stı seragazı emisyonları ve doğal orman oluşturma projesi

advertisement
SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI
YEŞİL SANGO
DOĞAYA
SAYGI
 Sango Global Merkezimizin orta ve uzun dönemli hedeflerinde “SIFIR EMİSYON’A SAHİP FİRMA OLMA” hedefi
bulunmaktadır. Bu hedef doğrultusunda firmamızın seragazı emisyon kaynaklarının etkilerini yapacağımız etkin
kaizenler ile azaltıp, azaltım sonucunda geriye kalan seragazı emisyonlarının etkisini sıfıra indirmek amacıyla
güdümlü faaliyetlerimiz ile yutaklar oluşturmayı planlıyoruz. Bildiğiniz gibi Ormanlar ve Ağaçlandırma Bölgeleri
önemli seragazı yutakları arasında yer alır. Ormanlar atmosfere salınan Karbondioksit’i kullanıp, çevreye oksijen
vermektedir. 3 Yılda 10.000 Ağaç Projemiz ana hedefimizin bir parçasıdır.
 Sango Türkiye Üretim yapan bir firma olarak, üretimden kaynaklanan atıklarımızın ISO 14001 Standartlarının
üzerinde etkin bir idare yöntemi ile çevreye yararlı çıktılara dönüştürmeyi arzu ediyoruz. SANGO’ nun daha yeşil
olabilmesi için ECO-PLANT düşünce tarzının firma içinde yaygınlaştırılması, Çevre bilinç seviyesinin yükseltilmesi
ile mümkün olduğunu her çalışanımızın tam anlamıyla idrak edip, görevlerini yaparken bu düşünceden
ayrılmadan ilerlemesi gereklidir.
ÇEVRE BELGELERİMİZ
ISO 14001 BELGESİ
ÇEVRE İZİN BELGESİ
TOSB ATIKSU KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ
Sango 2012 yılında başlatmış olduğu
doğal
orman
oluşturma
projesi
kapsamında fabrika çevresinde ağaç dikim
aktiviteleri
gerçekleştirmektedir.
Uzmanlar eşliğinde, ağaç dikim kurallarına
uygun olarak; SANGO çalışanları ve çevre
okullardan gelen öğrencilerin katılımıyla
doğal orman oluşturma projesi hayata
geçirilmiştir.
STI Doğal Orman Oluşturma Projesi Takip Grafiği
STI Natural Forest Project Follow Up Graphic
Dikilen Ağaç Sayısı(Tree Quantity )
STI SERAGAZI EMİSYONLARI VE
DOĞAL ORMAN OLUŞTURMA
PROJESİ
3.500 3.500 3.500
3.500
3.500
3.000
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
250
500
0
2011
2012
2013
YILLAR(YEARS)
Planlanan(Plan)
Seragazı Emisyon Hesabı: Yasal izinler
kapsamında SANGO’ dan kaynaklı hava
emisyonlarının kontrolü çalışmalarından
ayrı olarak, Sango Çevre Komitesi
tarafından IPCC ve GHG Protocol
satandartları
çerçevesinde
Seragazı
Emisyonu Envanteri (Karbon Ayakizi)
Hesaplama ve Seragazı Emisyonlarını
Azaltma çalışmaları devam etmektedir.
Gerçekleşen (Actual)
2014
3000
10.200
169.630
ÇEVRE BOYUTLARI
ARITMA TESİSİ EVSEL ÇIKIŞ SUYU ANALİZLERİ
180
76
70
41
11 5
7,8
9
7,8 8,4 7,9 6,2
0
COD (mg/L)
2011
2012
2013
2014
pH
Sınır Değer
TEHLİKELİ ATIK GRAFİĞİ (FY-2013 / FY-2014)
23100
2013 FY QTY. (kg)
920 720
900 890
汚染包装廃棄物
Kont. Ambalaj Atığı
(kg)
酸Asit (kg)
1144511840
汚染廃棄物((kg)
Kontamine Atık (kg)
9250
ホウ素廃油
Bor Yağı (kg)
25000
22500
20000
17500
15000
12500
10000
7500
5000
2500
0
TSS (mg/L)
273
2961
2014 FY QTY. (kg)
82 140
60 1600
28,5434,08
0
590
油圧廃棄オイル
Atık Hidrolik Yağ
(kg)
32
50
医療廃棄物
Tıbbi Atık (kg)
82
油を含む金属泥廃
棄物
Metal Çamur (kg)
100
122
蛍光廃棄物
Floresan Atık (kg)
150
電気的に廃棄物
Elektronik Atık (kg)
200
Sango TI üretim ve faaliyetlerinden kaynaklı oluşan atıklar
arasında miktarsal olarak en fazla olanı ‘’ısıl işlem prosesi
soğutma suyu’’dur. Bu suyun kirlenmesini önlemek için
günlük bakımlarla yüzeyde biriken yağ tortuları
temizlenmektedir. Ayrıca otomatik yağ toplayıcı ile rutin
olarak tüm tanklardaki soğutma suları temizlenmektedir.
Tankların dip temizlikleri rutin olarak yılda bir
yapılmaktadır. Temizlik sonrası su tanka tekrar filtre
edilerek geri doldurulmaktadır. Ayrıca ısıl işlem sonrası
yağlama prosesi (pasa karşı koruyucu yağ) otomatik hale
getirilerek (önceden yağlama tankına sepet içinde borular
batırılarak yapılmakta idi.) boru içindeki su ile pastan
koruyucu
yağın karışarak atık haline gelmesi
engellenmiştir. Bu iyileştirmeler sayesinde emülsiyon atık
miktarlarında (su-yağ karışımı) ciddi azaltma sağlanmıştır.
ENERJİ TÜKETİMLERİ
Su Tüketimleri (m³)
Elektrik Tüketimleri (kwh)
12000
5000000
3893514,5
4000000
3000000
3344809,14
10655
10000
Doğalgaz Tüketimleri (m³)
10591
70898
70002
60000
6000
2000000
40000
4000
1000000
2000
0
0
20000
0
Su Tüketimleri (m³)
Elektrik Tüketimleri (kwh)
2012
93440
80000
8061
8000
2491203,5
100000
2013
2012
2014
Actual Target Status
3,80% 1,5%
Natural Gas Saving
12,4% 1,5%
CO2 Reduction
5,41% 5%
2014
2012
2013
2014
Sango TI Doğal gaz, elektrik, kaynak gazı gibi kaynak
kullanımlarını da takip ederek iyileştirme için çalışmalar
yürütmektedir.
2014 YILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ
ÇALIŞMA SONUÇLARI
Electrical Saving
2013
Doğalgaz Tüketimleri (m³)
o
o
o
Elektrik kullanımı izlenmekte olup 2014 yılında hava
kompresörlerinde iyileştirme çalışmaları yapılarak elektrik
kullanımı azaltılması çalışmaları devam etmektedir.
EĞİTİM VE TATBİKATLAR
ÇEVRE PRATİK EĞİTİM MASASI
TEDARİKÇİ YÖNETİM VE EĞİTİMLERİ
Çevrede önemli etki yaratabilecek mal ve hizmet satın
alımlarında tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi Tedarikçi
Seçme ve Değerlendirme Prosedürü’ ne göre yapılmaktadır.
Çevre politikasında vermiş olduğu taahhüt doğrultusunda
Tedarikçilerinin Çevre Yönetim Sistemi konusunda bilincini
arttırmaya yönelik eğitim düzenlenmiştir.
Katılan tedarikçiler:
İKA
TESBİHCİ
2014GERÇEKLEŞEN ÇEVRE EĞİTİM SAYILARI
ÇEVRE KAZASI TATBİKATLARI
Sango her yıl olası çevre kazası ve atık emülsiyon dökülmelerine
karşı çevre kazası tatbikatları düzenlemektedir.
ENVIRONMENT TRAINNING 2014
90
80
74
70
58
64
PERSON QUANTITY
50
31
69
51
66
58
64
62
42
35
43
46
24
20
0
70
84
69
55
30
10
69
76
60
40
72
24
18
Download