zonguldak karaelmas üniversitesi - Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

advertisement
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI
DÖNEM VI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD INTERN PROGRAMI
Dekan
Dekan Yardımcıları
Baş Koordinatörler
Dönem Koordinatörleri
Program Sorumlusu
DİSİPLİN/BÖLÜM
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Prof. Dr. Mustafa Aydın
Prof. Dr. Selçuk Keser
Doç. Dr. Nejat Demircan
Prof. Dr. Banu Doğan Gün
Prof. Dr. Ülkü Özmen
Doç. Dr. İnan İlker Arıkan
Yrd. Doç. Dr.Murat Songür
Yrd. Doç.Dr. Nazmiye Yüksek
ÖĞRETİM ÜYELERİ
Doç.Dr.Gonca Handan Üstündağ
Doç.Dr. Mutlu Yüksek
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Etem Pişkin
Yrd. Doç.Dr. Nazmiye Yüksek
Yrd. Doç Dr Mehmet Karacı
Yrd. Doç Dr Zühal Örnek
INTERN PROGRAMI KLİNİK UYGULAMALAR
Vizit
Konsey
Poliklinik Uygulaması
Seminer
Makale Saati
Vaka Tartışması
Saat
5
2
5
2
2
2
INTERN PROGRAMI SEMİNER KONULARI
Beslenme
Raşitizm
Aşılar
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Büyüme ve Gelişme
Alt Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları
Çocuklarda Sıvı-elektrolit ted
Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları
Saat
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İntörnler, toplam 8 haftalık stajlarının 4 haftasını polikliniklerde (genel pediatri ve yan
dal plk.), geri kalan sürelerinin tamamını ise görevlendirildikleri bir serviste geçirirler (genel
pediatri ve yan dal servisleri). Görevlendirildikleri bölümlerde bir öğretim görevlisinin ve bir
asistanın sorumluluğunda çalışırlar.
İntörnler izlemini üstlendikleri hastaların yapılması gereken tüm işlemlerinden
sorumludur. Bu hastaların;
 Öykülerini almak;
 Ayrıntılı fizik incelemelerini yapmak;
 Dosyalarını hazırlamak;
 Öğretim üyesi ya da araştırma görevlisi tarafından planlanan tetkiklerini istemek,
sonuçlarını takip etmek;
 Hastaların günlük izlemini yapmak;
 Vizitlerde hastalarının sunumunu yapmak;
 Epikrizlerini hazırlamak;
 Hasta ailesini bilgilendirmek;
Ayrıca;
 Vücut ısısı ölçme ve izlemi (Oral, aksiller, rektal);
 Kan basıncı ölçümü ve değerlendirilmesi;
 Enjeksiyon (IM, IV);
 Kan alma;
 Damar yolu açma;
 Tam idrar analizi;
 Dışkı inceleme;
 Periferik yayma boyama ve değerlendirme;

















Kültür alma (Boğaz, idrar kan, dışkı gibi..);
PPD koyma ve değerlendirme;
Nazogastrik sonda takma;
Mide yıkama;
İdrar sondası takma;
Aşılama;
Sıvı ve elektrolit tedavisini düzenleme;
Sık görülen hastalıklarda reçete yazabilme;
Büyüme eğrilerinin değerlendirilmesi;
EKG çekme ve değerlendirme;
Telegrafi ve akciğer grafisi değerlendirme;
Tedavi orderı düzenleyebilme;
ORS tedavisi düzenleyebilme;
Yeni doğanın değerlendirilmesi (göz, göbek ve K vit );
Solunum yolunun açık tutulması (airway takılması);
Resüsitasyon;
Postmortem girişimler (Trakeal entübasyon ve LP) intern doktorlarının sorumlulukları
arasındadır.
İntörnler 08.00 -17.00 arasında çalıştıkları bölümde olmak zorundadır. Ancak izledikleri
hastanın primer sorumluluğu kendilerinde olduğu için, hastanın durumuna göre daha geç
çıkmaları da gerekebilir.
Sekiz haftalık dönem içinde 3 günde 1 den sık olmamak kaydı ile çocuk sağlığı ve
Hastalıkları ABD tarafından planlanan nöbetleri tutmak zorundadırlar. Nöbet sayısı
maksimum 10 olacaktır. Nöbetlerde nöbetçi kıdemli araştırma görevlisinin denetiminde
hastaların her türlü sağlık sorununda ilk başvurulacak kişidirler.
Tüm intörnler pediatri ile ilgili kendilerine verilen bir konuda sunu hazırlayarak öğretim
ve araştırma görevlileri ile bölümde staj gören öğrencilerin katıldığı toplantılarda sunarlar.
Ayrıca hafta da üç gün bölüm içerisinde öğretim görevlisi ya da araştırma görevlisi tarafında
düzenlenen eğitim toplantılarına katılırlar.
İntörnlerin devam durumu ve çalışmaları bağlı bulundukları öğretim görevlileri tarafından
denetlenir. Tanımlanan çalışma koşullarını yerine getiren intörnler başarı belgesi almaya hak
kazanır. Her hangi bir nedenle başarısız bulunanlar ise ilgili eğitimi tekrar alırlar.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards