DİNLEME

advertisement
DİNLEME;
İyi bir dinleyici;
1.Sürekli göz teması kurar.
2.Karşısındaki kişinin sözel veya davranışsal
mesajlarını iyi değerlendirir.
Dinleme bir sanattır; gerçek
dinleme konuşmaktan daha
zordur, gayret ve disiplin
gerektirir.
3.Sabırlıdır ve konuşan kişinin sözünü kesmemeye
özen gösterir.
4.Karşısındaki kişinin yanıtlarına sözel ve
davranışsal yanıtlar verebilir.
5.Karşısındaki kişinin anlattıklarını sorular sorarak
daha ayrıntılı anlamaya çalışır.
6. Konuşulan konuyu özetler ve kendi cümleleriyle
doğru şekilde ifade edebilir.
7. Karşısındaki kişi ile empati kurabilir.
8. Karşısındaki kişinin konuşmasını ilgiyle dinler.
9. Dinlemek istediğini ve ilgilendiğini karşı tarafa
hissettirir.
10. Eleştiri yapmaz ve yargılayıcı değildir.
11. Açık görüşlüdür.
5. Konuşulan konuyu değiştirir.
Kötü bir dinleyici ise;
6. Yanıtları her zaman yargılayıcı bir üsluptadır.
1. Konuşmacının sözünü keser.
7. Dar görüşlüdür ve karşısındaki kişiyle empati
kuramaz.
2. Konuşan kişi ile göz teması kurmaktan kaçınır.
8. Dinlemek yerine konuşmayı tercih eder.
3. Çevresinden etkilenir ve çok çabuk dikkati dağılır.
4. Konuşmacıyı dinlemez ve söyledikleriyle
ilgilenmez bir tutum içindedir.
9. Sürekli tavsiye vererek karşıdaki kişiyi rahatsız
eder.
10. Dinlemek için hiç zamanı yoktur ve konuşmaları
kısa keser.
Sözlü İletişimde Öneriler;
• Tanımlayıcı olun, yargılayıcı olmayın,
• Problem merkezli olun,
• Kolaylaştırıcı olun,
• Esnek olun,
• Alçak gönüllü olun, kibirli olmayın,
• Anladıklarınızı başka sözcüklerle yeniden anlatın.
• Karşınızdakinin duygularını paylaşın, donuk
olmayın.
İletişimde “Ben Dili”;
Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında
bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini açıklayan
ifade şeklindir. Kendimizi “ben”li cümlelerle anlattığımız
zaman karşımızdakini incitmemiş, fakat kendi mesajlarımızı
da vermiş oluruz.
Özet olarak Ben dili:
1.Savunmaya itmez.
2.Suçluluk hissettirmez.
3.Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.
4.Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir.
5.Yakınlaşmayı sağlar.
6.Anlaşmazlıkları azaltır.
7.Konuşan kişiyi rahatlatır.
İletişimde “Sen Dili”;
Suçlama içerir ve karşımızdaki kişi doğal bir savunmaya
geçer. Dolayısıyla sonuç anlaşılamama, tartışma, kavgaya
kadar gidebilir.
Özet olarak Sen dili:
1. Suçlayıcıdır.
2. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
3. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.
4. Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.
5. Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur.
6. Kişiyi incitir, kırar.
“Sen Dili” ve “Ben Dili” Örnekleri
’Sen’ dili:
Sen hatalısın! Çok yanlış davranıyorsun!
’Ben’ dili:
Senin bu davranışın beni incitti, üzüldüm!
”Sen” dili:
Çok kabasın! Her zaman sözümü kesiyorsun!
”Ben” dili:
Bir şey söylemeye başlayıp ta bir türlü sonunu getiremediğim
zaman çok rahatsız oluyorum.
”Sen” dili:
- Kes şunu!! Çekiştirip durma kolumu!!
”Ben” dili:
- Kolumun çekiştirilmesinden hoşlanmıyorum.
Etkili İletişim ile;
 Yanlış
Yanlış anlamaları
anlamaların yol aç
açtığı stresten
kurtuluruz,
 Baş
Başkaları
kalarını istismar etmeden ya da
suç
suçlamadan kendi hakları
haklarımızı
koruyabiliriz,
 Bize yö
yönelik tepki ve eleş
eleştirilere
gerektiğ
gerektiği gibi yanı
yanıt verebilir baş
başkaları
kalarına
yapı
yapıcı eleş
eleştiriler getirebiliriz,
 Karşı
mızdaki kiş
Karşım
kişi ile onu kı
kırmadan
ve incitmeden tartış
abiliriz,
tartışabiliriz,
 Fikir ve önerilerimize daha kolay
destek bulabiliriz,
 Çevremizdeki insanları
insanları daha etkin
olmaya esinlendirebiliriz.
