Geleceği Güçlendirin

advertisement
MÜHENDİSLİK
Geleceği Güçlendirin
Yapı
1985 YILINDA ÇIKTIĞIMIZ
MÜHENDİSLİK
YOLCULUĞUNUN HAREKET NOKTASI
UYGULAMADA
BiLiMSEL
MÜKEMMELLİĞİN ARAYIŞIDIR
Yüksek Yapılar
Endüstri ve Enerji
Deprem ve Sismoloji
Ulaşım
Tarihi Yapılar
Planlama
Proje ve Yapım Yönetimi
AR-GE
Yazılım Geliştirme
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
PROTA MÜHENDİSLİK
Özgün tasarım yapmak, kaliteli danışmanlık hizmeti vermek; araştırmacı olmayı, sürekli yenilenmeyi ve
kendini geliştirmeyi, bilimsel kural ve ilkeleri uygulamayla doğru, etkin ve ekonomik olarak birleştirmeyi,
tarafsız ve çıkarsız bir şekilde meslek etiğine uygun hareket etmeyi gerektirir.
25 Şubat 1985 günü çıktığımız mühendislik yolculuğunun hareket noktası, uygulamada bilimsel mükemmelliğin arayışıdır. Prota’nın yaratıcı mesleki çözümleriyle farklılaşan hizmetler sunabilmesinin ardında, bu arayışın iş ilkesi olarak benimsenmesi ve uygulanması gerçeği yatmaktadır.
Toplumlar gelişir, ihtiyaçlar farklılaşır... Bu döngüde Prota’nın misyonu, gelecek ihtiyaçların öngörüsü
ile doğru ve etkin çözümleri bugünden geliştirmektir. Bu yüzden sloganımız “Geleceği Güçlendirin”dir.
GELECEĞİ
GÜÇLENDİRİN
Bu misyon, her süreçte yenilikçi bir yaklaşım içinde çalışmayı gerektirir. En değerli kaynağımız insandır,
ekibimizdir… Temel amacımız; geçmişine saygılı, dürüst, araştırmacı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek,
mühendislik ve müşavirlik yolculuğuna takım ruhu içinde devam etmektir.
Bu nedenle Prota, işveren memnuniyeti odaklı olduğu kadar “ilişkilerde samimi, işte güvenilir ve sorumlu” bir takım çalışması ortamında, çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin sürekli güçlendirildiği bir
yönetim politikası uygular. Sürekli eğitim, Prota geleneğinin en değişmez bileşenidir.
Prota’da her proje, işveren ihtiyacına gerçek yanıtı verebilecek şekilde en son bilimsel gelişmelerin
araştırıldığı, en güncel teknolojilerin irdelendiği ve bu doğrultuda alternatif çözümlerin oluşturulduğu
bir kaynak çalışma teşkil eder.
30 yıllık geçmişin güvencesi altında “Geleceği Güçlendirme” yolculuğumuzda, daha uzun yıllar tüm iş
ve çözüm ortaklarımızla el ele olmayı diliyoruz.
Danyal Kubin
Genel Müdür
Jozef Kubin
Yönetim Kurulu Başkanı
3
4
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
1985’DEN
BUGÜNE...
Tüm projelerinde işveren ihtiyaçlarına odaklanmayı prensip
haline getiren Prota tasarımcıları, daima çevre ve sosyal
sorumluluk bilinci içinde en ileri teknikleri kullanarak çözüm
geliştirirler.
Prota; yüksek yapılar, kamu yapıları, spor tesisleri ve
kompleksleri, iş merkezleri, kültür ve sanat yapıları, sağlık
yapıları, tarihi yapılar, eğitim tesisleri, konutlar, hava, deniz
ve kara ulaşım yapıları, ağır ve hafif sanayi ve enerji tesislerinin mimarlık ve mühendislik tasarımı ile altyapı, bölge ve
kentsel planlama ve fizibilite konularında uzmanlaşmıştır.
Engin tasarım deneyimine ek olarak proje ve inşaat yönetimi, tasarım ve yapım işleri kontrollüğü, süpervizyon, sistem
mühendisliği, kalite ve sözleşme yönetimi hizmetlerini de
sunmaktadır.
Prota, Ankara Merkez Ofis binasına ek olarak, İstanbul ve
İzmir ofislerinde hizmet vermektedir. ODTÜ Teknokent’teki
ARGE merkezinde ise mühendislik yazılımları geliştirme ve
deprem mühendisliği, afet riski yönetimi ve güçlendirme
teknikleri konularında araştırmalar yapılmaktadır.
Prota, araştırma ve geliştirme projelerinin sonucunda ortaya çıkan konularda hem şirket içi, hem de ülke çapında
eğitim ve seminer faaliyetleri düzenlemekte ve Prota uzmanları bu projelerde bizzat eğitim vermektedirler.
Prota uzmanları, çeşitli ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum ve konferanslarda araştırma konuları ile ilgili bildiriler ve bilimsel tebliğler sunmaktadırlar.
Prota, ISO:9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Kalite Güvence Belgelerine sahiptir.
Diğer yandan Prota, Türkiye’nin deprem mühendisliği bölümüne sahip ilk Müşavirlik firmasıdır.
Prota, kadrosunda çeşitli mühendislik dallarında uzman
100’ü aşkın mühendis, mimar ve uzman tekniker bulundurmaktadır. Bugüne kadar çeşitli ülkelerde yüzlerce projeye imza atılmıştır.
Geçen sürede Prota grubu bünyesine 1991 yılında PROTA
Bilgisayar A.Ş., 1995 yılında PROMİM Çevre Düzenleme
Kentsel Tasarım Ltd., 2002 yılında PROTA Yazılım Ltd. ve
2008 yılında Prota Mimarlık Ltd. Şti. firmaları katılarak özgün tasarım zincirini tamamlamışlardır.
Prota, FIDIC (Uluslararası Müşavirler Birliği), EFCA (Avrupa Müşavirler Birliği), TürkMMMB (Türk Müşavirler Birliği), FCIC (İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu) üyesidir
ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen
“Riskli Yapı Tespit Lisansı”na sahiptir.
1985 yılında kurulan Prota,kısa sürede performansı ve özgün tasarım anlayışıyla ülkemizin
lider mühendislik, müşavirlik şirketlerinden biri
haline gelmiştir. Prota, ortaklarının tamamı mühendis, mimar ve teknikerlerden oluşan kurumsal
bir yapıda hizmet vermektedir...
5
6
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA
İLKELERİ
Prota 28. Yıl Sempozyumu
“Sismik İzolasyon Yöntemleri ve
Uluslararası Uygulamalar”
Kuruluşundan bu güne kadar, mühendislik
ve müşavirlik sektöründe araştırmacı kimliği
ile daima “öncü” olarak yola devam eden
Prota, geçmişten gelen bilgi birikimi ve
sektörel deneyimi ile oluşturduğu “Çalışma
Politikalarını”, ekip çalışması ruhu ve
ilişkilerde dürüst ve samimi, görevde ilkeli ve
sorumlu yaklaşımı ile uygulamaktadır.
Prota, bu vizyon ve geçmişinden aldığı güç ile toplumsal
sorumluluğunu en üst düzeyde tutarak, daha güçlü bir gelecek için çalışmaktadır.
Bu vizyon ile Prota’nın hedefi, müşavirlik sektöründe ulusal
ve uluslararası düzeyde etkin, en güncel teknolojileri kullanan ve en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlayan
kaliteli hizmet üretmektir.
FIDIC, EFCA, TürkMMMB ve FCIC üyesi olarak Prota, FIDIC Etik değerlerine bire bir uygun çalışma politikası izlemekle yükümlüdür.
•Zamanında ve doğru hizmet üretmeyi,
•Projelerimizde ve çalışma birimlerimizde güncel kalite
standartlarını uygulamayı,
•Her kademede ödünsüz eğitim politikası yürütmeyi,
•Yenilikçiliği ve dürüstlüğü teşvik eden yönetim
politikamızı sürdürmeyi, ekip ruhunu bu yönde daha da
yaygınlaştırmayı,
•En üst düzeyde koşulsuz müşteri memnuniyeti
sağlamayı,
Prota olarak;
•Müşteri bağlılığı yaratmayı,
•Bilgi ve becerilerimizi, bilim ve teknolojideki gelişmelere
paralel olarak geliştirmeyi,
•Faaliyetlerimizle ilgili ulusal ve yerel çevre politikalarına,
geçerli çevre yönetim standartlarına uyum sağlamayı
taahhüt ediyoruz.
•Araştırma, geliştirme ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar
yapmayı,
Vizyonumuz; toplumsal sorumluluğumuz gereği,
geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğin
güçlendirmesine katkı koymaktır.
7
8
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA
RUHU
Prota, yapı tasarımı, inşaat malzeme ve yöntemleri alanında
Türk Standartlarının Avrupa Birliği Normlarına uydurulması
kapsamında yapılan çalışmalarda aktif rol oynamakta ve
çalışma gruplarında yer almaktadır.
Sürekli Eğitim, Prota’nın vazgeçilemez ilkelerinden en
önemlisidir...
... Yenilikçiliği ve dürüstlüğü teşvik eden bir yönetim
politikası...
Beton Prefabrik, betonarme, yığma, çelik konstrüksiyon, asma yapılar, kompozit ile ön ve artgermeli betonarme sistemle, ahşap ve şişme inşaat teknikleri,
yapılarda uyguladığımız taşıyıcı sistemlerden bazılarıdır.
Projelendirilen ve yönetilen tüm işlerin fizibilite, metraj ve keşifleri ile teknik şartnameleri ve ihale danışmanlığı işleri de Prota bünyesinde yapılmaktadır. Yaygın
olarak, projelendirilen tesisler için inşaat kalite yönetimi ve kontrollüğü hizmetleri de verilmektedir.
Prota Mühendisleri, uluslararası literatürü ve gelişmeleri yakından takip ederek,
estetik görünümün yanında ekonomik çözümler üretmek için gerekli tüm yenilikçi (innovative) sistem çözümlerini uygulamaktadır.
Prota Mühendis ve Mimarları bugüne kadar
çeşitli ülkelerde 25 Milyon m2’den fazla inşaat
alanına sahip yapıyı tasarlamışlardır.
9
10
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA
HİZMETLERİ
Mimari, yapısal, mekanik, elektrik, altyapı, planlama ve
çevre düzenleme gibi çoklu disiplin birimlerini bünyesinde
bulundurmak ve bu sayede müşterilerine tam-bütünleşik
çözümler sunabilmek ana çalışma prensiplerimizdir.
İhale Öncesi
•Teknik Eğitim Hizmetleri
•Mimarlık ve Tüm Branşlarda Mühendislik Hizmetleri
•İşletme Danışmanlığı
•Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri
•Kabul Aşaması Müşavirliği
•Hasar Tespiti ve Rölöve Çalışmaları
•Haritacılık Çalışmaları
Disiplinler
•Teknik ve Yöntem Geliştirme Çalışmaları
•Ulaşım Yapı ve Sistemleri
•Kentsel ve Bölgesel Planlama
•Raylı Sistemler
•Jeolojik ve Geoteknik Etüt ve Proje
•Depolama ve Endüstriyel Yapılar
•Araştırma ve Geliştirme Projeleri
•Enerji Tesisleri
•Fizibilite Çalışmaları
•Bina / Üstyapı ve Yüksek Yapılar
•Teknik Müşavirlik
•Altyapı Sistemleri
•İhale Dosyası ve Teknik Şartnameler Hazırlığı
•Tünel ve Yeraltı Yapıları
•İksa ve İstinad Yapıları
İhale Aşaması
•Deprem Mühendisliği ve Sismoloji
•İhale Aşaması Desteği
•Restorasyon
•İhale Değerlendirme ve Sözleşme Desteği
•Koruma ve Tarihi Eserler
•Uygunluk Etüd ve Araştırma Çalışmaları
•Kıyı Yapıları
•Trafik
İhale Sonrası
•İmar
•İnşaat ve Proje Yönetimi
•Peyzaj ve Kentsel Planlama
•Süpervizyon, Kontrollük ve Teknik Müşavirlik
•AR-GE
•İşletmeye Alma Danışmanlığı
11
12
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
YAPI
...iş ve alışveriş
merkezleri, konut
yapıları, siteler ve uydu
kentler, ofis yapıları,
okullar ve eğitim yapıları,
hastaneler ve sağlık
yapıları, ulaşım yapıları
ve istasyonlar, turizm
tesisleri, endüstriyel
yapılar, kamu ve devlet
yapıları...
İnşaat Mühendisliği Yapı Tasarımı, ilk
günden bu yana Prota açısından en
yoğun çalışılan uzmanlık alanlarından
biridir. Bugüne kadar, çeşitli ülkelerde
yer alan binlerce yapının yapısal tasarımı gerçekleştirilmiş, inşaat kontrollüğü
ve müşavirliği yapılmıştır. Bu yapıların
arasında; iş ve alışveriş merkezleri, konut yapıları, siteler ve uydu kentler, çok
programlı yapılar, ofis yapıları, okullar ve
eğitim yapıları, hastaneler ve sağlık tesisleri, otogarlar, ulaşım yapıları ve istasyonlar, endüstriyel yapılar, kamu ve devlet yapıları, spor sahaları ve merkezleri,
rekreasyon yapıları ve sosyal donatılar,
yeraltı ve yerüstü kapalı garaj yapıları bulunmaktadır.
Prota’nın başarısının temelinde mimari, yapısal, mekanik, elektrik, altyapı ve
çevre düzenlemesi gibi çoklu disiplin
birimlerini bünyesinde bulundurması ve
bu sayede müşterilerine tam-bütünleşik
çözümler sunabilmesi yatmaktadır. Mimarlık ve Mühendislik hizmetlerinin yanı
sıra yapısal sistem seçimi danışmanlığı
görevleri de genelde üstlenilen hizmetler
arasındadır.
Projelendirilen ve yönetilen işlerin fizibilite, metraj ve keşifleri ile teknik şartnamelerinin hazırlanması ve ihale danışmanlığı
da Prota bünyesinde yapılmaktadır. Bu
hizmetlere ek olarak projelendirilen tesisler için inşaat kalite yönetimi ve kontrollüğü hizmetleri de verilmektedir.
Prefabrik, betonarme, yığma, çelik konstrüksiyon, kablolu asma yapılar, kompozit ile ön ve art germeli betonarme gibi
yapısal sistemlerin ekonomik ve estetik
kaygılar göz önüne alınarak tasarlanması amacıyla çeşitli alternatif çözümler
üretilmektedir. Bu amaç doğrultusunda,
uluslararası literatür ve gelişmeler yakından takip edilerek, en yenilikçi sistem
çözümleri uygulanır.
Prota, yapısal tasarım alanında başta
Türk, ABD ve Avrupa olmak üzere farklı
ülkelerin mühendislik pratikleri ve yönetmeliklerine uygun projeler üretebilmektedir.
Yapısal tasarım, mühendislik ve danışmanlık faaliyetlerinin yanısıra, uzmanlık
alanlarını ilgilendiren konularda ODTÜ
Teknokent’te yer alan ofisinde sürekli olarak mühendislik yazılımı ve AR-GE
çalışmalarını sürdürmektedir..
Prota, yapı tasarımı ve inşaat malzeme
ve yöntemleri alanında Türk Standartlarının Avrupa Birliği Normlarına uydurulması kapsamında yapılan çalışmalarda aktif
rol oynamakta ve çalışma gruplarında
yer almaktadır.
İstanbul Üniversitesi Vefa Yerleşkesi
Binaları Tasarımı
MEGA AVM
KYUM AVM
Dışişleri Bakanlığı Ek Binası
Altınoran Rezidans ve Yaşam Merkezi
Ufa / Rusya Federasyonu
Perm / Rusya Federasyonu
Moskova / Rusya Federasyonu
Ankara
İstanbul
OZ AVM
CSO Konser Salonu ve Çalışma Binaları
Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi
Green Plaza
Üsküp Karma Kullanımlı Üstyapı Projesi
Saratov / Rusya Federasyonu
Ankara
Ankara
Perm / Rusya Federasyonu
Üsküp / Makedonya
Emekli Sandığı 75. Yıl
Rehabilitasyon Merkezi
TRT Radyo ve Televizyon Stüdyoları
MEGA AVM
Regions AVM
İzmir, Erzurum, İstanbul
St. Petersburg / Rusya Federasyonu
St. Petersburg / Rusya Federasyonu
Bursa, Mersin, Balıkesir, Kayseri ve
Bolu Defterdarlık Binaları
Merkez Çarşısı
İncek Loft
Bakü / Azerbaycan
Ankara
Uluslararası Havalimanı Yeni
Terminal Binası
Gazi Üniversitesi Spor Kompleksi ve
Kapalı Otoparkı
MEGA Belaya Dacha AVM
Moskova / Rusya Federasyonu
Ankara
TBMM Milletvekilleri Ofis Kompleksi
CerModern Kültür ve Sanat Merkezi
Ankara
Ankara
ODTÜ Teknoloji Müzesi
Gençlerbirliği Kulübü Spor ve
Sosyal Tesisleri
Ankara
Haydarpaşa Siyami Ersek Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
İstanbul
Diyarbakır Futbol Stadyumu
Ankara
ODTÜ Koleji Konferans Merkezi ve
Atelye Binaları
Ankara
Kahire / Mısır
Ankara
Ankara, Tarsus ve İstanbul Koluman
Mercedes Benz Servis ve Bakım
Merkezleri
Beğendik Mersin ve Kayseri
Departman Mağazaları
KİPA AVM
Denizli ve Diyarbakır Cezaevleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Merkezi
100. Yıl Üniversitesi Spor Kompleksi
Ankara
Konya
Van
Yüksek Hızlı Tren Garı
Ankara
13
14
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
YÜKSEK YAPILAR
...Betonarme, çelik,
kompozit ile ön ve
artgermeli betonarme
sistemler...
Prota’nın uzman olduğu konulardan biri
de yüksek yapı tasarımıdır. Gerek sahip
olduğu deneyimli mühendis kadrosu,
gerekse kendi geliştirdiği ve/veya kütüphanesindeki inşaat mühendisliği yazılımlarının çeşitliliği sayesinde bugüne kadar
dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok yüksek yapı projesi gerçekleştirmiştir.
Prota’nın bu konudaki çalışmaları genel olarak inşaat mühendisliği ve sistem
seçimi danışmanlığı üzerine yoğunlaşmaktadır. Projelendirilen ve yönetilen
tüm işlerin fizibilite çalışmaları, metraj
ve keşifleri, teknik şartnameleri ve ihale
danışmanlığı hizmetleri Prota bünyesinde yapılmaktadır. Ayrıca yaygın olarak,
projelendirilen tesisler için inşaat kalite
yönetimi ve kontrollüğü hizmetleri de
sağlanmaktadır.
Prota Mühendisleri, uluslararası literatürü
ve gelişmeleri takip ederek, estetik görünümün yanında en ekonomik çözümlere
ulaşabilmek amacıyla en yenilikçi sistem
çözümlerini uygulamaktadır. Bu yapılar
yoğun bir yerleşim merkezinde ve göreceli olarak zayıf zemin şartlarında olduğu durumlarda, çelik ve yerinde-dökme
kazıkların kolon olarak kullanıldığı “Topdown” yöntemi uygulanarak tasarlandığı
projeler de gerçekleştirerek bu konudaki
uzmanlığını da pekiştirmiştir. Bu yöntem ile çevredeki binaların güvenliği çok
daha düşük maliyetlerle sağlanabilmiştir.
Prota’nın Deprem ve Sismoloji konusundaki bilgi birikimi ve deneyimi, şüphesiz bu projelerin en kaliteli ve güvenli
bir biçimde gerçekleştirilebilmesine de
katkıda bulunmaktadır. Yüksek yapıların
hesabında tüp ve kamçılanma etkilerinin
de gözönüne alındığı doğrusal-elastik ve
elastik olmayan zaman ve frekans tanım
alanında analiz yöntemleri kullanılarak
yapısal elemanlarda daha ekonomik tasarımlar elde edilebilmektedir.
Tasarımlarda Türk Şartnamelerinin yanısıra, ilgili ülkelerin yerel şartnameleri ve
uluslararası şartname ve yönetmelikler
de kullanılmaktadır. Yüksek Yapı Tasarımı ve proje çalışmalarının yanısıra, Prota konu ile ilgili araştırma ve geliştirme
çalışmalarına büyük önem vermekte ve
ODTÜ Teknokent’te yer alan ofisinde sürekli olarak yeni tekniklerle ilgili projeler
geliştirmektedir.
İncek Loft
Portakal Çiçeği Konutları 1. Kısım
Ankara
Ankara
Altınoran Rezidans ve Yaşam Merkezi
Glotur Konut ve İş Merkezi
Ankara
Alma Ata / Kazakistan
Altınkoza Rezidans
Defterdarlık Binası
Ankara
Mersin
Ege Plaza
Portakal Çiçeği Kulesi
Ankara
Ankara
Green Plaza
Balem İş Merkezi
Perm / Rusya Federasyonu
Bursa
Gorkogo Park Kompleksi
Leninsky Prospekt 131-135
Kiev / Ukrayna
Moskova / Rusya Federasyonu
Eston İş Kuleleri
Belyaeva, Yugo Zapadny ve Gubkina
Konut Kompleksleri
İstanbul
Moskova / Rusya Federasyonu
15
16
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
17
ENDÜSTRİ ve ENERJİ
...teorik ve pratik
mühendislik bilgisini
prosesle entegre eden
sistematik bir proje
yaklaşımı...
Endüstriyel yapıların en önemli özelliği,
endüstriyel tesislerin üretim prosesine
uygun verimlilikte bir sistematik içinde
tasarlanmasıdır. Bu nedenle Prota, endüstriyel tesis tasarımında, mühendislik
bilgisini ve deneyimlerini prosesle bütünleştiren sistematik bir proje yaklaşımı
ortaya koymakta, değişik türde yapısal
sistemleri alt-sistemlerle birlikte çözümleyen bir yöntemle hizmet sunmaktadır.
Endüstriyel tesislerin tasarımında temel
uygulamamız; stabiliteyi, yapısal güvenliği ve verimli proses uygulamasını etkileyen karmaşık faktörleri algılayan basit
entegre çözümleri geliştirmektir.
Prota Mühendislik, bu yaklaşımla 30 yıldan bu yana, değişik sektörlerde faaliyet
gösteren onlarca sanayi tesisini başarıyla projelendirmiştir. Çimento ve katkı
ürünleri fabrikaları, alçı ve alçıpan üretim
tesisleri, madencilik ve kırma/eleme tesisleri, çelik profil fabrikaları, ağır ve hafif
beton prefabrik üretim tesisleri, elektrik
ekipmanları fabrikaları, meyve suyu ve
konsantre fabrikaları, elektrik santralları,
soğuk hava depoları ve et işleme tesisleri, paketleme ve ambalaj tesisleri, doğalgaz ve kömür çevrim santralları, un
ve makarna fabrikaları, trafo ve enerji
Limak Çimento Fabrikalarının Güçlendirme,
Prekalsinasyon veya Yeni Hat Projeleri
Kurtalan, Şanlıurfa, Gaziantep,
Trakya, Balıkesir ve Ankara
Kırıkkale Bağımsız Elektrik Santrali
(Doğalgaz Çevrim Santrali-CCPP) 930MW
yapıları, yüksek sanayi bacaları ile çeşitli
büyüklükte hangar ve antrepolar proje
çalışmaları yürütülen endüstriyel tesislerden bazılarıdır.
Proses tasarımından başlanarak, mimari, yapısal, mekanik, elektrik, yangın, sistem güvenliği, altyapı ve çevre
düzenleme projelerinin tamamı Prota
bünyesinde yapılmaktadır. Mimarlık ve
Mühendislik hizmetlerinin yanında sistem-makine-ekipman seçimi danışmanlığı da genelde üstlenilen hizmetlerdir.
Projelendirilen ve yönetilen tüm işlerin
fizibilite, metraj ve keşifleri ile teknik şartname hazırlığı ve ihale danışmanlığı da
Prota bünyesinde yapılmaktadır. Ayrıca
yaygın olarak, projelendirilen tesisler için
inşaat kalite yönetimi ve kontrollüğü hizmetleri de verilmektedir.
Endüstriyel yapı tasarımında betonarme,
prefabrik, çelik, kablolu asma yapılar,
çadır ve şişme yapılar, kompozit ile ön
ve art-germeli betonarme sistemler uygulanmaktadır.
Endüstriyel tesis projelerinde Türk Şartnamelerinin yanında ABD ve Avrupa
şartnameleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Samsun Tekkeköy CCPP 240MW
Samsun
Limkon Meyve Suyu Konsantresi Fabrikası
Madinsan Alçıtaşı Madeni
Adana
Ankara
Knauf Alçı, Alçıpan ve Katkı Malzemeleri
Fabrikası
Uno Un ve Unlu Mamüller Fabrikası
İzmit
Samsun Doğalgaz Çevrim Santrali 600MW
Eti Alüminyum Seydişehir Linyit Kömürü
Çevrim Santrali
Samsun
Seydişehir / Konya
Rehau PVC Pencere Fabrikası
İston A.Ş. Prefabrik Yapı Elemanları
Fabrikası
Kırıkkale
Moskova/Rusya Federasyonu
Tufanbeyli Termik Santrali (TPP) 3x150MW
Nuh Çimento Sanayi Doğalgaz Çevrim
Santralı
İstanbul
Derince/İzmit
Ankara
Adana
Knauf Alçı ve Alçıpan Fabrikası
Bergen Op Zoom/Hollanda
Prefi Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası
Ankara
Bakü-Ceyhan Boru Hattı İstasyon Yapıları
Türkiye
MAN Kamyon ve Otobüs Fabrikası Tevsii
Projesi
Ankara
Kam Beton Prefabrik Tesisleri
Ankara
Eti Alüminyum Seydişehir Kesme Döküm
Tesisleri
Seydişehir / Konya
Eti Bakır Mazıdağı Tesisleri
Mardin
Entegre Harç Alçı ve Alçı mamulleri
Fabrikası
Ankara
Tüprag Kışladağ Mekanik Atölye Binası
Kışladağ
Star Rafineri Mühendislik Hizmetleri
Aliağa/İzmir
ACWA Power CCPP
Kırıkkale
18
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
DEPREM ve SİSMOLOJİ
Yapıların deprem
güvenliğinin test
edilmesi, hasarlı
yapıların onarım ve
güçlendirmesi ile yapı
mühendisliği disiplininde
sonlu elemanlar
yazılımları geliştirme
çalışmaları…
Prota, deprem mühendisliği alanında
Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan
ilk mühendislik firması olup, mevcut yapıların deprem güvenliğinin değerlendirmesi, hasarlı binaların onarım ve güçlendirilmesi, deprem yalıtım ve sönümleme
sistemleri ile deprem mühendisliği sonlu
elemanlar yazılımları geliştirme konularında uzmandır.
Prota, sosyal sorumluluk bilinci gereği;
bu kapsamda depreme dayanıklı yapılar
tasarlamakla kalmayıp, deprem riskinin
azaltılması konusunda yöntemler geliştirmek, risk yönetimi ve deprem odaklı
planlama yaklaşımları üretmek ve ilgili
mevzuat ve standartların gelişmesine
katkıda bulunmak üzere hizmet üretmektedir.
Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası,
Avrupa Komisyonu ve İslam Kalkınma
Bankası gibi uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen birçok projede görev almış olan Prota; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi
çeşitli ulusal bakanlıklar fonlarıyla finanse
edilen birçok deprem riskinin azaltılması
konulu projeleri başarıyla tamamlamıştır.
Ülkemizi derinden sarsan 1992 Erzincan, 1995 Dinar, 1998 Adana/Ceyhan,
1999 Marmara ve Düzce, 2002 Afyon
Sultandağı, 2003 Bingöl, 2011 Simav ve
2011 Van depremlerinin ardından Prota,
deprem sonrası saha denetimleri, hasar
tespit ve güçlendirme tasarımları ile birçok renovasyon projesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.
Prota, bugüne kadar deprem riski azaltılmasına ilişkin projelerde yapısal performans değerlendirmesi, güçlendirme
tasarımı, inşaat sürecinde kontrollük
hizmetleri ile deprem sonrası hasar tespiti, güçlendirme ve yenileme tasarımları
bağlamında 15 milyon m²‘yi aşkın inşaat
alanına sahip projeye imza atmıştır.
Prota aynı zamanda, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar” yönetmeliği geliştirme sürecinde de
komisyonlarda aktif görev almıştır.
Prota, deprem ve inşaat mühendisliği
alanında araştırma ve geliştirme projeleri
yürütmek üzere 2002 yılından bu yana
ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren bir
ofisi bulunmaktadır.
Prota, iki yıl ara ile deprem ve sismoloji mühendisliği üzerine uluslararası bir
sempozyum düzenlemektedir. Bu sempozyumlarda dünyanın en tanınmış bilim adamları deneyimlerini ve bilgilerini
seçilmiş Türk ve Uluslararası idarelerle,
kamu/özel sektör yöneticileri ve bilim
adamları ile paylaşmak için bir araya gelmektedirler.
1998 Depremi Sonrası Orta Hasarlı
Binaların Güçlendirilmesi
Türk Telekom İstanbul Anadolu Yakası
Santral Binalarının Güçlendirilmesi
T.C. Başbakanlık PUB, Seçilmiş 369
Konut Yapısının Güçlendirilmesine
Yönelik Fizibilite Çalışması
Seyhan, Ceyhan /Adana
İstanbul
Bakırköy/ İstanbul
1999 Marmara Depremi Sonrası Tüpraş
Petrol Rafinerisi Yapılarının Güçlendirilmesi
Tüpraş Aliağa ve Kırıkkale Rafinerisi Deprem
Performansının Tespiti ve
Güçlendirilmesi
T.C. Ziraat Bankası’na ait 28 Hizmet
Binasının Deprem Performansının
Tespiti ve Güçlendirilmesi
T.C. MEB Okullarımız Yıkılmasın Kampanyası Dahilinde 6 İlde 54 okulun Deprem
Performansının Tespiti, Güçlendirilmesi ve
İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri
T.C. MEB 1., 2. ve 7., Gruplar Temel
Eğitim Projeleri, 25 İlde Eğitim Kurumları
Hizmet Binalarının Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi
SGK Sopalı Hastanesinin Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi
Radisson Hotel’in Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi
Kocaeli
Tripoli / Libya
Kocaeli
Baştaş Çimento Sanayi Silolarının Sismik
Değerlendirme ve Güçlendirme Projesi
Elmadağ/Ankara
Kurtalan Çimento Fabrikasının Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi
Siirt
Danimarka Sefareti Binasının Deprem
Performansının Tespiti
Tahran
Bakü Havalimanı Binalarının Deprem
Performansının Tespiti ve
Güçlendirilmesi
Van 100.Yıl Üniversitesi Kampüs Binalarının Deprem Performansının Tespiti ve
Güçlendirilmesi
Seka Kağıt Fabrikası Müzesi ve Bilim
Merkezi’nin Deprem Performansının
Tespiti, güçlendirme ve Restorasyon
Projelerinin Hazırlanması
İzmir Konak Tünel İnşaatı Çevresindeki
Tarihi Yapıların Sismik Risk Analizi
T.C. İstanbul Valiliği İPKB İstanbul’da
Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirme
Tasarımına Yönelik Müşavirlik Hizmetleri – CB1.3D, CB1.3F, EIB-CB1.3A ve
ISDB-CB1.3 Sözleşme Paketleri
Marmara Üniversitesi Başıbüyük Eğitim
ve Araştırma Hastanesi
Erzurum Sağlık Kampüsü
Edirne Keşan 150 Yataklı Devlet
Hastanesi
19
20
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
ULAŞIM
...hatyolu, metro,
ulaşım yapıları mimarisi,
telekomünikasyon,
geoteknik,
elektromekanik, elektrik
ve mekanik...
Prota Mühendislik, yıllar boyu edindiği
proje deneyimlerini ulaşım yapılarındaki başarısıyla daha da pekiştirmiştir. Bu
bağlamda, otobüs terminalleri, metro ve
banliyö raylı sistem projeleri, havaalanı
terminal bina proje ve süpervizyonu gibi
birçok konuda başarılı projelere imza atmıştır.
Prota ulaşım sektöründe müşterilerine tam-bütünleşik çözümler üretmek
ve sunmak üzere yapılanarak gücünü,
hatyolu, metro, ulaşım yapıları mimarisi,
telekomünikasyon, geoteknik, elektromekanik, elektrik ve mekanik gibi temel
disiplinlerin üzerine odaklanmış yapısından almaktadır.
Prota mühendisleri özellikle yeraltı metro
istasyonu ve tünel yapılarında uyguladıkları geoteknik çözümleriyle de birçok
yeniliğe imza atmışlardır.
Bu kapsamda Prota, güzergah etüt,
plan, profil ve kesitlerinin hazırlanması,
dever ve hız sınırlamaları hesapları, drenaj ve pompa istasyonlarının tasarımı,
mevcut altyapı tesislerinin konumlarının
Kadıköy-Kartal arası 21.7 km, 16 İstasyon
Metro Projesi
İstanbul
belirlenmesi ve deplasmanları ile ilgili
etüt ve projelendirme işleri, demiryolu
üst yapı projeleri, makas projeleri, hat
drenajı, ve tünel içi servis yollarının tasarımı, İstasyon mimari, yapısal, elektrik ve
mekanik tasarımları, her türlü iksa ve zemin izleme işleri, diyafram duvar, su sızdırmazlığı projeleri, yangından korunma
ve mücadele sistem tasarımı ile yangın
simulasyonlarının hazırlanması, çevresel
kontrol sistemi, akustik ve acil havalandırma sistemi tasarımı, alçak akım, aydınlatma ve telekomünikasyon sistemleri
tasarımı, yangın algılama sistemi tasarımı, enerji temini ve cer gücü projeleri,
katener sistemi tasarımı, depremsellik
etütleri, tasarım kriterleri ve gerekçe raporunun hazırlanması, kesin ve detay
proje çalışmalarının yapılması konularında hizmet vermektedir.
Prota, bu konudaki proje çalışmalarının
yanında inşaat kontrollük ve süpervizyon
çalışmalarını da başarıyla yürütmektedir.
Ülkemizde üstlendiği projelerin yanı sıra
Prota, uluslararası projelerde de konu ile
ilgili tasarımlar ve çalışmalar yürütmektedir.
Finanskent Metro İstasyonu Tasarım Hizmetleri
İstanbul
Varşova Metrosu II. Hat Metro Projesi
Halkapınar Yeraltı Depolama Sahası Tasarım
Hizmetleri
Polonya
İzmir
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Teknik Tesisler Projesi
Kahire Havalimanı Yeni Terminal Binası
Projelendirme Hizmetleri
İstanbul
Mısır
Marmaray Projesi CR1 Sözleşmesi
Keçiören-Tandoğan Metro Hattı ASKİ ve
Meteoroloji İstasyonları Tasarım Hizmetleri
İstanbul
Marmaray Projesi CR3 Sözleşmesi, 67 km,
36 İstasyon Raylı Sistem Projesi
İstanbul
Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali
İzmir
Ankara Hızlı Tren Garı Yapısal Tasarım ve
Proje Yönetimi Hizmetleri
Ankara Metroları Depolama Alanı
Tasarım Hizmetleri
Ankara
Priştine Havaalanı
Priştine / Kosova
Pulkovo Havaalanı
St.Petersburg / Rusya
Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metrosu
17.8 km ana hat, 2.8km depo yolu, 16
İstasyon Metro Projesi
İstanbul
İstanbul 3. Havalimanı
21
22
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
TARİHİ YAPILAR
Rölöve, restorasyon,
rehabilitasyon
ve güçlendirme
konularında çalışılan
tarihi yapıların
dönemsel özellikleri;
Antik Yunan’dan
Osmanlı’ya, Roma’da
Cumhuriyet Dönemi’ne
kadar uzanan oldukça
geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır.
Prota, uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon ve güçlendirme işlerinde
ilk başvurduğu uzman kuruluşlar arasındadır. Anadolu topraklarının birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması Prota’nın
bu alanda güçlü bir zeminde çalışmalarını
sürdürmesine olanak sağlamaktadır.
Bu konuda yaptığı çalışmalar ve bilgi birikimi ile Prota, projelendirme çalışmalarının
yanı sıra, genel anlamda ‘başvurulan kaynak’ konumuna ulaşmıştır. Tarihi yapılar
konusunda büyük boyutlu sorunların çözüm adresi olma özelliğini Prota, kendiliğinden geliştirdiği sürekli araştırma ve geliştirme beceri ve gayretlerine borçludur.
Prota mühendis ve mimarları, tarihi eserlerin koruma, belgeleme ve güçlendirilmesi konularında konferans ve sempozyumlara katılmakta ve bildiriler sunmaktadırlar.
Bu konularda üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte yapılan çalışmalarla geliştirilen
birçok yapısal tespit ve belgeleme yönteminin yanında 3- boyutlu yapısal analiz
yöntemleri de geliştirilmiştir.
Bugüne kadar rölöve, restorasyon, rehabilitasyon ve güçlendirme konularında çaŞifahane Koruma/Güçlendirme Ön Çalışması
Divriği / Sivas
Tiyatro Yapısı Rölöve ve Güçlendirme Çalışması
Perge/Antalya
Yivli Minare Camisi Güçlendirme Çalışması
Antalya
Helenistik Kuleler Restorasyonu Güçlendirme
Projesi
lışılan yapıların dönemsel özellikleri; Antik
Yunan’dan Osmanlı’ya, Roma’dan Cumhuriyet dönemine kadar oldukça geniş bir
yelpazeyi kapsamaktadır.
Bu bağlamda yığma ve yonu taşı, ahşap,
dökme demir ve kargir inşaat sistemleriyle yapılmış yüzlerce yapının analiz ve
güçlendirme projeleri gerçekleştirilmiştir.
Çalışılan yapı grupları arasında stadyum,
tiyatro, han, hamam, mozole, kervansaray, sur ve kale duvarı, cami, kilise, şifahane, atölye, kültür yapıları, kule, kent girişi,
gibi birçok yapı yer almaktadır.
Prota, tarihi yapıların deprem durumundaki performanslarını tespit etmek amacıyla
da birçok geniş kapsamlı projeye imza
atmıştır. Özellikle İstanbul’un Fatih İlçesi
tarihi yapı stoğu kapsamındaki yapılar için
geliştirdiğimiz deprem performans tespit
yöntemi; bir ilk olarak, temel değerlerle
ve tarihsel mirasın korunmasına yönelik
yaklaşımların doğruluğunu basitleştirilmiş
hesap yöntemleriyle test etmiştir. Tarihi
yapıların hızlı incelenmesine yönelik ilk tier
yöntemi olarak adlandırılan bu prosedür,
önemli birçok ulusal ve uluslararası konferansta sunulmuştur.
Sofular Mahallesindeki Geleneksel Yapıların
Güçlendirilmesi Projesi
Tarsus / Mersin
Çırçır Fabrikası Güçlendirme Projesi
Tarsus / Mersin
Roma Yolu Güçlendirme Çalışması
Side / Antalya
Liman Hamamı Güçlendirme Projesi
Perge / Antalya
Side / Antalya
Myra Tiyatro Rölöve, Restorasyon ve
Güçlendirme Çalışması
Büyük Hamam Güçlendirme Projesi
Kale / Antalya
Kız Meslek Lisesi Dönüşüm Projesi
Fatih ilçesindeki Tarihi Yapıların Deprem
Performanslarının Tespiti
Çorum
İstanbul
Stadion Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon
Projesi
Side / Antalya
Türk Koleji Uşakizade Kültür Merkezi
Güçlendirme Projesi
İzmir
Perge / Antalya
Harbiye Askeri Müzesi Restorasyonu
Güçlendirme Projesi
Magnesia Roma Surları Güçlendirme Çalışması
İstanbul
Aydın
Cer Atölyeleri Restorasyonu Güçlendirme Projesi
Ankara
23
24
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
PLANLAMA
...kent planlama, imar
çalışmaları, kentsel
tasarım projeleri...
Prota, kuruluşundan buyana sürdürdüğü yapı ve deprem mühendisliği çalışmalarına paralel olarak, kent planlama,
tehlike ve afet risklerinin belirlenmesi ve
azaltılmasına yönelik araştırma projeleri
ile kentsel tasarım konularında da hizmet vermektedir.
Kentsel planlama hizmetleri kapsamında
Prota, ülkemizin kentleşme ve planlama
sorunlarına yönelik kapsamlı analiz ve
tespitlere dayalı olarak, proje konularına
ilişkin uluslararası yeni kavram, yöntem
ve yaklaşımları da değerlendirerek ülke
koşullarında uygulanabilir çözümler sunan çalışmalar üretmektedir.
Kentsel tasarım çalışmaları planlama,
mimarlık ve çeşitli mühendislik disiplinlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu
kapsamda Prota, proje çalışmalarında
kentsel etkiyi dikkate alan bir yaklaşım
sergilemekle birlikte, pek çok kentsel
tasarım projesine doğrudan veya dolaylı
katkılar sağlamıştır.
1999 Marmara Depremi sonrasında
Prota, Dünya Bankası tarafından finanse
edilen “Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu”, “Afet Riskli Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel Planlama
Standartlarının Geliştirilmesi”, “İmar ve
Yapı Mevzuatı Uygulama Analizi”, Deprem Riskli İllerin ve Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi ve Kuzey Kabil Kentsel
gelişimi Afgan Eğitim programı gibi birçok projeyi, kent planlama, mimarlık ve
ilgili mühendislik disiplinlerinde deneyimli
uzmanlar, akademisyenler ve kurum yetkilileri ile çoklu disiplinli bir ekip çalışması
ile gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmektedir.
Bu projeler kapsamında, merkezi ve yerel kurumların uygulamaları için rehber
niteliğinde eylem planları ve el kitapları
hazırlanarak basılmış ve yeni mevzuat
önerileri geliştirilmiştir.
Çevre Düzenleme, Kentsel Tasarım ve
Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti. 1995 yılında kurulmuştur. Firmanın genel müdürlüğü aynı zamanda kurucu ortak olan Y.
Şehir Plancısı Can Kubin tarafından sürdürülmektedir. Promim, kuruluşundan
bu yana çeşitli kentlerde, farklı konularda
100’ün üzerinde çevre düzenleme, kentsel tasarım, sağlıklaştırma, yenileme, ve
kentsel gelişme projesini başarıyla tamamlamıştır. Bunun yanısıra, Promim
mensupları 1989 yılından itibaren çeşitli
uluslararası, ulusal ve davetli yarışmalarda pek çok ödül kazanmıştır.
İzmir Caddesi Kentsel Tasarım Projesi
Ankara
Akay Meydanı Kentsel Tasarım Projesi
Ankara
Yeşil Vadi Rekreasyon Alanı Kentsel
Tasarım Projesi
Mesa (TOBB) Hastanesi Çevre
Düzenleme Projesi
Ankara
Ankara
Mudanya/Bursa
Armada AVM Çevre Düzenleme Projesi
Kaleiçi Tarihi Yat Limanı Kentsel
Tasarım Projesi
Ankara
Mudanya Kıyı Bandı Kentsel Tasarım Projesi
Antalya
Lara Beach Park Kentsel Tasarım Projesi
Antalya
ODTU KKTC Kampüsü Çevre
Düzenleme Projesi
KKTC
Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay
Bahçesi Kentsel Tasarım Projesi
KKTC
Porsuk Çayı Sıcak Sular ve Eski Otobüs
Terminali Kentsel Tasarım Projesi
Eskişehir
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Müzesi
Kentsel Tasarım Projesi
St. Petersburg Forum Master Plan
Çalışmaları
Armada alışveriş merkezi sokağı
Ankara
İTÜ Yeni Erenköy Kampüsü
KKTC
Lefkoşa Suriçi
KKTC
St. Petersburg / Rusya
Van 100.yıl Üniversitesi Ana Yaya Allesi
Girne Kıyı Bandı Kentsel Tasarım Projesi
Yeşil Vadi Rekreasyon Alanı
KKTC
Gaziantep
25
26
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
27
PROJE ve
YAPIM YÖNETİMİ
...mimari, inşaat, çevre,
makina, elektrik, proses
ve değişik alt uzmanlık
alanlarında deneyimli iş
grupları...
Prota, bugüne kadar Türkiye’mizde ve
çeşitli ülkelerde binlerce yapının tasarım
hizmetlerini üstlendiği gibi, yapım kontrollüğü ve teknik danışmanlık hizmetlerini de gerçekleştirmiştir.
Yapım kontrollüğü hizmetlerini en üst
seviyede proje yönetim hizmeti olarak
değerlendiren Prota, profesyonel proje
yönetim anlayışının gerekliliklerini müşterinin ihtiyaçları ile birleştirerek her işe
özgün yarattığı model çerçevesinde toplam mühendislik ve müşavirlik hizmeti
sunar.
Prota, bağımsız müşavirlik hizmetlerinde, proje yönetimi çerçevesinde proje
planlaması, maliyet ve süre kontrolü,
kalite güvencesi ve kontrolü, sözleşme
yönetimi, mimari, inşaat, yapısal, elektrik ve makina mühendisliği kapsamında
özel teknik uzmanlık sunar.
Adına proje ve yapım yönetimi yaptığı
müşterisini ortağı olarak benimseyen
Prota, müşteri ile iletişime ve bilgi alışverişine en üst düzeyde önem verir. Burada amaç, tüm süreçte müşterinin hak
ve çıkarlarını gözetmek ve zaman, kalite
ve maliyet yönünden müşterinin beklentilerine uygun sonuçların çıkmasını
temin etmektir. Prota, sadece rehberlik
yapmakla yetinmeyip, projelerle ilgili yeni
Koluman - Mercedes Benz Servis ve Bakım
Merkezi
Ankara
Koluman - Mercedes Benz Servis ve Bakım
Merkezi
olasılıkları ve katma değerleri de müşterisine tanımlayarak sunar.
Prota’nın proje yönetim ve kontrollük
ekipleri değişik profesyonel uzmanlık
alanlarına sahip ekibi, mimar, inşaat,
çevre, makine, elektrik, proses ve değişik alt uzmanlık alanlarında deneyimli iş
gruplarını oluşturur.
Müşavirlik hizmetleri, ihale öncesi aşamalarda ihale dokümanı ve teknik şartnamelerin hazırlanması, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmeden sonra ise
sözleşme yönetimi, yapım kontrollüğü
ve kalite yönetimi ile devam ederek, işletme ya da kesin kabul sürecine kadar
devam eder.
FIDIC, EFCA, TürkMMMB ve FCIC üyesi
Prota, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinde ulusal şartnamelerle birlikte ağırlıklı
olarak FIDIC Şartnamelerini, yerel ve
uluslararası yapım standartlarını kullanmaktadır.
Prota, müşavirlik ve kontrolluk çalışmalarında, proje sürecinde sürdürülebilir
çözümlerin uygulanmasına, çevre koruma ilkelerine, insan haklarının ana değerlerine ve çalışan haklarına ve yolsuzluk karşıtlığına ayrı bir önem ve saygıyla
hizmet sunmayı görev edinmiştir.
