Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Marboflex 10 mg

advertisement
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Marboflex® 10 mg
Oral Tablet
Veteriner Sistemik Antibakteriyel
BİLEŞİMİ
Beyaz - krem renkli, kemik şeklinde, ortası çentikli her tablet 10 mg marbofloksasin içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Marboflex 10 mg Oral Tablet’in etkin maddesi olan marbofloksasin florokinolon grubu bir
antibiyotik olup, DNA-giraz enzimini inhibe ederek etkinlik gösterir. Yapısındaki oksadiazin
halkası nedeniyle diğer florokinolonlardan farklıdır. Bu halka, moleküle uzun bir atılma yarı
ömrü ve iyi bir biyoyararlanım sağlar.
Marbofloksasin geniş spektrumlu, bakterisit etkilidir. Gram-pozitif bakterilerin pek çoğuna
(özellikle Staphylococcus, Streptococcus), gram-negatif bakteriler (Escherichia coli,
Salmonella typhimurium, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens,
Morganella morganii, Proteus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Pasteurella spp.,
Haemophilus spp., Moraxella spp., Pseudomonas spp., Brucella canis) ve Mycoplasma
spp.’ye karşı etkilidir.
Florokinolon grubu antibiyotiklerin çoğunluğu anaerob bakterilere karşı zayıf etkilidir.
Streptococ suşları ise nispeten daha az duyarlıdır. Kinolon çekirdek gram-negatif bakterilere
karşı antibakteriyel etki sağlar. Flor atomu gram-pozitif bakterileri de içine almak suretiyle
etki spektrumunu genişleterek bakterisidal etkiyi artırır. Piperazin halkası sayesinde
Pseudomonas ve Mycoplasma’lara karşı da bakterisit etki gösterir. C6 içindeki karboksil
grubu moleküle asit karakter verir, ancak piperazin halkası da bazik karakterlidir. Dolayısıyla,
marbofloksasin amfoterik yapıdadır. Piperazin halkasında para pozisyonundaki metil grubu
dağılım hacminin ve yağlardaki çözünürlüğünün artmasını sağlar. Bu özelliklerinden dolayı
organizmada (dokular, ekstra ve intra selüler kısımlar) çok geniş ve eşit bir dağılım gösterir.
Köpek ve kedilere önerilen dozda (2 mg/kg c.a.) kullanıldığı zaman, marbofloksasin hızlı
olarak emilir ve 2 saat içerisinde maksimum plazma konsantrasyonu olan 1.5 µg/ml değerine
erişir. Biyoyararlanımı %100’e yakındır. Plazma proteinlerine zayıf olarak bağlanır (<%10),
çoğu dokuda (karaciğer, böbrek, deri, akciğer, mesane, sindirim yolu) plazmadan daha yüksek
konsantrasyonlarda bulunur. Marbofloksasinin eliminasyonu çoğunlukla idrarla (2/3) ve dışkı
ile (1/3) yavaş bir şekilde (köpeklerde t1/2 β = 12 - 14 saat, kedilerde 10 saat)
gerçekleşmektedir.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Marboflex 10 mg Oral Tablet, köpek ve kedilerde marbofloksasine duyarlı
mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Köpeklerde; marbofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu deri ve yumuşak doku
enfeksiyonları (pyoderma, impedigo, follikulitis, frunculosis, selülitis), duyarlı bakteriler
tarafından oluşturulan ve prostatitis ile ilişkili olan ya da olmayan idrar yolları enfeksiyonları,
solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Kedilerde; marbofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu deri ve yumuşak doku
enfeksiyonları (yaralar, abseler, flegmonlar) ve üst solunum sistemi enfeksiyonlarının
tedavisinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Marboflex 10 mg Oral Tablet, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği
takdirde kedi ve köpeklere oral yolla 2 mg/kg c.a./gün dozda uygulanır. Pratik olarak, 5 kg
canlı ağırlığa 1 tablet oral olarak verilir.
Köpeklerde;
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 5 gün olmalıdır. Hastalığın
gelişimine bağlı olarak süre 40 güne kadar uzatılabilir.
İdrar yolları enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 10 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine
bağlı olarak 28 güne kadar uzatılabilir.
Solunum sistemi enfeksiyonlarında tedavi süresi en az 7 gün olmalıdır. Hastalığın gelişimine
bağlı olarak 21 güne kadar uzatılabilir.
Kedilerde;
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında tedavi süresi 3 - 5 gün olmalıdır. Üst solunum
sistemi enfeksiyonları için tedavi süresi 5 gün olmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Marbofloksasin, Great Dane, Briard, Bernese, Bouvier ve Mastiflerde 18 aydan, diğer ırklarda
ise 12 aydan önce kullanılmamalıdır. 16 haftalıktan küçük yaştaki kedilerde kullanılması
önerilmez. Bazı anaeroblar, maya ya da mantarlardan ileri gelen hastalıkların tedavisinde
kullanıma uygun değildir. Düşük idrar pH'sı marbofloksasin aktivitesini düşürebilir.
Gebelikte kullanım: Gebe rat ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda herhangi bir yan etkiye
rastlanmamıştır. Gebe köpek ve kedilerde yapılmış spesifik bir çalışma yoktur.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Köpek ve kedilerde tavsiye edilen terapötik dozlarda ciddi yan etkilere rastlanılmamıştır.
Özellikle tavsiye edilen dozla yapılan klinik çalışmalarda artiküler eklemlerde herhangi bir
lezyon oluşumuna rastlanılmamıştır.
Kusma, yumuşak feçes, susama ve geçici aktivite artışı gibi hafif yan etkiler meydana
gelebilir. Bu belirtiler tedaviden sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Bu sebeple, tedaviyi
yarıda bırakmaya gerek yoktur.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Florokinolonlar oral yolla uygulanan katyonlarla (alüminyum, kalsiyum, magnezyum, demir)
etkileşime girmektedir. Bu gibi durumlarda biyoyararlanımı düşebilir.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Doz aşımında nörolojik bozukluklar şeklinde akut belirtilere yol açabilir. Bu gibi durumlarda
semptomatik tedavi uygulanır.
KONTRENDİKASYONLARI
Florokinolonlar potansiyel nörolojik yan etkileriyle tanındıklarından dolayı, epilepsi görülen
köpek ve kedilerde kullanımına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Florokinolonlar genç
köpeklerde artiküler erozyonu indüklemektedir. Bu hayvanlarda doz ayarlanmasının doğru
yapılmasına çok dikkat edilmelidir.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner
hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanılan ambalajlar
çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi ambalajında ve oda sıcaklığında (15 - 25 °C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü,
üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Her tablet alüminyum folyo poşet ile kaplı, 10 ve 50 tabletlik karton kutularda satışa
sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 21.03.2012
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE
NO: 21.03.2012 - 25/072
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
İ.O.S.B. Mah. Marmara San. Sitesi Marmara M Blok Sokak No: 16 34307 Küçükçekmece /
İSTANBUL
ÜRETİCİ FİRMA VE ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Gazi Osman Paşa Mahallesi 18. Sokak No: 3 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Download