YAZILI (BELGESEL) İLETİŞİM
•
•
•
•
•
•
•
•
Yazışma,
Dergi,
Kitap,
Broşür,
Şartnameler,
Kataloglar,
Toplanmış veriler,
Grafikler.
YAZININ TARİHÇESİ
• Yazı, insanların birbirleriyle iletişim kurmak
için kullandıkları "dil" denen sözlü sistemi
belli işaretler ve simgelerle (yani harflerle)
anlatan ikinci bir sistemdir. Yazılı iletişim
insanın yazıyı icat etmesi ile başlar. Yazı
M.Ö 3000’li yıllarda dünyanın iki ayrı
bölgesinde görülmeye başlanmıştır;
Bunlar; Mısır'da hiyeroglifler ve eski Irak
kentlerindeki çivi yazılarıdır.
HİYEROGLİF
ÇİVİ YAZISI
• Yazının icadı, insanlık tarihinin en önemli
dönemeci ve ilk bilgi devrimidir.
• Yazı ilk icat edildiği dönemlerde bitki yapraklarına
(eski Mısırda Papirüs yapraklarına), taşlara, ve
sıkıştırılmış toprak yüzeylere (tabletler) kazılarak
yazılıyordu.
Bilgiler kulaktan kulağa değişerek
yayılırken,
yazılı
bir
şekilde
saklanmaya
başlanması, bilginin doğru bir biçimde ve uzun yıllar
saklanır olmasına olanak sağladı.
• Daha sonraki yüzyıllarda, Çin'de M.Ö 2500 yılları
civarında mürekkep ve M.S 105 yılı civarında da kağıt
yapıldığı sanılmaktadır.
• Kağıdın
ve
mürekkebin
bulunmasıyla el yazması
kitapları
ortaya
çıkmış
olması ve nihayet 1438
yılında Avrupa'da bugünkü
anlamda matbaanın icat
edilmesi ile bilgilerin çok
daha
insan
tarafından
paylaşılmasını ve eğitimin
somut bir hale gelmesini
sağlamıştır.
•Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu
okuması, algılaması, yorumlaması ve cevaplaması
sebebiyle gecikmeli olarak kurulur.
Bu Yüzden:
•Göndericinin
mesajı
tekrar
gözden
geçirme
ve yeniden düzenleme olanağı vardır. Mesajın
doğru ulaşmasını sağlar ve kanallardan geçerken
oluşabilecek arıza ve anlam sapmalarından korur.
•Alıcının da tekrar okuma olanağının olması, mesajın
doğru anlaşılmasını ve buna bağlı olarak da verilecek
cevabın sağlıklı olmasını mümkün kılar.
YAZILI İLETİŞİMİN OLUMLU YÖNLERİ
• Göndericinin
ve
alıcının
mesajı tekrar tekrar okuma
olanağı
ve
belgelerin
saklanabilir
olması
yazılı
iletişimde hataları en aza
indirir.
• Ayrıca belgelerin saklanabilir olması (arşivleme),
daha sonra çıkabilecek anlaşmazlıklarda kanıt
oluşturduğu için sözlü iletişimde karşılaşılan pek çok
sorun yazılı iletişimde yoktur.
• "Özellikle örgütsel iletişimde, "kurum içi“ ve "kurum
dışı" iletişimi sağlamakta yazılı iletişimin önemi
büyüktür.“ Uzun ve kapsamı geniş mesajlar
bozulmadan alıcıya ulaşır.
• Yazılı mesajları çoğaltma ve aynı anda dağıtma imkanı
vardır.
YAZILI İLETİŞİMİN OLUMSUZ YÖNLERİ
• Kalıcı olması, olumlu olmasının yanı sıra aynı
zamanda olumsuz bir yanı da vardır; hatırlanmasını
istemediğimiz mesajlar olmadık bir zamanda
karşımıza çıkabilir.
• Sözlü ve yüz yüze iletişimde kullandığımız ve önemi
yadsınamayacak olan vücut dili ve dil ötesi faktörlerin
kullanılamaması mesajı olumsuz etkileyebilir, jest ve
mimikler bulunmadığından yanlış anlaşılmalara
sebebiyet verebilir.
• “Geri bildirimin olmaması veya geç olması
sorun yaratabilir.”
• “Yazılı İletişim daha fazla zaman ve çaba
gerektirir.”
• “Mesajı görmesini istemediğimiz kişilerin
eline geçebilir.”
DEVLETİN RESMİ DİLİ YAZIDIR.
TOPLUMSAL HAYATTA KARŞILAŞILAN
YAZI TÜRLERİ
• Yazı, toplumsal hayatta çeşitli türlerde karşımıza çıkar;
Gazeteler ve çeşitli dergilerde yer alan her türlü
haber, röportaj, makale, eleştiri ve köşe yazıları gibi
gündem değiştikçe güncelliğini kaybeden yazılar bizleri
ülkemizde ve dünyada meydana gelen olaylardan,
değişikliklerden ve gelişmelerden haberdar eder.
• Edebiyat alanındaki roman, hikaye, öykü, şiir, deneme
vb gibi, kalıcılığını uzun süre koruyabilen sanatsal
yazılar ise bize iyi vakit geçirmenin yanı sıra, düşünce ve
hayal dünyamızı zenginleştirmek, bilgi, görgü ve genel
kültürümüzü arttırmak gibi faydalar sağlar.
Şimdi Kılıksızım, fakat;
• Ayrıca, çeşitli araştırmalara ve istatistiklere
yön verebilen anketler yazılı iletişimin
önemli öğelerindendir.
Yarın borçlarımı ödedikten sonra,
İhtimal bir kat daha yeni esvabım olacak ve
ihtimal sen, beni yine sevmeyeceksin.
• Bunun dışında çeşitli bildiriler, broşürler,
afişler, kitle iletişiminde önemli yer tutar.
Bununla beraber, Pazar akşamları, kapınızın
önünden geçerken
• Özel ve resmi mektuplar, özgeçmişler,
dilekçeler, tebligatlar ve buna benzer
yazılar bir toplum içinde yaşayan her yetişkin
insanın yaşamı boyunca karşılaştığı yazı
türleridir.
-süslenmiş olarakZannediyor musun ki ben de sana, şimdiki
kadar kıymet vereceğim…
Orhan Veli Kanık
Fakat "yazılı iletişimde" yazılış amacı
bakımından gruplamak gerekirse;
• İş yazıları,
• Resmi yazılar,
• Özel yazılar.
İş yaşamındaki yazılar ve çeşitleri
•
•
•
•
Bülten
Toplantı tutanakları
Sipariş Mektubu
Talep Mektubu
•
•
•
•
Onay Yazısı
Teyit (doğrulama) mektubu
Formlar
Teminat mektubu
RESMİ YAZILAR
•
•
•
•
•
•
•
Dilekçeler
Raporlar
Tutanak (zabıt)
Sözleşme
Şartname
Genelge
Vekaletname
İletişim İster Sözlü,
İsterse Yazılı Olsun Önemli Olan;
Verilmesi Gereken Mesajdır
Aynı Konuya,
Kadın ve Erkek Yaklaşımları arasında farklar
bulunabilir.
(Kadın Sohbeti)
1.Kadın: Şekerim saçını mı kestirdin? Ne kadar güzel olmuşsun!
2.Kadın: Ay sahi mi söylüyorsun? Ben pek emin olamıyorum. Ay çok mu kısa
oldu?
Konu: Saç Kesimi
1.Kadın: Amaaan ne alakası var. Benim yüzüm bu kadar geniş olmasa ben de
denerdim. Benim saçım artık klasik oldu. Yeni bir modele hiç cesaret
edemiyorum.
2.Kadın: Aya yapma Allah aşkına. Nesi varmış yüzünün Bak böyle buralardan
kat verdirsen, harika olur! Benim de boynum uzun olmasa aynı seninki gibi bir
model yaptırırdım.
1.Kadın: Ah şekerim sen de bir alemsin. Keşke benim de boynum seninki gibi
olsa. En azından şu çökük omuzlarımın dikkat çekmesini engellemiş olurdum.
2.Kadın: Ayol sen ne diyorsun? Senin omuzların gibi omuzları olmasını
isteyen bir sürü kız var. Giydiğin her şey sana öyle yakışıyor ki. Bir de benim
şu kısa kollarıma bak. Omuzlarım seninkiler gibi olsaydı, giydiğim bluzlar
üstümde emanet gibi durur muydu?...
….
…
..
.
(Erkek/ Sohbeti)
1. Adam: Saçını mı kestirdin?
2. Adam: Evet
1. Adam: Sıhhatler olsun,
2. Adam: Sağol
Download