
kontamine atıklar tesisten uzaklaştırılmakta.
Toprak kirliliği
Katı atıkların
kontrolü
Çöp konteynırlarına konulur. Belediyenin
belli günlerde toplaması. Atık yönetimi
talimatı revize edildi yayınlandı. Çevre ve
İSG Bilinçlendirme Eğitimleri yapıldı. Atık
kutularaı temin edilerek bölümlere
yerleştirldi.
09.01.2017
2
2
4
Yemekhane
Pişirme
x
Çevre
Bitkisel Atık yağ
Toprak kirliliği / Su kirliliği
Katı atıkların
kontrolü
Lisanslı geri dönüşüm firması ile sözleşme
yapıldı. Bitkisel atık yağ ayrı biriktiriliyor.
09.01.2017
3
2
6
Su kirliliği
kontrolü
Yalnızca tesisi sıcak tutmak için kullanılan
şebeke suyudur. İçerisinde herhangi bir
kimyasal ve yağ bulunmaz.
Yemekhane
YemekhaneTemizliği
x
Çevre
Su kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Yemekhane
YemekhaneTemizliği
x
Çevre
Evsel atık su deşarjı
Su kirliliği
Yemekhane
Yemekhane
Genel Faaliyetler
Genel Faaliyetler
x
x
Çevre
Çevre
Atık plastik bardaklar
Evsel atıklar
Toprak kirliliği
toprak Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmelik
Toprak kirliliği
Katı atıkların
kontrolü
Yemekhane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Elektrik Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Çamaşırhane
Çamaşır Yıkanması
x
Çevre
Evsel atık su deşarjı
Su kirliliği
Çamaşırhane
Su kirliliği
kontrolü
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Elektrik Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Çamaşırhane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Su kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Yatakhane
Kişisel Bakım
x
Çevre
Su kullanımı
Kaynak kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Su kirliliği
kontrolü
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
Evsel atıklar
Doğal Kaynak kullanımı
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
4
Çevre
Su kullanımı
0
2
x
Çevre
Risk
Değeri
2
Pişirme
Çevre
Şiddet
09.01.2017
Yemekhane
x
Olasılık
0
Doğal Kaynak kullanımı
x
Tarih
4
Doğalgaz kullanımı
Bulaşık Yıkama
Yapılan Faaliyet
2
Çevre
Servis
Tarih
2
x
Yemekhane
Sorumlu
09.01.2017
Pişirme
Yemekhane
Plan.Faal.
FR-84 Enerji Tüketimi Takip çizelgesi
oluşturuldu. Takip edilmektedir.
Yemekhane
Sıcak yemek tesisi için kullanılan
Su kirliliği
suyun boşaltılması
Risk Değerlendirme
Şiddet
Çıkan talaşlar yağlı bölgelere serpmek üzere
toplanmaktadır. Atık toplama sahasında
biriktirilmekte. Lisanslı geri dönüşüm firması
ile sözleşme yapılarak alınması
sağlanmaktadır.
Metal hurda kutularına atılır. Atık yönetim
Talimat revize edilerek yayınlandı. Atık
Katı atıkların kutuları yerleştirildi. Çevre ve atık yönetimi
bilinçlendirme eğitimleri verildi. Toplanan
kontrolü
atıklar Lisanslı geri dönüşüm firmalasına
gönderilmektedir.
Tezgahların kendi hazneleri mevcut. Kapalı
Toprak ve su sistem çalışılır. Tenekeden kovaya alnır.
kirliliği kontrolü Seyreltilerek kullanılır. MSDS Temin edildi.
Talimata çevre gereklilikleri eklendi. ÇİSG
yönetmeliği
Bilinçlendirme eğitimleri verildi.
Dokülen bor yağı bez ile temzilenerek
Toprak ve su Kırmızı renkli atık konteynırları atılır. Atık
yönetimi talimatı revize edildi yayınlandı.
kirliliğinin
Çevre ve İSG Bilinçlendirme Eğitimleri
kontrolü
yapıldı. Atık kutularaı temin edilerek
yönetmeliği
bölümlere yerleştirldi.
Toprak ve su
kirliliğinin
Yağdanlıklar kullanılır.
kontrolü
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Aksiyon Planı
Olasılık
Katı atıkların
kontrolü
yönetmeliği
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Risk Değerlendirme
Tarih
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
0
0
09.01.2017
2
2
4
0
09.01.2017
2
2
4
0
09.01.2017
2
2
4
0
Kanalizasyona bağlı
09.01.2017
2
2
4
0
Atık Yönetimi Talimatı mevcuttur. Lisanslı
geri dönüşüm firmaları ile sözleşmemiz
bulunmakta.
09.01.2017
3
2
6
0
09.01.2017
2
2
4
0
09.01.2017
2
2
4
0
Kanalizasyona bağlı
09.01.2017
2
2
4
0
Boşa çalışma yapılmamaktadır.
Kullanılmayan alanların ışıkları ve cihazlar
kapatılmaktadır. FR-84 Enerji Tüketimi
Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
09.01.2017
2
2
4
0
09.01.2017
2
2
4
0
Boşa su akıtılmaz
09.01.2017
2
2
4
0
Çöp konteynırlarına konulur. Belediyenin
belli günlerde toplaması.
Boşa çalışma yapılmamaktadır.
Kullanılmayan alanların ışıkları ve cihazlar
kapatılmaktadır. FR-84 Enerji Tüketimi
Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
Sayfa 8 / 10
TESİS : Çaycuma
Çalışma Sahası /
Departman
Taşıma
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Alt Faaliyet
Araç kullanımı
R
RO
x
Maruz
Kalan
Çevre
Tehlike
Taşıt emisyonları
Zarar
hava kirliliği
Yasal
Gereklilik
Egzoz Gazı Emisyonu
Kontrolü Yönetmeliği
Enerji kaynaklarının ve
enerji kullanımında
verimliliğin
arttırılmasına dair
yönetmelik
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Mevcut
Kontroller
Periyodik kontroller
Risk Değerlendirme
Aksiyon Planı
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
05.01.2017
2
3
6
Plan.Faal.
Sorumlu
Yakıt tüketiminin düşürülmesi için çalışma
yapılacak.
Fabrika
Müdürü
Risk Değerlendirme
Tarih
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
0
Periyodik kontroller, FR-84 Enerji Tüketimi
Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip edilmekte.
05.01.2017
3
2
6
Araçların periyodik bakımları
yaptırılmaktadır.
11.01.2017
3
2
6
0
Araçların periyodik bakımları
yaptırılmaktadır.
Taşıma
Araç kullanımı
x
Personel Sersvisleri
(Taşeron Hizmeti)
Personelin Fabrikaya geliş /
gidiş faaliyetleri
x
Personel Sersvisleri
(Taşeron Hizmeti)
Personelin Fabrikaya geliş /
gidiş faaliyetleri
x
Çevre
Taşıt emisyonları
hava kirliliği
Egzoz Gazı Emisyonu
Kontrolü Yönetmeliği
05.01.2017
3
3
9
0
Ofis Faaliyetleri
Büro içi çalışmalar
x
Çevre
Kağıt kullanımı
Doğal kaynak kullanımı
Ambalaj Atıklarının
Kontrolü Yönetmeliği
Çıktı alırken kullanılmış kağıtlar kullanılıyor.
05.01.2017
3
2
6
0
Ofis Faaliyetleri
Büro içi çalışmalar
x
Çevre
Atık Kağıt
Geri dönüştürülebilir atık
Katı atıkların kontrolü
Lisanslı geri dönüşüm firmaları ile anlaşma
yapıldı. Atık kutuları temin edilerek bürolara
dağıtıldı.
05.01.2017
3
2
6
0
Atık Pil ve
Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği
Daha çok şarj edilebilen piller
kullanılmaktadır. Taptan atık piı kutusu
gönderilerek büroya yerleştirildi.
05.01.2017
2
2
4
0
05.01.2017
2
2
4
0
05.01.2017
3
2
6
0
Duş ve tuvaletlerdeki sular boşa akıtılmaz
05.01.2017
2
2
4
0
Vardiya giriş çıkışlarında kullanım. FR-84
Enerji Tüketimi Takip çizelgesi oluşturuldu.
Takip edilmektedir.
05.01.2017
2
2
4
0
Kanalizasyona bağlı
05.01.2017
2
2
4
0
05.01.2017
3
2
6
0
05.01.2017
3
2
6
0
05.01.2017
3
2
6
Klima bakımları yetkili servis tarafınadan
yapılmaktadır.
05.01.2017
3
2
6
0
Çalışma olmadığı zamanlarda kapatılır.
Kazanlarda otomatik yakma - söndürme
sistemi mevcut. Kazan bakımları düzenli
olarak yapılmakta. FR-84 Enerji Tüketimi
Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
05.01.2017
2
2
4
0
Ofis Faaliyetleri
Büro içi çalışmalar
Çevre
Çevre
x
Çevre
Akaryakıt kullanımı
Doğal kaynak kullanımı
Mazot kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Atık pil
Toprak ve su kirliliği
Ofis Faaliyetleri
Büro içi çalışmalar
x
Çevre
Atık kartuş
Toprak ve su kirliliği
Ofis Faaliyetleri
Büro içi çalışmalar
x
Çevre
Atık floresan
Toprak ve su kirliliği
Soyunma Odaları /
Tuvaletler / duşlar
Soyunma Odaları, duş,
tuvalet Kullanımı
x
Çevre
Su kullanımı
Kaynak kullanımı
Soyunma Odaları /
Tuvaletler / duşlar
Soyunma Odaları, duş,
tuvalet Kullanımı
x
Çevre
Elektrik Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Soyunma Odaları /
Tuvaletler / duşlar
Temizlik
x
Çevre
Atık su
Su kirliliği
Toprak ve su
kirliliği kontrolü
yönetmeliği
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Çevre
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Su kirliliği
kontrolü
Toprak Kirliliği / Su kirliliği
Toprak Kirliliğinin
Kontrolü ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş
Sahalara Dair
Yönetmelik
Bakım
Mekanik Bakım
x
Çevre
Yağ ilavesi ve/veya değişimi
sırasında dökülme
Bakım
Mekanik Bakım
x
Çevre
Yağ kullanımı
Tehkileli atık
Tehlikeli atıkların
kontrolü yönetmeliği
Bakım
Mekanik Bakım
x
Çevre
Kontamine atık (yağlı bez,
üstübü v.b)
Tehlikeli atık
Tehlikeli atıkların
kontrolü yönetmeliği
Bakım
Genel Faaliyetler
Çevre
Klima Gazı
Hava kirliliği
Isanmadan
kaynaklanan hava
kirliliğinin kontrolü
yönetmeliği
x
Bakım
Genel Faaliyetler
x
Bakım
Jeneratör Bakımı
x
Müteahhit Firma
Çalışanları/ Kısa süreli
çalışma
İnşaat İşleri
Boyahane
Depolama
Boyahane
Depolama
Çevre
X
x
x
Doğalgaz Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Tehlikeli atıkların bertaraf firmasına
gönderilmesi için lisanslı firma sözleşme
yapıldı.
Atık floresanlar bakım bölümünde fıçı
içerisinde dik bir şekilde biriktirilmekte.
Lisanslı firmalar ile gerekli sözleşmeler
yapıldı.
Yağ ilavesi ve değişimi sırasında
dökülmelere karşı tava kullanılmaktadır.
Bakım işlemleri talimatı revize edildi. Çevre
gereklilikleri ilave edildi
Yağ eksildikçe ilave edilir. Yağ değişimi
yoktur. Yağ değişimi sadece gelen yetkili
servisler tarafından yapılmaktadır. Çıkan atık
yağlar servis tarafından alınır.
Kontamine Atık kutularına atılır.Atık
Yönetimi Talimatı revize edildi. Çevre ve İSG
Bilinçlendirme Eğitimleri verildi. Atık kutuları
temin edildi. Kırmızı renkli kutular teklikeli
atık kutuları olarak tanımlandı.
Servis
Atık yağ, Atık Akü
personeli
Toprak kirliliği
Tehlikeli atıkların
kontrolü
Yetkili firma tarafından alınır.
yönetmeliği
05.01.2017
2
2
4
Müteahhit
Firma
Kimyasal atık ambalaj
Çalışanları
Toprak kirliliği
Tehlikeli atıkların
Müteahhit firmalara bilgilendirme formu
kontrolü
hazırlanarak yayınlandı.
yönetmeliği
05.01.2017
3
2
6
Toprak kirliliği
toprak Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmelik
Kendi ambalajlarında ve kapalı olarak
raflarda depolanmaktadır.
05.01.2017
3
3
9
Parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve zararlı
maddelerle çalışılan
işyerlerinde ve
işlerde alınacak
tedbirler hakkında
tüzük
Kimyasal depolama talimatı hazırlanarak
depoya asıldı. Boya ve tinerler, geççimsiz
kimyasallar ayrı ayrı ve karşılıklı raflarda
ağızları kapalı bir şekilde depolanmakta.
Kapı önünde ve içeride yangın tüpü mevcut.
Rafların topraklamaları yapıldı. Çıkş kapısı
dışa doğru açılmakta. Elektrik prizi dışarıda.
Kapıda havalandırma mevcut. Olası çevre
kazalarına dair Acil eylem planı ve acil
durum ekipleri oluşturuldu.
05.01.2017
3
3
9
çevre
çevre
dökülmeler / Sızıntılar
Boya ve tinerlerin bir arada
depolanması nedeni ile patlama, toprak, hava kirliliği
tutuşma, yangın
Sayfa 9 / 10
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
16.06.14
Her Yıl
0
0
TESİS : Çaycuma
Çalışma Sahası /
Departman
Gözden Geçirme Tarihi : 16.01.2017
Alt Faaliyet
R
RO
Maruz
Kalan
Tehlike
Zarar
Boyahane
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kimyasal kullanımına ve
depolamasına bağlı olarak acil
durumlarda ortaya çıkabilecek
dökülme, yayılma, patlama, atık
oluşumu
Toprak ve su kirliliği
Çevre tatbikat
Genel faaliyetler
x
çevre
dökülmeler / Sızıntılar / tutuşma
toprak, hava,su kirliliği,
Kimyasal depolama ve Atık
Genel Faaliyetler
Sahası
Kimyasal depolama ve Atık
Genel Faaliyetler
Sahası
Kimyasalların ve Tehlikeli
atıkların taşınması
Genel Faaliyetler
x
x
x
Çevre
Kimyasal ve tehlikeli - tehlikesiz
atık depolamasına bağlı olarak
sızıntı, dökülme, yayılma,
patlama, yangın
Çevre
Kimyasal ve tehlikeli - tehlikesiz
atık depolamasına bağlı olarak
sızıntı, dökülme, yayılma,
patlama, yangın
Çevre
Kontamine atık (yağlı bez,
üstübü v.b, kontemine ambalaj)
dökülme, sızma
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
Plan.Faal.
Sorumlu
Tarih
Toprak ve su
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
Acil durum talimatı ve acil durum eylem
planları oluşturularak yayınlanmıştır. Acil
durum ekipleri oluşturulmuştur. Atık yönetim
talimatı revize edilerek yayınlandı.
Kimyasallar ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.
Çalışanlara mesleki eğitim aldırılmış
çalışanlara yönelik ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilmiştir. Kimyasal depolanması
hk. talimat oluşturularak kazaların önüne
geçebilmek için matris oluşturularak
stoklama yapılmakta. Depo alanı özel olarak
inşaa edilerek sızmalara toprak ve su ile
karışmasını önlemek amacıylaı izolasyon ve
toplanması için kanal yapıldı.
05.01.2017
3
2
6
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
Her Yıl
05.01.2017
3
3
9
kazalarına dair Acil eylem planı ve acil
Toprak, su
kirliliği kontrolü durum ekipleri oluşturuldu. Senede 1 kez
yönetmeliği, yangın ve çevre tatbikatları yapılmakta.
Toprak ve su kirliliği
Depo alanı özel olarak inşaa edilerek toprak
ve su ile karışmasını önlemek amacıyla
sızma, dökülme ve yayılmalara karşı taban
izolasyon ve toplama kanalı mevcuttur. Olası
yangın çıkma ihtimaline karşı 6 kg. KKT ce
50 kg lık fuam yangın tüpü mevcut.
Tehlikeli atıkların Kimyasal depolama, Acil durum talimatı, acil
durum eylem planı, atık yönetim talimatları
kontrolü
yönetmeliği, mevcut. Acil durum ekipleri hazır.
Toprak ve su Kimyasallar ile ilgili olarak Çalışanlara ÇİSG
kirliliğinin
Bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir. Kimyasal
kontrolü
depolama talimatı içerisinde bulunan matrise
yönetmeliği
uygun depolama yapılmaktadır. Tehlikeli ve
tehlikesiz atıklar, kimyasallar kendilerine
ayrılmış bölümlerde talimatlara uygun
şekilde depolanmaktadır. Depolama yapılan
bölümlerin üzerinde kodları levhalar
üzerinde gösterilmektedir. Bölümler branda
ile kapatılarak, kilitlenebilmektedir.
05.01.2017
3
3
Toprak ve su kirliliği
Tehlikeli atıkların
kontrolü
yönetmeliği,
Bölümler branda ile kapatılarak,
Toprak ve su
kilitlenebilmektedir.
kirliliğinin
kontrolü
yönetmeliği
05.01.2017
3
05.01.2017
Toprak Kirliliği
Tehlikeli atıkların
kontrolü yönetmeliği
Yeraltı kaynak sularının çekilmesi
167 sayılı yeraltı
kaynak suları kanunu
Genel Faaliyetler
x
Çevre
Kalite Kontrol
Laboratuvar faaliyetleri
x
Çevre
Kontamine atık (yağlı bez,
üstübü v.b, kontemine ambalaj)
dökülme, sızma
Toprak Kirliliği
Tehlikeli atıkların
kontrolü yönetmeliği
Kalite Kontrol
Laboratuvar faaliyetleri
x
Çevre
deney sonrasında çıkan Hurda
metal atıkları
Geri dönüşüm
Katı atıkların
kontrolü
x
Çevre
Elektrik Kullanımı
Doğal Kaynak kullanımı
Risk Değerlendirme
Tarih
Su Kuyusu
Laboratuvar faaliyetleri
Aksiyon Planı
Mevcut
Kontroller
Yeraltı kaynak sularının
tüketilmesi
Kalite Kontrol
Risk Değerlendirme
Yasal
Gereklilik
Enerji Kaynaklarının
ve Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Arttırılmasına Dair
Yönetmelik
Yapılan Faaliyet
Tarih
Olasılık
Şiddet
Risk
Değeri
0
Mart
sonu
Yayılma ve sızıntıları
önlemek amacı ile tehlikeli
atık ve kimyasal depolama
bölümü tabanına talaş
serilmiştir ve arada bir alt üst
edilerek gerekirse değişimi
yapılmaktadır. Takip
amacıyla Tehlikeli atık takip
formu oluşturularak sisteme
dahil edilmiştir.
03.01.2014
2
2
4
Kasım
2015
Branda yerine sürgülü demir
kapı yapılarak kilitlendi. Atık
saha sorumluları tespit edildi
ve saha anahtarları sadece
bu kişilere verildi..
22.12.2015
3
2
6
9
Her yıl düzenli olarak ÇİSG Bilinçlendirme
eğitimleri verilecek. Yayılma ve sızıntıları
önlemek amacı ile tehlikeli atık ve kimyasal
depolama bölümü tabanına kum ve/veya
talaş serilecek ve arada bir alt üst edilerek
gerekirse değişimi yapılacak.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
3
9
Branda yerine sürgülü demir kapı
yapılacak ve kilitlenecek. Atık saha
sorumluları tespit edilerek saha anahtarları
sadece bu kişilere verilecektir.
Yönetim
temsilcisi /
Fabrika
Müdürü
3
2
6
05.01.2017
3
4
12
05.01.2017
3
2
6
0
Hurda alan firma tarafından temin edilmiş
olan kontenyer da biriktilir. Tezgah başlarına
da ayrıca çapak konteynırları yerleştirildi.
05.01.2017
3
2
6
0
Boşa çalışma yapılmamaktadır.
Kullanılmayan alanların ışıkları ve cihazlar
kapatılmaktadır. FR-84 Enerji Tüketimi
Takip çizelgesi oluşturuldu. Takip
edilmektedir.
05.01.2017
2
3
6
Atıklar sızdırmaz poşetlerde biriktirilmekte ve
bu poşetler ile birlikte geçici atık
konteynırına veya gönderim aracına
yüklenmektedir. Yükleme sırasında araç
yanına kadar konteynır getirilmekte ve olası
sızıntıya karşı yükleme yapıldığı yere talaş
dökülmektedir. Atıklar sözleşmeli lisanslı
araçlar ile taşıtılmaktadır.
DSİ ye başvuru yapılarak yeraltı kaynak
suyu kullanım belgesi alınmıştır. İçme ve
kullanma suyu olarak yıllık tüketim miktarı
olarak 4900 ton belirlenmiştir. Ölçme sistemi
kurularak aylık tüketim miktarları takip
edilmektedir.
Kontamine Atık kutularına atılır.Çevre ve
İSG Bilinçlendirme Eğitimleri verildi. Atık
kutuları temin edildi. Kırmızı renkli kutular
teklikeli atık kutuları olarak tanımlandı.
Sayfa 10 / 10
0
Kullanma belgesinde çıkartılan tüketim
miktarlarını aşacağımızdan dolayı DSİ ile
görüşülmüş ve belgede tüketim miktarları
artırılmasına gidilecektir.
Fabrika
Müdürü
Şubat
2015
Yeraltı kaynak suyu kullanım
belgesi yenilenmiş olup,
içme ve kullanma tüketim
miktarları 20943 ton/yıl
olarak arttırılmıştır.
20.02.2015
3
3
9
Download