To the streets of Malmo to shout “Another World is - AvEG-Kon

advertisement
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu
Konfederasyona Koçberên Bindest ên Ewropayê
European Confederation of Oppressed Immigrants
Konföderation der unterdrückten Migranten in Europa
Confédération des Opprimés Immigrés en Europe
Confederatie van Onderdrukte Migranten in Europa
12 Kasım 2012
Doğayı ve İnsanlığı Özgürleştirmek İçin
Kapitalizme Karşı Mücadeleye!
Savaşlar, katliamlar, işgaller, açlık, yoksulluk emperyalist kapitalist sistemin yansımasıdır.
Çevre kirliliği ve nükleer silahlanma da kapitalizmin saldırgan yüzünden, insana, doğaya
düşman karakterinden bağımsız düşünülemez.
Günümüzde çevre kirliliği artık sıradan bir sorun olmaktan çıkmış ve bir krize dönüşmüştür.
Yeryüzünde milyonlarca insan çevre kirliliğinden kaynaklı tehdit altındadır. Doğası gereği
attığı her adımda kirlilik üreten emperyalist sistem nükleer santrallere ve çevre kirliliğine
karşı mücadelenin hedefine oturtulmadığı sürece, gerçek hedefe kilitlenmemiş, ayakları
havada bir mücadele olmaktan öteye gitmeyecektir.
Tamda bu noktada çevre kirliliği dediğimiz şey, kapitalist sömürü sisteminden bağımsız bir
olgu değildir. Gelecek nesillerden emanet aldığımız dünyayı aşırı kar hırsıyla, nükleer atık
çöplüğüne çeviren bu sistem geleceğimize ihanet ediyor. Bundan dolayı çevre kirliliğine karşı
yürütülen mücadele, sisteme karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak ele alınmalıdır.
Güneşten gelen enerjiyi canlılar için süzen ozon tabakasına verilen zararlar, atmosferde
biriken gazların yarattığı küresel ısınma, su döngüsü ve yeraltı sularına zarar veren
hidroelektrik santralleri, patlamaya hazır birer bomba gibi insanlığın ve bütün canlıların
yaşamını tehdit eden nükleer santraller, zehir saçan termik santralleri vb. bütün ekolojik
yaşamı kısmen felç etmiştir. Bu kirlenmeye, bu saldırganlığa dur demezsek, insanlık nefessiz
kalacaktır.
Milyarlarca yıllık yaşlı yerküre hiçbir zaman son yüzyılda gördüğü kadar tahribata
uğramamıştır. Yapılan nükleer denemeler, patlayan nükleer santraller, genetik yapılarıyla
oynanmış gıdalar, zehir saçan fabrika bacaları, Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalardan
daha etkili ölüm kusan bombaları sürekli geliştirmenin gayreti içinde olan emperyalistlere
karşı mücadele yürütmek insanlık görevimizdir.
İnsanlığın ve doğanın özgürlüğü birbirine bağlıdır. Doğanın ve insanın özgürleştiği, savaşların
sona erdiği, sömürü ve şiddetin son bulduğu, kar hırsının olmadığı, her şeyin insan için
yapıldığı bir dünya yaratmak için, doğaya ve insana düşman öldürücü silahların anası olan
kapitalizmi tarihin çöplüğüne atmak için mücadele edelim.
Yarın çok geç olmadan harekete geçelim!
Doğayı, yaşamı, insanlığı savunalım!
AvEG-Kon
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu
AvEG-Kon: c/o ACTİT, 54 Rue d’Hauteville, 75010 Paris, France
Web: www.avegkon.org, E-mail: [email protected],
Web E-maili: [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards