Sinapis arvensis L. Sinonim : Brassica arvensis (L.) Rabenh., B

advertisement
Sinapis arvensis L.
Sinonim : Brassica arvensis (L.)
Rabenh., B. kaber (D.C.) L.C. Wheeler
Diğer İsimleri: Türkçe: Yabani hardal
İngilizce: Wild Mustard
Çevre İstekleri: Besin maddesince
zengin, bazik, ağır olmayan, humuslu,
killi toprakları sever. Akdeniz ülkeleri
kökenli olup, genellikle tarla, bahçe ve
meralarda
sık
görülür.
Çukurova
bölgesinde buğdayda sorundur.
Morfolojisi: Bitki tek yıllık, 30 - 60
cm boyundadır. Sapın alt kısımları
genellikle
sert
tüylü
tüysüzdür,
sap
bol
nadiren
dallıdır.
de
Üst
yapraklar parçasız ve sapsız, alt
yapraklar
parçalı
ve
uca
doğru
gidildikçe yaprak parçaları büyür en
büyüğü en uçtadır, boyu yaklaşık 20 cm’dir.Çiçekler kükürt sarısı renkte, çanak yapraklar
sarkıktır. Meyve boğumlu olup boğum araları yabani turptan (Raphanus raphanistrum) daha
kısadır, 25-40 X 2,5-3 mm büyüklüğündedir. Meyve olgunlaştıkça ki bu aşağıdaki meyvelerde
önce başlar, tohumlar meyve kabuğu nedeniyle sıçrayarak etrafa saçılırlar. Tohumlar
yuvarlağımsı, parlak siyah-kahverenginde, 1-1,3 mm büyüklüğündedir.
Diğerleri: Bir bitki yaklaşık 1.200 tohum verir. Tohumlar ancak toprak yüzeyine yakınsa
çimlenebilirler, uzun süre çimlenmeden toprakta kalabilirler (yaklaşık 10-35 yıl). Optimum
çimlenme sıcaklıkları 7°C olup 25°C’de de çimlenebilirler (Uygur ve ark.,1986).
Zehirliliği: Bu yabancı otun zehirliliği tohumlarındaki allyl isothiocyanate isimli uçucu
hardal yağından kaynaklanmaktadır (Cooper and Johnson, 1984).
Kaynaklar
COOPER, M. R., JOHNSON, A. W. 1984. Poisonous plants in Britain and their effects on
animals and man. Her Majesty's Stationery Office, London, England. 305 pp.
UYGUR, F.N., KOCH, W., WALTER, H., 1986. Çukurova Bölgesi Buğday-Pamuk Ekim
Sistemindeki Önemli Yabancı Otların Tanımı. PLTS 4(1). Josef Margraf, Aichtal.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards