İAY1009 Programın Adı

advertisement
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: İLETİŞİM
Dersin Kodu: İAY1009
Programın Adı: İLK VE ACİL YARDIM
Teorik
Saati
2
Yarıyıl
I
Devam
Zorunluluğu
Dersin
Öğretim
Elemanı
Ders Kitabı
Uygulama
Saati
0
Laboratuar
Saati
0
Toplam
Saat
2
Kredisi
AKTS
2
2
Dersin
Dili
Türkçe
Dersin
Türü
Zorunlu
Teorik
Uygulama
Laboratuar
% 70
-
-
Öğr. Gör. Gökçe Bağcı
Etkili İletişim ve Beden Dili (Dr.Recep Tayfun) , Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim (Doc.Dr.
Ayşe Özcan),
Önerilen
Kaynaklar
Bütün mesleklerin amacı, doğrudan ve dolaylı olarak İnsana hizmettir. Her meslek bir biçimde
insanın rahatını sağlığını mutluluk ve güvenliğini sağlamayı hedeflemektedir. İletişim dersinin
amacı öğrencilerin gerek hayatında gerekse iş yamanında hasta /sağlıklı bireyle nasıl ileşim
kurması gerektiğini öğrenmesidir.
Dersin Amacı
Kendini tanıma ve insanı anlama, beden dili nedir? iletişim nedir?, iletişim sürecinin aşamaları,
iletişimde engeller, ilişkide güçlük yaratan hasta davranışları arasında iletişim, bazı özel
durumlarda iletişim, başarılı iletim ve hasta yararına iletişimi geliştirenler
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
(X) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
(X) Bilgisayar Destekli
(X) Tartışma
(X) Drama
( ) Laboratuar
(X) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
(X) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
( ) ……………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
X
Ödev(ler)/seminer(ler)
X
%40
Proje
Dönem Ödevi
Uygulama
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Dersin tanımı ve içeriği
2
Kendini Tanıma, insanı anlama
3
İletişim Nedir?
4
İletişim sürecinin işleyişi
5
Beden Dili Nedir?
6
İletişimde engeller
7
İlişkide Güçlük yaratan hasta davranışları karşısında iletişim
8
Ara Sınav
9
Duygusal gereksinimleri karşılama
10
Başarılı iletişim ve hasta yararına iletişimi geliştirenler
11
Bazı özel durumlarda iletişim
12
Drama yöntemiyle iletişim ve öğrencilerle tartışma
13
Hastane ortamında iletişimin önemi
14
Hastane ortamında iletişimin önemi
Download