Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Marboflex 10 mg

advertisement
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
®
Marboflex 10 mg
Oral Tablet
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, kemik şeklinde, ortası çentikli her tablet 10 mg marbofloksasin içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Marboflex 10 mg Oral Tablet’in etkin maddesi olan marbofloksasin florokinolon grubu bir antibiyotik
olup, DNA-giraz enzimini inhibe ederek etkinlik gösterir. Yapısındaki oksadiazin halkası nedeniyle
diğer florokinolonlardan farklıdır. Bu halka, moleküle uzun bir atılma yarı ömrü ve iyi bir biyoyararlanım
sağlar.
Marbofloksasin geniş spektrumlu, bakterisit etkilidir. Gram-pozitif bakterilerin pek çoğuna (özellikle
Staphylococcus, Streptococcus), gram-negatif bakteriler (Escherichia coli, Salmonella typhimurium,
Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Morganella morganii, Proteus spp.,
Klebsiella spp., Shigella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pseudomonas
spp., Brucella canis) ve Mycoplasma spp.’ye karşı etkilidir.
Florokinolon grubu antibiyotiklerin çoğunluğu anaerob bakterilere karşı zayıf etkilidir. Streptococcus
suşları ise nispeten daha az duyarlıdır. Kinolon çekirdek gram-negatif bakterilere karşı antibakteriyel
etki sağlar. Flor atomu gram-pozitif bakterileri de içine almak suretiyle etki spektrumunu genişleterek
bakterisidal etkiyi artırır. Piperazin halkası sayesinde Pseudomonas ve Mycoplasma’lara karşı da
bakterisit etki gösterir. C6 içindeki karboksil grubu moleküle asit karakter verir, ancak piperazin halkası
da bazik karakterlidir. Dolayısıyla, marbofloksasin amfoterik yapıdadır. Piperazin halkasında para
pozisyonundaki metil grubu dağılım hacminin ve yağlardaki çözünürlüğünün artmasını sağlar. Bu
özelliklerinden dolayı organizmada (dokular, ekstra ve intrasellüler kısımlar) çok geniş ve eşit bir
dağılım gösterir.
Köpek ve kedilere önerilen dozda (2 mg/kg c.a.) kullanıldığı zaman, marbofloksasin hızlı olarak emilir
ve 2 saat içerisinde maksimum plazma konsantrasyonu olan 1.5 µg/ml değerine erişir. Biyoyararlanımı
%100’e yakındır. Plazma proteinlerine zayıf olarak bağlanır (< %10), çoğu dokuda (karaciğer, böbrek,
deri, akciğer, mesane, sindirim yolu) plazmadan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Marbofloksasinin eliminasyonu çoğunlukla idrarla (2/3) ve dışkı ile (1/3) yavaş bir şekilde (köpeklerde
1/2
t β = 12 - 14 saat, kedilerde 10 saat) gerçekleşmektedir.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Marboflex 10 mg Oral Tablet, köpek ve kedilerde marbofloksasine duyarlı mikroorganizmaların neden
olduğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Köpekler: Marbofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
(pyoderma, impedigo, follikulitis, frunculosis, selülitis), duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan ve
prostatitis ile ilişkili olan ya da olmayan idrar yolları enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonlarının
tedavisinde kullanılır.
Kediler: Marbofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
(yaralar, apseler, flegmonlar) ve üst solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Marboflex 10 mg Oral Tablet, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde kedi
ve köpeklere oral yolla 2 mg/kg c.a./gün dozda uygulanır. Pratik olarak; 5 kg canlı ağırlığa 1 tablet
oral olarak verilir.
Köpekler:
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 5 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine
bağlı olarak süre 40 güne kadar uzatılabilir.
İdrar yolları enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine bağlı olarak
28 güne kadar uzatılabilir.
Solunum sistemi enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 7 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine bağlı
olarak 21 güne kadar uzatılabilir.
Kediler:
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tedavi süresi 3 - 5 gün olmalıdır.
Üst solunum sistemi enfeksiyonları için tedavi süresi 5 gün olmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Marbofloksasin; Great Dane, Briard, Bernese, Bouvier ve Mastiflerde 18 aydan, diğer ırklarda ise 12
aydan önce kullanılmamalıdır. 16 haftalıktan küçük yaştaki kedilerde kullanılması önerilmez. Bazı
anaeroblar, maya ya da mantarlardan ileri gelen hastalıkların tedavisinde kullanıma uygun değildir.
Düşük idrar pH'sı marbofloksasin aktivitesini düşürebilir.
Gebelikte kullanım: Gebe rat ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda herhangi bir yan etkiye
rastlanmamıştır. Gebe köpek ve kedilerde yapılmış spesifik bir çalışma yoktur.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Köpek ve kedilerde tavsiye edilen terapötik dozlarda ciddi yan etkilere rastlanılmamıştır. Özellikle
tavsiye edilen dozla yapılan klinik çalışmalarda artiküler eklemlerde herhangi bir lezyon oluşumuna
rastlanılmamıştır.
Kusma, yumuşak dışkı, susama ve geçici aktivite artışı gibi hafif yan etkiler meydana gelebilir. Bu
belirtiler tedaviden sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Bu sebeple, tedaviyi yarıda bırakmaya gerek
yoktur.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Florokinolonlar oral yolla uygulanan katyonlarla (alüminyum, kalsiyum, magnezyum, demir) etkileşime
girmektedir. Bu gibi durumlarda biyoyararlanımı düşebilir.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Doz aşımında nörolojik bozukluklar şeklinde akut belirtilere yol açabilir. Bu gibi durumlarda
semptomatik tedavi uygulanır.
KONTRENDİKASYONLARI
Florokinolonlar potansiyel nörolojik yan etkileriyle tanındıklarından dolayı, epilepsi görülen köpek ve
kedilerde kullanımına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Florokinolonlar genç köpeklerde artiküler
erozyonu indüklemektedir. Bu hayvanlarda doz ayarlanmasının doğru yapılmasına çok dikkat
edilmelidir.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime
danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna
atılarak imha edilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15 - 25 °C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Her tablet alüminyum folyo poşet ile kaplıdır ve 10 ve 50 tabletlik karton kutularda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 21.03.2012
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO: 21.03.2012 025/0072
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 16 34307 Küçükçekmece / İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Download