konferans - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

advertisement
KONFERANS
“PRINCETON ÜNİVERSİTESİ’NDE YÜRÜTÜLEN DOKTORA
SONRASI ARAŞTIRMA”
Konuşmacı
Yönetici
Tarih
Yeri
Katılımcılar
:
:
:
:
:
Yrd. Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK
Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR
26 Ocak 2017, Perşembe, Saat: 13:30
EÜ, Makina.Mühendisliği.Bölümü, Kat.3, 327 no’lu derslik
İlgi duyan herkese açık olup, ücretsizdir.
Konferans İçerik Bilgisi
Konferans, “TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” tarafından sağlanan destek
ile, 01.06.2015-01.06.2016 tarihleri arasında, bir yıl süre ile gerçekleştirilmiş olan doktora sonrası araştırmaya
ilişkindir. Bu süreçte, Princeton Üniversitesi Makine ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde, biyoesinlenmeli su altı
araçlarının akışkanlar dinamiği üzerine sayısal ve deneysel çalışmalar yürütülmüştür.
Bu kapsamda
tamamlanan çalışmalar ile edinilen bazı bilgi ve deneyimler, ilgili katılımcılar ile paylaşılacaktır.
Kısa Özgeçmiş
Utku ŞENTÜRK, 1980 yılında, Denizli’de doğmuştur. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği
Bölümü’nde aldığı lisans eğitiminin ardından, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği A.B.D’de,
yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı bölümde, Enerji Anabilim Dalı’nda 2005-2013 yılları arasında
araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, 2013’ten bu yana da yardımcı doçent doktor ünvanı ile görev yapmaktadır. Evli ve
bir çocuk babasıdır.
Download