23 MART 2016 ÇAR AMBA

advertisement
23 MART 2016 ÇARŞAMBA
10.00 - 12.30
KONGRE KAYIT
ÖĞLE ARASI
12.30 - 14.00
AÇILIŞ
14.00 - 17.30
18.00 -
PANEL: Nasıl Bir Eczacı Olmalıyız?
Moderatör: Bülent GÜMÜŞEL
Şuayip BİRİNCİ
Alper CİHAN
Osman Arıkan NACAR
Erdoğan ÇOLAK
Mehmet DOMAÇ
Başbuğ ÖKE
AÇILIŞ KOKTEYLİ
24 MART 2016 PERŞEMBE
Nütrisyon Oturumu-I
Oturum Başkanları: Kutay DEMİRKAN - Belma GÜMÜŞEL
09.00 - 10.30
• Klinik Nütrisyonun Hastane Maliyetlerine Etkisi - Osman ABBASOĞLU
• Güvenli Parenteral Nütrisyon - Jasdeep SINGH
• Güvenli Enteral Nütrisyon - Mehmet UYAR
10.30 - 11.00
KAHVE ARASI
A SALONU
B SALONU
Hastanelerde İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzeme
Nütrisyon Oturumu-II
Oturum Başkanları: Burcu KARAÜZÜM- Geri Ödemesinde Yaşanan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Dilek ATABEY
Oturum Başkanları: Selim BENER Fatih KODALAK
•
Hazır
Torba
Mı
Dolum
Mu?
11.00 - 12.30
Sadık KILIÇTURGAY
• İlaç Geri Ödemesi - Fatih ÇIRAKOĞLU
• Klinik Nütrisyonda Lipidler
• Tıbbi Sarf Geri Ödemesi - Mustafa ÖZTÜRK
Haldun GÜNDOĞDU
• Geri Ödeme İle İlgili Politikalar - Tolga DOĞRU
• Eczacının Klinik Nütrisyonun
Sonuçlarına Etkisi – Aygin EKİNCİOĞLU • Kamu Hastanelerinde Geri
Ödemede Yaşanan Sorunlar - Fatih KODALAK
12.30 - 14.00
ÖĞLE ARASI
Onkoloji-I
Oturum Başkanları: Ayşegül GÜMÜŞ - Eda AYPAR
14.00 - 15.30
15.30 - 16.00
• Palyatif Bakımda Opiyat Kullanımı - Murat GÜLTEKİN
• Hedefe Yönelik Tedavilerde Güncel Gelişmeler - Mustafa ERMAN
• Kemoterapi Hastalarında Tedavi Uyuncunun Arttırılmasında
Eczacı Danışmanlığı - Metin Deniz KARAKOÇ
KAHVE ARASI
Onkoloji –II
Oturum Başkanları: Aysın USTA - Gökçe YILDIRIM
16.00 - 17.30
• Tehlikeli İlaç Hazırlanmasında Mevcut Sistemler Ve Personel Güvenliği
Yücelen GÖNEN
• İlaç Hazırlama Personelinin Eğitiminde Yetkinlik Değerlendirme Ölçütleri
Gamze KORUBÜK
• Kemoterapi Dışı Sitotoksik İlaç Hazırlama Alanlarında Eczacının Rolü
Aslı ÖZYILDIRIM
25 MART 2016 CUMA
Pediatride İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Gülgün ALTINOK - Meltem AYTEKİN
09.00 - 10.30
• Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Doktor – Eczacı İşbirliği - Ş.Suna OĞUZ
• Pediatrik Dozlamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Hale Kamer TOSUN
KAHVE ARASI
10.30 - 11.00
Geriatride Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Güneş Özel KILIÇ - Nergiz NEMUTLU
11.00 - 12.00
12.00 - 12.30
• Geriatride İlaç Kullanımında Hekim Gözü İle Karşılaşılan Sorunlar - Zekeriya ÜLGER
• Geriatride İlaç Kullanımı - Mesil AKSOY
Anesteziklerin Akılcı Kullanımı
Oturum Başkanı: Mehmet UYAR
• Eczacı Gözüyle Anestezik İlaçlar - Yusuf TURAN
ÖĞLE ARASI
12.30 - 14.00
A SALONU
B SALONU
Biyobenzer Ürünler
Oturum Başkanı: Hakkı GÜRSÖZ
14.00 - 15.30
• Biyolojik, Biyoteknolojik ve Biyobenzer
Ürünler - Devrim Demir DORA
• Biyobenzer Ürünlerde Ruhsatlandırma
Serhan GENÇER
• Biyobenzer Ürünlerde Değiştirilebilirlik
Sundar RAMANAN
Hastanede Majistral
Oturum Başkanları: Orhan PÜSKÜLLÜSırma AKTAN GİRİTLİ
• Majistral İlaç Hazırlamada Temel
Prensipler - Yeşim AKTAŞ
• Hastanede Sık Karşılaşılan Majistral
Reçeteler - Başak KIZILCADAĞ
• Hastanede Aseptik Teknikle İlaç
Hazırlama - Anıl ÖZYAMAN
KAHVE ARASI
15.30 - 16.00
PANEL: İlaç Tedarik Zincirinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Oturum Başkanları: Abdulvahit SÖZÜER - Hakkı GÜRSÖZ
16.00 - 17.30
İrem MÜHÜRCÜ
Ömer SAĞLIK
Nermin CELLAT
Hüseyin BAŞYİĞİT
Bora PALABIYIK
Aylin ALTANLAR TÜRKER
Filiz BALÇAY
Mehmet AYNA
26 MART 2016 CUMARTESİ
Enfeksiyon Oturumu - I
Oturum Başkanı: Mesil AKSOY
09.00 - 11.00
• Enfeksiyon Hastalıkları: Enfeksiyon Bulgu ve Belirtileri - Önder ERGÖNÜL
• Antimikrobiyal Tedavi Esasları ve Antibiyotik Kullanımı - Serhat ÜNAL
KAHVE ARASI
11.00 - 11.30
Enfeksiyon Oturumu - II
Oturum Başkanları: Özlem KALSIN - Demet AKALGAN
11.30 - 12.30
• Hastanelerde Antibiyotik Kullanımı ve Direnç Sorunu Antibiyotik Yönetim Programları - Recep ÖZTÜRK
ÖĞLE ARASI
12.30 - 14.00
Enfeksiyon Oturumu-III
Oturum Başkanları: Nilgün NALBANTOĞLU - Dilek BOYMİYALI
14.00 - 15.30
15.30 - 16.30
21.00 -
Örneklerle Antibiyotiklerin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
• Beta-Laktam Antibiyotikler ve Aminoglikozitler - Kutay DEMİRKAN
• Makrolidler, Kinolonlar ve Diğer Antibiyotikler - Mesut SANCAR
Kongrenin Değerlendirilmesi ve Kapanış
KONSER
27 MART 2016 PAZAR
12.00 -
KONGREDEN AYRILIŞ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards