T.C.ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI

advertisement
T.C.ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
ETKİNLİK DERSİ PROGRAMI 2017-2018 Güz Dönemi
ETKİNLİK DERSİNİN ADI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İLETİŞİM
HAFTALIK DERS PROGRAMI
ETKİNLİK DERSİ SÜRESİ
: Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları
: Doç.Dr.Ali İhsan AKGÜN
:[email protected]
: Çarşamba 14.00-17.00
: Toplam 30 saat
DERSİN İÇERİĞİ
:
Ülkelerarası ticaret engellerinin ortadan kalkması, gelişmekte olan ülkelere ileri teknoloji
transferleri, uluslararası finansal piyasalarının gelişmesi ve dinamizm içerisinde olması,
işgücünün ülkeler arasındaki dolaşımının artması, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler,
yabancı sermaye akışındaki gelişmelere bağlı olarak küresel ekonomik entegrasyon ile
birlikte işletmelerde dış ticaret işlemlerinin önemi artmıştır. Ayrıca, değişen ekonomik ve
siyasal koşullar sonucunda dış ticaretin hızlı bir şekilde gelişmesi ve buna bağlı olarak
işletmelerin dış ticarete yönelik muhasebe uygulamaları ulusal boyuttan uluslararası
düzeye taşınmıştır.
Dış ticaret işlemleri ve muhasebe uygulamaları etkinlik dersinde; dış ticaret işlemlerine
ilişkin kavramsal çerçeve, dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme şekilleri, dış ticarette
ihracat işlemleri ve ihracat işlemleri, dış ticarette kullanılan belgeler, dış ticaretin
finansmanı, ihracat teşviği ve finansmanında devlet desteği, ihracat ve ithalatla ilgilili
kurum ve kuruluşlar ile örnek muhasebe uygulamalarına yer verilecektir. Ayrıca, bu
derste, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesindeki dış ticaret
işlemlerinin muhasebeleştirilmesine de yer verilecektir.
DERSİN AMACI:
Bu dersde, uluslararası lojistik şirketlerinde veya bir şirketin dış ticaret departmanında
çalışmak isteyenlere, dış ticaret hakkında gerek teorik gerekse de uygulamaya yönelik
bilgiler vermek; Türkiye’nin dış ticaret mevzuatı ve güncel muhasebe uygulamalarına yer
vermek amaçlanmıştır.
SINAV ve DEĞERLENDİRME:
Derse %70 devam zorunluluğunu sağlayan ve dönem sonunda yapılması planlanan
sınavda başarılı olanlara, AYBÜ İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından hazırlanan
sertifika verilecektir.
DERSİN PROGRAMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HAFTA/AY
KONULAR
27 Eylül
4 Ekim
11 Ekim
18 Ekim
25 Ekim
22 Kasım
29 Kasım
6 Aralık
13 Aralık
20 Aralık
Dış Ticaret İşlemlerine Yönelik Kavramsal Çerçeve
Dış Ticaret İşlemlerine Yönelik Kavramsal Çerçeve
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
İhracat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları
İhracat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları
İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları
İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları
ETKİNLİK SINAVI
Download