Madinsan Alçı Maden Tesisleri
Bala / Ankara
Prefi Prefabrik Yapı Elemanları Fabrikası
Ankara
Tarsus / Mersin
MAN Kamyon ve Otobüs Fabrikası Tevsii
Projesi
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları
Akyurt / Ankara
Ankara
Limkon Konsantre Meyve Suyu Fabrikası
Adana
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
İnşaat İşleri Kontrollüğü
İstanbul
Knauf Alçı, Alçıpan ve Yapı Kimyasalları
Fabrikası
Köseköy / İzmit
Eskişehir Belediyesi Kentsel Gelişim Projesi-Proje Yönetim Hizmetleri
T.C. MEB Efikap Kapsamında 10 İlde 32
Okulun İnşaatlarının Kontrollüğü
T.C. MEB Okullarımız Yıkılmasın Kampanyası Dahilinde 6 İlde 54 okulun Deprem
Performansının Tespiti, Güçlendirilmesi ve
İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri
T.C. İstanbul Valiliği İPKB İstanbul’da
Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirme
Kontrollüğü Müşavirlik Hizmetleri –
EIB-CB1.1B Sözleşme paketi
Ankara Hızlı Tren Garı Proje Yönetimi
Hizmetleri
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van MYO Diş
Hekimliği Fak. Ve Personel Lojmanları
Deprem Tahkiki Yapılması
Van 100.Yıl Üniversitesi Kampüs Binalarının Güçlendirilme Kontrollüğü
T.C. MEB 1., 2., ve 7. Gruplar Temel
Eğitim Projeleri, 25 İlde Eğitim Kurumları
Hizmet Binalarının Deprem Performansının Tespiti ve Güçlendirilmesi
28
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
29
AR-GE
Bilinmeyeni öğrenme,
bilineni daha iyiye
taşıma; böylece
ulusal ve uluslararası
gelişmelere katkı koyma
Prota’nın çalışma
prensiplerinin temelinde
yer alır.
Prota’nın temel çalışma stratejisi yenilikçiliği teşvik üzerine kuruludur. Bu nedenle Prota, her projesini araştırma ve geliştirme kaynak çalışması olarak ele alır.
Prota, bu yaklaşım çerçevesinde birçok
bağımsız araştırma ve geliştirme projesinde gönüllülük anlayışı içinde yer almış
ve almaya devam edecektir. Bu amaçla,
ODTÜ Teknokent bünyesindeki Ar-Ge
ofisini sürekli geliştirmekte olup, araştırma ve geliştirme projelerini üniversite
sanayi işbirliği çerçevesinde bu ofiste
sürdürmektedir.
Prota, özellikle deprem mühendisliği
alanında yürütülen araştırma ve geliştirme projelerinde çoklu-disiplinli projelerin
öncülüğünü yapmış, yapılan çalışmalar
sonucunda ilgili kurumların uygulamasına yönelik el kitapları hazırlamıştır. Bu
projelerden bazıları, “Yerbilimsel Verilerin
Planlamaya Entegrasyonu”, “Afet Riskli Alanlarda İmar Planlama ve Kentsel
Planlama Standartlarının Geliştirilmesi”,
“İmar ve Yapı Mevzuatı Uygulama Analizi” ve “Deprem Riskli İllerin ve Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi” gibi Dünya
Bankası tarafından finanse edilen özgün
projelerdir. Bu tip projelerde Prota, akademisyenlerle işbirliği yaptığı gibi, alanında uzman kuruluş yetkilileri ile birebir
koordinasyon içinde çeşitli çalışmalar
yürütmüştür.
Hem Ar-Ge hem de uygulama bileşenlerini bir arada bulunduran projeler de
Prota referanslarında sıkça yer almaktadır. Örnek olarak özellikle deprem zararlarının azaltılması kapsamında yapı tiplerine özel olarak geliştirilen değerlendirme
yöntemleri, güçlendirme teknikleri ve uygulama prosedürleri, afet riskli bölgelerde yapım yönetmeliği tasarısı geliştirme,
yapısal analiz ve modelleme çalışmaları
verilebilir. Bu kapsamda, “İstanbul Fatih
İlçesi Tescilli Yapı Stoğu Deprem Per-
formansı Değerlendirmesi”, “İstanbul
Bakırköy’de Konut Binalarının Sosyal
Etki Değerlendirmesi ve Ekonomik Analizleri de kapsayacak şekilde Güçlendirme Tasarımına Yönelik Fizibilite ve Pilot
Uygulama Çalışması”, “Riskli Binaların
Hızlı Değerlendirme Yöntem ve Formlarının Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama
Çalışması” projelerimizde üniversitelerin
sadece inşaat ve mimarlık bölümleriyle
değil, sosyoloji ve ekonomi bölümlerinden değerli akademisyenlerle ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Yeni Zelandalı Proje ortağımız ile gerçekleştirdiğimiz benzer projelerimizden biri,
Yeni Zelanda Müşavirler Birliği (ACENZ)
tarafından yenilikçi ve ayrıcalıklı projeleri
kutlama amaçlı olarak Gümüş Ödüle layık görülmüştür.
Prota aynı zamanda, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar” yönetmeliği hazırlığı komisyonlarında
doğrudan görev aldığı gibi, yapım, yapı
malzemesi standart ve mevzuat geliştirme çalışmalarında, Türk Standartlarının
AB normlarına uyum çalışmalarında gönüllü olarak hizmet vermektedir.
Prota mühendisleri, katıldıkları araştırma
geliştirme projelerini, Dünya ve Avrupa
çapında konferanslarda bildiri yayınlamak suretiyle Dünya İnşaat Mühendisleri Konseyi, Avrupa İnşaat Mühendisleri
Konseyi, Türk Mimar Müşavir Mühendisler Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası
gibi mühendislik toplulukları ile paylaşmaktadır.
Prota, araştırma ve geliştirme projeleri sonucu ortaya çıkan konularda hem
şirket içi, hem de ülke çapında seminer
ve eğitim faaliyetleri düzenlemektedir ve
Prota uzmanları bu etkinliklerde eğitim
vermekte, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadırlar.
MEER-Bakırköy’deki 369 Konut Yapısının
Güçlendirilmesine Yönelik Sosyal Etki
Değerlendirmesi, Ekonomik Analizleri ve
Yapısal Tasarım Fizibilite Etüdü - İstanbul
Riskli Binaların Hızlı Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama
Çalışması - Düzce
LESSLOSS - Deprem ve Yer Kayması
Afetlerine yönelik Risk Azaltılması Entegre
Projesi
MEER - Yerbilimsel Verilerin Planlamaya
Entegrasyonu için Uygulamaya Yönelik
Yöntem Belirleme Projesi
ISMEP - Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalara İlişkin Eğitim Materyalleri Hazırlanması ve Eğitici Eğitimleri Uygulaması
MEER - İmar ve Yapı Mevzuatı Uygulama
Analizi
MARMARAY - Ahşap ve Kargir Yapılarda
Risk Değerlendirme Yöntemi ve Yapısal
Analiz Çalışması
MEER - Afet Riski Olan Alanlarda İmar
Planlama ve Kentsel Tasarım Standartlarının Oluşturulması
Sabiha Gökçen Havaalanı Yapılarında
Sismik Performans Tasarım Doğrulama
Hizmetleri
30
PROTA MÜHENDİSLİK
PROTA MÜHENDİSLİK
YAZILIM GELİŞTİRME
Bugüne kadar ilkleri
başarmış bir firma
olarak, gerçekleştirdiği
projelerde geliştirdiği
yöntemler, proje
profesyonelleri
tarafından kılavuz
doküman olarak
benimsenerek
kullanılmıştır.
Prota, her yıl, uzmanlık alanlarına giren
konularda çeşitli araştırma projeleri üstlenmekte ve bu projeler neticesinde elde
ettiği bulguları ve geliştirdiği yöntemleri
bilimsel makaleler oluşturarak ulusal ve
uluslararası konferanslarda, dergilerde
ve Prota Web Sitesi’nde yayınlayarak
meslektaşları ile paylaşır.
Prota, kuruluşundan bu yana bünyesindeki deneyimli inşaat ve bilgisayar
mühendislerinin geliştirdiği yazılım kütüphaneleri ve otomasyon araçları ile
inşaat mühendisliği alanında projelerine
büyük oranda kalite ve teknolojik katkı
sağlamıştır. Prota Yazılım tarafından geliştirilen, yapı sistemlerinin sonlu elemanlar analizi, tasarımı ve detay çizimlerinin
hazırlanması amaçlı bütünleşik bir yazılım olan Prota Structure (bilinen adıyla
Probina Orion) bugün ülkemizde ve
yurt dışında inşaat mühendisliği firmalarından oluşan geniş bir kullanıcı tabanına
sahiptir. Prota Structure kendi alanında
büyük pazar payına sahip en güvenilir ve
en kapsamlı yazılımlardan biridir.
Prota, akademisyenler ile işbirliğini en
üst düzeye yükseltebilmek amacıyla,
AR-GE faaliyetlerini Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde de devam ettirmektedir.
Prota, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Esaslar” yönetmeliği
geliştirilmesi sürecindeki görevlerine ek
olarak, yapım, yapı malzemesi standart
ve mevzuat geliştirme çalışmalarında Türk Standartlarının AB normlarına
uyum çalışmalarında da gönüllü olarak
hizmet vermektedir.
Zemin-Yapı Etkileşimi
Kapsamlı, Hızlı ve
Esnek Modelleme
Tam Etkileşimli
Betonarme Eleman Tasarımı
Detaylı ve Ekonomik
Temel Hesapları
Yaygın Kullanım ve
Kapsamlı Yönetmelik Desteği
Prota Details ile
Detay Çizimleri
Yeni Kolon
Donatılandırma Editörü
Sektörde Bir İlk:
Mobil ve Web Uygulaması
Uluslararası Standartta
Güvenilir Analitik Model
Kentsel Dönüşüm için Riskli
Bina Tespit ve Güçlendirme
31
A TASARIM | ACE MİMARLIK | ACWA | AG MİMARLIK | AĞAOĞLU İNŞAAT | AKÇAM İNŞAAT | AKDENİZ İNŞAAT | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | AKFEN
İNŞAAT | AKPINAR İNŞAAT | ALPKON PROJE | ALSİM ALARKO | ALSTOM | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | SOSYAL HİZMETLER ÇOCUK
ESİRGEME KURUMU | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ARCADIS | ARTI MİMARLIK | ARUP | ASTALDI | AVRASYA
METRO GRUBU | AYMAZ MİMARLIK | BAKIRKÖY BELEDİYESİ | BAKİ İNŞAAT | BASF | BAŞARI YATIRIMLAR | BAŞTAŞ ÇİMENTO | BAYINDIR
SAĞLIK GRUBU | BECA INTERNATIONAL | BEDEN TERBİYESİ VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BEGÜM İNŞAAT | BEĞENDİK MAĞAZALARI |
BİMTAŞ | BLEDA İNŞAAT | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | BOTAŞ | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | CENGİZ ENERJİ | CENGİZ HOLDİNG | CENGİZ
İNŞAAT | CEYHAN BELEDİYESİ | CEYLAN İNŞAAT | COWI | ÇANKAYA BELEDİYESİ | ÇELTAŞ | ÇİMSA ÇİMENTO | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
DALOKAY MİMARLIK | DAR AL-HANDASAH | DEVELİ YAPI | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ | DIA HOLDİNG | DIMETRONIC | DOĞUŞ
İNŞAAT | DOLSAR MÜHENDİSLİK | DOYAP | DOST İNŞAAT | DURMAZ İNŞAAT | EBİ | EDF | EGE ASFALT | EGE GRUP | EKOL MİMARLIK | EMEK
İNŞAAT | EMT ERİMTAN | ENERJİSA | ENTEGRE HARÇ | ENTİM İNŞAAT | EPTISA | ERAS | ERME İNŞAAT | ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | ESSA PROJE | ETİ ALÜMİNYUM | ETİ BAKIR | FLASH TV | FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ | FREYSSINET | FUGROSIAL | GAMA | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GENÇER İNŞ. | GENÇLERBİRLİĞİ
SPOR KULÜBÜ | GEODATA | GMD | GMW ARCHITECTS | GOOD YEAR | GÖKYOL İNŞAAT | GRIMSHAW ARCHITECTS | GS E&C | GÜLERMAK |
GÜNDAY MİMARLIK | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | HATIRLI MİMARLIK | HILL INTERNATIONAL | IC İÇTAŞ | IDOM | ILF | IMPREGILO | IZIIS | İFM
İNŞAAT | İLLER BANKASI | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTON | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | JICA | KA.BA MİMARLIK | KADIKÖY BELEDİYESİ | KALE MİMARLIK |
KALEMCİ YAPI | KALYON İNŞAAT | KAM BETON | KANDİLLİ RASATHANESİ | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KARAYOLLARI 13. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ | KAYI İNŞAAT | KLV İNŞAAT | KMD İNŞAAT | KNAUF | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KOLEKSİYON MOBİLYA | KOLİN
| KOLTEK | KOLUMAN İNŞAAT | KOLUMAN MOTORLU ARAÇLAR | KOZA-İPEK HOLDİNG | KUR İNŞAAT | LİMAK ÇİMENTO | LİMAK GMR |
LİMAK HOLDİNG | LİMAK İNŞAAT | LİMÇİM ÇİMENTO | LİMKON GIDA | LOTUS | MADİNSAN MADENCİLİK | MAKYOL | MAN | MAPA | MARMARA
ÜNİVERSİTESİ | MARUBENİ | MAY YAPI | MAYA HOLDİNG | MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MESA | METEKSAN
| METROPLAN | MİLLİ EĞİTİM VAKFI | MAKİNE KİMYA ENDÜSTRİSİ | MNG HOLDİNG | MOTT MACDONALD | MURAT UN SANAYİ | MÜKOM
MÜHENDİSLİK | NACE MAKİNA | NEJAT ÜREĞEN MİMARLIK | NERU | NİĞBAŞ | NORDIC ARCHITECTURE | NUH ÇİMENTO | NUR-AK İNŞAAT
| ODC İNŞAAT | OHL | ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | OYAK-RENAULT | ÖNCÜOĞLU MİMARLIK | PARLAR VAKFI | PEKERLER İNŞAAT |
PİLON YAPI | PORTAKAL ÇİÇEĞİ | PREFİ | PROJEN MiMARLIK | PROMİM | PTD PROJE | PTT | RELE INVEST SA | ROKETSAN | RÖNESANS |
SABANCI HOLDİNG | SAMSUNG | SAYHAN MÜHENDİSLİK | SAYKA MİMARLIK | SCOTT WILSON | SEKA | SELDA GÜMÜŞDOĞRAYAN MİMARLIK
| SEYHAN BELEDİYESİ | SIEMENS | SİNPAŞ GYO | SK ENGINEERING | SOCAR TÜRKİYE | STAR RAFİNERİ | STF | STRUCTORIS MÜHENDİSLİK
| STUDIO CALVI | SUMMA | SÜRÜCÜLER İNŞAAT | SWS TURK | ŞAHİNBAŞ FİKİRLİER MİMARLIK | ŞANLIURFA ÇİMENTO | T. & ASSOCIATES
| T.C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | T.C. ADALET BAKANLIĞI | T.C. ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.C. AMASYA
VALİLİĞİ | T.C. ANITLAR YÜKSEK KURULU | T.C. ANKARA VALİLİĞİ | T.C. BARTIN VALİLİĞİ | T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ
BAŞKANLIĞI | T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ | T.C. BAŞBAKANLIK PROJE UYGULAMA BİRİMİ
| T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ | T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | T.C. EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.C. GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI | T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ | T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | T.C. MALİYE
BAKANLIĞI | T.C. MERKEZ BANKASI | T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI | T.C. SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU | T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | TABANLIOĞLU MİMARLIK | TAPU VE KADASTRO GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ | TARGEM | TBMM | TECNICAS REUNIDAS | TEDAŞ | TEKELİ-SİSA MİMARLIK | TEKTONİKA MİMARLIK | TEMELSU | TEPE İNŞAAT
| TEPE KNAUF | TESCO KİPA | TIS | TMA MÜHENDİSLİK | TOKİ | TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU | TUNÇAY MİMARLIK | TÜBİTAK |
TÜPRAG METAL MADENCİLİK | TÜPRAŞ | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | TÜRK TELEKOM | TÜRK TRAKTÖR | TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | TÜSSİDE | UBM | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA | UNO | UYGUR MİMARLIK | UZUNLAR İNŞAAT | VAKIFLAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ | VAN 100. YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | VARYAP | VOLGA DIŞ TİCARET | YAZGAN MİMARLIK | YILDIZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ | YILDIZLAR GRUP | YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU | YÜKSEL PROJE | ZEK-SAN İNŞAAT | ZİRAAT BANKASI
GÜVENİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER...
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards