EP-308 PULMONER EMBOLİ AYIRICI TANISINDA SALMONELLA

advertisement
EP-308
PULMONER EMBOLİ AYIRICI TANISINDA SALMONELLA ENFEKSİYONU
Umut Sabri Kasapoğlu, İlim Irmak, Sibel Arınç, Armağan Hazar
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
GİRİŞ-AMAÇ: Salmonella enfeksiyonu açısından kortikosteroid tedavisi, immunsupresif tedavi,
renal yetmezlik durumları, hemolitik anemi predispozan faktörlerdir. Salmonella cinsi bakteriler
insan ve hayvan patojenleridir. İnsanda salmonelloz gastroenterit, enterik ateş ve sistemik hastalığa neden olur. Pulmoner emboli kliniğini taklit eden salmonella enfeksiyonu göğüs hastalıkları
klinik pratiğinde nadir görülen bir durum olması nedeni ile sunulmuştur.
OLGU: 46 yaşında bayan olgu, 2 gün önce başlayan nefes darlığı, ateş, eklem ağrıları yakınmaları
ile acil polikliniğine başvuruyor. 13 yıldır SLE tanısı ile takip ve immunsupresif tedavi alan olgunun
son 2 ay içinde 2 kere sağ aşil tendonu rüptürüne bağlı ortopedik operasyon geçirme öyküsü mevcut olup; wells klinik olasılık skoruna göre pulmoner emboli için kuvvetli olasılık tesbit edilmesi
üzerine ileri görüntüleme teknikleri uygulandı. Yüksek ateşi olan olgudan kan kültürleri alındı. İleri
görüntüleme metodlarında venöz trombüs ve pulmoner emboli saptanamadı. Kan kültüründe salmonella spp. üremesi olması üzerine seftriakson ile antibiyoterapi başlanan olguda klinik ve laboratuvar düzelme gözlendi.
Ortopedik operasyon öyküsü olan, klinik olarak yüksek olasılıklı pulmoner emboli şüphesi uyandıran bu olgu yüksek ateş nedeniyle mikrobiyolojik açıdan tetkik edilmiş olup pulmoner emboli ayırıcı tanısında, özellikle immunsupresif tedavi altındaki hastalarda sistemik enfeksiyon etkenlerini
düşünmek bakımdan önemlidir.
Wells Pulmoner Emboli klinik olasılık skoru
345
Download