Sağlık Bakımı İle İlişkili Enfeksiyonlar Sorunlar

advertisement
Panel
Enfeksiyon kontrol mevzuatında güncel
durum
• Başkan:Dr. Turan Buzgan, Dr. Mehmet Doğanay
Sayıştay raporu / Ali Özek Sayıştay Temsilcileri
Kalite geliştirme ve performans değerlendirme
yönergesinin getirdikleri / Dr. Şebnem Erdinç
Hastane infeksiyonları kontrolünde ulusal
çalışmalar sürveyans sonuçları / Dr. Mustafa Ertek
The World Health Report 2008
The World Health Report 2008
Uzun süreli bakım
olanakları
Hasta Evi
Ev bakımı
HASTANELER
Akut bakım
Ayaktan tedavi
Bakımevleri
Modern Sağlık Bakım Sistemlerinin Yapısı
İNSAN
HASTA
ÇEVRE
MİKROORGANİZMALAR
HASTA
HASTANE
ÇEVRE
SAĞLIK ÇALIŞANI
HASTANE ORTAMINDA BULAŞ
ENFEKSİYONLARDA BULAŞI
• TEMAS
– DİREK TEMAS
– İNDİREK TEMAS
• SOLUNUM YOLU
– DAMLACIK
– HAVA YOLU
• ORAL YOLLA
– SU İLE
– GIDALAR İLE
• VEKTÖRLERLE
HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ
Dünya, Tarihçe
I. P. Semmelweis
1847-1848
El hijyeni
Florence Nightingale
1860-1863
Enfeksiyon kontrol hemşireliği
William Farr
1860
Hastane epidemiyologu
James Simpson
1860-1865
Hastane epidemiyologu
Joseph Lister
1867
El ve cerrahi alan antisepsisi
1890-1950
Antiseptik teknik, temiz ameliyat
odası,steril alet, eldiven, önlük ve maske
kullanım
1950’li yıllar
Antibiyotik profilaksisi
1950’li yıllar
Batı ülkelerinde enfeksiyon kontrolünde
yasal dayanakların hazırlanması
1959
İlk enfeksiyon kontrol hemşiresi
1968-1969
Enfeksiyon kontrol programı ve enfeksiyon
kontrol hemşiresi zorunluluğu
CDC ve JCAH
HASTANE ENFEKSİYONLARININ KONTROLÜ
Türkiye, Tarihçe
1974
Tababet Uzmanlık Tüzüğü
1983
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
1984
1992
Hacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol
Kurulu Kuruldu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Kontrol
Kurulu Kuruldu
Bir çok üniversite ve eğitim hastanelerinde Enfeksiyon Kontrol
Kurulu Kuruldu
İlk Hastane Enfeksiyonları Kongresi, İstanbul
1996
Hastane Enfeksiyonları Çalışma Grubu
1997
Hastane Enfeksiyonları Dergisi
2000
Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
2002
Ulusal Hastane Enfeksiyonları Kongresi
2005
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
2007
Enfeksiyon kontrol hemşirelerinde sertifikasyon
2007
Sayıştay Performans Denetim Raporu
1985
1985-1995
SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLİŞKİLİ
ENFEKSİYONLAR
• GÖRÜLME SIKLIĞI
% 5-15
Clin Microbiol Infect 2008; 14:892-94
J Hosp Infect 2007; 65:3-9
• ÖNLENEBİLEN ORAN % 10-70
J Hosp Infect 2003; 54:258-266.
SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLİŞKİLİ
ENFEKSİYONLAR
SİSTEM ENFEKSİYONU
%
• ÜRİNER SİSTEM
30-40
• SOLUNUM SİSTEMİ
10-20
• CERRAHİ YARA
1-5
• DERİ VE YUMUŞAK DOKU
10
• KAN DOLAŞIM
5
Clin Microbiol Infect 2008;14:895-907
• HANGİ ORAN NORMAL KABUL
EDİLMELİDİR ?
• HANGİ ORAN İYİ KABUL
EDİLMELİDİR?
Sağlık Bakımı İle İlişkili Enfeksiyonlar
Önlem Prensipleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Sürveyans
Hastane hijyeni
El hijyeni
Personel koruyucucu ekipmanların kullanılması
Kesici ve delici aletlerin güvenli kullanılması
Dezenfeksiyon ve sterilizasyon
Antibiyotik kullanım politikası
Eğitim
Sağlık Bakımı İle İlişkili Enfeksiyonlar
Sorunlar
• Ulusal enfeksiyon kontrol programlarının olmayışı
• Enfeksiyon kontrolü ile ilgilenenler için
yetersizlik;
– Sayısal yetersizlik (hemşire, doktor, diğer )
– Eğitim yetersizliği
• Tıp eğitimi
• Hemşirelik eğitimi
• Mezuniyet sonrası eğitim
• Enfeksiyon kontrol programlarına idari destek
yetersizliği
• Belirlenmiş bütçe olmayışı
• Surveyansta yetersizlikler
• Bakanlık ve Hükümetler düzeyinde ilgi eksikliği
Download