Dünyanın dört bir yanında özelde ise Ortadoğu ve Halep`te yaşanan

advertisement
"Dünyanın dört bir yanında özelde ise Ortadoğu ve Halep’te yaşanan zulüm, dram ve insanlık ayıpları hakkında
bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amacıyla 13 Aralık Salı günü fakültemizde "Ümmet Bilinci ve Halep" konulu
bir panel düzenledik.
Sinevizyon gösterisiyle başlayan panele konuşmacı olarak İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Fethullah
Zengin, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Nur Yusuf ve Fakültemiz İDKAB son sınıf öğrencisi Hamza Kara katıldılar.
Katılımın çok yoğun olduğu panelde ilk olarak Fethullah Zengin hocamız, Halep'in tarihinden ve İslam
Medeniyetindeki yeri ve öneminden bahsedip günümüzde gelinen noktaya değindiler. Ardından Muhammed Nur
Yusuf hocamız, dinleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında, şu an orada yaşanan zulüm ve dramı anlatarak
dinleyicilere İslamiyetin anlatılması, yaşanılması ve yaşatılması hususunda yüreklere dokunan tavsiyelerde
bulundular.
Son konuşmacı Hamza Kara ise, yaşanılan bu durum karşısında, gençlere düşen vazifelerin neler olduğu ve ümmet
olarak sorumluluklarımız hakkında bilinçlendirme amaçlı bir konuşma yaptı.
Samimi bir atmosfer içinde icra edilen panelde ümmetin bir parçası olduğumuzu hatırdan çıkarmamamız ve bu
hususta üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiği ifade edildi. Hemen yanı başımızda
kardeşlerimize yapılan zulmü dile getirerek tepki gösterilmesi gerektiği belirtildi."
Download