بِسْمِ اّلله ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Kadının aleyhine olan cahiliye devri adetleri

advertisement
İLİ
:YOZGAT
TARİH:06/03/2015
KONU:İSLAMDA KADIN
‫بِس ِْم ه‬
‫الر ِح ِيم‬
َّ ‫الرحْ َم ِن‬
َّ ِ‫اّلل‬
...‫وف‬
ِ ‫ َولَ ُه َّن ِمثْ ُل الَّذِي َعلَ ْي ِه َّن ِب ْال َم ْع ُر‬...
‫سائِ ِه ْم‬
ُ ‫قَا َل َر‬
ُ ‫ار ُك ْم ِخ َي‬
ُ ‫ َو ِخ َي‬:‫سو ُل هللا‬
َ ِ‫ار ُك ْم ِلن‬
Muhterem Kardeşlerim;
Okuduğum ayet-i kerimede yüce Allah,
“Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi,
kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır”(1)
buyurmuştur.
Okuduğum hadisi şerifte ise efendimiz (sas) “Sizin
en
hayırlınız
kadınlara
karşı
hayırlı
olanlarınızdır”(2) buyurmuştur.
İslam kadın ve erkeğe, gerek ictimai hayatta gerek
aile ve birey olarak birçok hak tanımış ve bu
yollardan Allah’ın rızasına varacak yollar tayin
etmiştir.Bu yüzden islam, fıtratındaki kodlara
uygun olarak kadını, kadın, erkeği de erkek olarak
kalmaya davet eder.
Sevgili peygamberimiz veda hutbesinde; Kadınların
haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan
korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın
emaneti olarak aldınız. Onların namus ve
ismetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz.
Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin
üzerinizde hakları vardır(3) buyurarak bu gerçeğe
dikkat buyurmuştur. kadının fizyolojik bakımdan
erkeğe göre farklı olduğu gerçeğinin kabul edilmesi,
kadının aleyhine bir eksiklik sebebi sayılmamış,
aksine bu vesileyle erkeğe, kadını himaye etme,
sevgi ve şefkat gösterme, ihtiyaçlarını karşılama
gibi görevler yüklenmiştir.
İslâm, kadınla erkeği, insan neslinin çoğalmasında
anne ve baba olarak temele oturtmuştur. İslam
kadına, Allah’ın rızasına ulaşmak için anne olmayı,
erkek değil de kadına vermiştir. Ancak ailede son
sözü söyleme cihetiyle erkeği bir adım öne çıkaran
islam, erkeğe kadının üzerinde mutlak bir otorite
vermemiş, onları birbirini tamamlayan iki unsur
olarak tayin etmiştir. Efendimize risalet verildikten
sonra, O’nun (s.a.s) en büyük destekçisi bir kadın
olarak Hz. Hatice olmuştur. Yüce Allah(cc) Ey
insanlar! Muhakkak ki Biz sizi bir kadın ve erkek
(çiftinden) yarattık ve sizi çeşitli milletler ve
kabileler hâline getirdik. Ta ki, tanışasınız ve
yardımlaşasınız.(4)diye
buyurmuştur.
Kadının aleyhine olan cahiliye devri adetleri,
İslamiyet’in
vuku
bulması
ile
kadınlar
onurlandırılmış, asıl gelmesi gereken konuma
getirilmiştir. Kadınların mahrum olmamaları ve
hukuki bir kimlik kazanabilmesi için her şeyi en
doğru bilen Allah(cc), onlar için mahremiyeti
emretmiştir. Bir araya gelişleri belli ölçülerle kayıt
altına alınmıştır. Buna göre her ikisi de gözlerini
harama bakmaktan korurlar. Kadınlar ziynetlerini
açığa çıkarmaz, yabancı erkelerle çekici eda ile
konuşmaz, yürüyüşlerine hayayı egemen kılar,
açılıp saçılmaz, üçüncü bir şahsın olmadığı yerde
yabancı erkekle baş başa kalmazlar. İslam iki farklı
cinsten oluşan insan gerçeğini bu çerçevede ele
almış ve emirlerini bu gerçeklik üzerine bina
etmiştir.
Kardeşlerim;
Kadının islamdaki yeri 20. asra kadar herhangi bir
problem teşkil etmemiştir. Gerek Kur'an-ı Kerime,
gerek Peygamber Efendimizin(sas) uygulamalarına,
gerekse İslâm tarihine baktığımızda, her zaman, her
yerde karşılaşılabilecek, fertlerin hatasından
kaynaklanan bir takım sui istimaller dışında,
kadının en muallâ mevkii İslâm ile kazandığı
görülür. Dünyada, özellikle batı ülkelerinde kadının
ruhu var mı yok mu, kadın insan mı gibi tartışmalar
yaşanmıştır. Sanki toplumda ve ailede ayrı bir
varlık gibi ele alınıp değerlendirilmesi, bir takım
maksatlar dışında, esasen kadının İslâm dışı
toplumlarda uğradığı haksızlığı gösteren bir
vakıadır. Yoksa İslâm tarihinde ve toplumlarında
böyle bir problem yaşanmamış, bu da, pek çok
modern problem gibi ithal eseri olarak İslâm
toplumlarına
sirayet
etmiştir.
Bu temel yapıda kadının rolü, denebilir ki, erkeğin
önündedir. Bu bakımdan, bu noktada ona tanınan
hukuki haklar, erkeğinkinden asla geri olmadığı
gibi, annelik gibi yaratılışın ona bahşettiği değer ve
bu değerin getirdikleri, erkeğinkinden çok daha
öndedir.
1-Bakara(2),228
2-Tirmizi,Rada 11.
3-İbn-i Hişam,sire,c.4 s. 250-252
4-Hucurat (49),13
Mustafa ARSLAN Sarıkaya/ Baba yağmur Köyü
Yeni Camii
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards