Elektrik1

advertisement
Hazırlayan: 1.Grup
Elektriği kim buldu?
Antik Yunan'da kehribarın (Yunanca ilektron) sürtünmesi ile diğer
nesneleri çektiğini gözlemlemiş ve bu güce elektrik adını vermişlerdir.
Yüzyıllar sonra, Benjamin Franklin elektrik üzerine deneyler
gerçekleştirmiş ve yıldırım ile dural elektrik (statik elektrik) arasındaki bağı
tanınmış uçurtma deneyi ile incelemiştir. Bilimsel toplulukta elektriğin tekrar ilgi
odağı olması ile, Luigi Galvani (1737–1798), Alessandro Volta (1745-1827),
Michael Faraday (1791–1867), André-Marie Ampère (1775–1836), ve Georg
Simon Ohm (1789-1854) çalışmaları ile önemli katkıda bulunmuşlardır.
19. ve 20 yüzyılların sonunda ise, elektrik mühendisliği tarihinin en
önemli isimlerinden bazıları belirmiştir: Nikola Tesla, Samuel Morse, Antonio
Meucci, Thomas Edison, George Westinghouse, Werner von Siemens, Charles
Steinmetz, ve Alexander Graham Bell.
Elektrik Nerelerde Oluşur?
•
•
•
•
•
•
•
Termik santraller (Kömür Yakar)
Hidroelektrik santralleri (Su türbünü döndürür)
Nükleer santraller (Radyoaktif maddeleri yakar)
Rüzgar santralleri (Rüzgar pervaneyi döndürür)
Doğalgaz santralleri (Doğalgazla buhar üretir)
Jeotermik santraller (Değişik bir enerjiden üretilir)
Güneş Enerjisi (Güneşle Üretilir, voltaik panel de denir)
Elektrik Nasıl Oluşur?
• Elektrik bakır gibi iletken bir telin manyetik bir
alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik
jeneratörü, bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken
tellerin bulunduğu ve bu tellerin mıknatıs içinde
dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir.
Evlerimizde, işyerlerimizde, endüstride
gereksinim duyduğumuz büyük miktarlardaki
elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik
jeneratörlerini döndürecek büyük güç
santrallerine ihtiyaç duyarız.
•
Çoğu güç santrali, jeneratörü döndürmek için ısı
üretiminde bulunurlar.Fosil yakıt santralleri ısı üretimi
için doğalgaz kömür ve petrol yakarlar Nükleer
santrallerde uranyum yakıtını parçalayarak ısı üretirler.
Ancak bütün bu değişik tip santraller ürettikleri
ısıyı,suyu buhar haline dönüştürmek için kullanırlar.
oluşan buhar ise elektrik jeneratörüne bağlı olan
türbine verilir. Su buharı, türbin şaftı üzerinde bulunan
binlerce kanatçık üzerinden geçerken daha önce
üretilen ısıdan almış olduğu enerjiyi kullanarak türbin
şaftını döndürür. işte bu dönme jeneratörün elektrik
enerjisi üretmek için gereksinim duyduğu mekanik
harekettir.
Nerelerde kullanılır?
• Elektrik enerjisi: Elektrik-Elektronik tüm
aletlerde kullanılmakta.
• Örnek: Telefon, televizyon, bilgisayar…vb
Videolar
•
•
•
•
Elektrik
18000 Wolt
Elektrik adam
Elektrik çarpması
Download