To the streets of Malmo to shout “Another World is - AvEG-Kon

advertisement
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu
Konfederasyona Koçberên Bindest ên Ewropayê
European Confederation of Oppressed Immigrants
Konföderation der unterdrückten Migranten in Europa
Confédération des Opprimés Immigrés en Europe
Confederatie van Onderdrukte Migranten in Europa
28 Aralık 2012
2013 YILINI UMUTLA, ÖZGÜR YARINLARA OLAN
İNANCIMIZLA SELAMLIYORUZ!
2012 yılı, insanlığın acılar ve hüzünler, savaşlar ve işgaller, açlık ve yoksulluk çektiği bir
yıl oldu. Egemen sınıfların sömürü ve baskı üzerine kurulu olan düzenlerini
sürdürebilmeleri için, işçi sınıfı ve emekçilere saldırılarını sürdürdükleri bir yıl oldu. Bir
avuç tekelin dünya zenginliklerini daha fazla kendi kasalarına aktarabilmeleri için yeni
yasaların çıkarıldığı, yeni önlemlerin alındığı ve bunu sonucunda işçi ve emekçi kesimler
için yoksulluğun arttığı bir yıl oldu. Avrupa ülkelerinde ırkçı ve faşist saldırıların
artmasına, devlet ve faşist örgütlenmeler arasındaki bağlantıların daha belirgin olarak
görülmesine tanıklık ettiğimiz bir yıl oldu.
2012 yılı, aynı zamanda dünyanın değişik bölgelerinde sömürüye ve baskıya karşı
direnişlerin yaşandığı, ezilen halkların zulme başkaldırdığı ve Batı Kürdistan’da olduğu
gibi kendi kaderini kendisinin belirlediği adımlar attığı, işçi sınıfının kitlesel olarak
sokağa çıktığı, Avrupa’da burjuvazinin krizin yükünü işçi ve emekçilere yükleyen
saldırılarına karşı işçi sınıfının genel grev, genel direnişlere başvurduğu, kadınların erkek
egemen sistemi sorguladığı, gençliğin geleceğini istediği mücadeleler yılı oldu.
AvEG-Kon olarak, sömürüye ve zulme karşı yükselen bu direnişleri selamlıyoruz ve
büyütüleceğine inanıyoruz.
AvEG-Kon olarak, işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilen halkların, kadınların, gençliğin ve
zindanlardaki tutsakların yeni yılını umudun ve özgür yarınlara olan inancın ve
mücadelenin büyütüleceğine olan inancımızla kutlarız.
AvEG-Kon
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu
Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF) - [email protected]
İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu (İGİF) - [email protected]
Paris Türkiyeli İşçiler Kültür Derneği (ACTIT) - [email protected]
Londra Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER) - [email protected]
Hollanda Vardiya Enternasyonal Kültür ve Sanat Vakfı (VEK-SAV) - [email protected]
Belçika Ezilen Göçmenler Kolektifi (EGK) - [email protected]
Avusturya Göçmen İşçiler İnisiyatifi – [email protected]
Edinburg Göçmen Aileler Birliği (EGA-BİR) - [email protected]
AvEG-Kon: c/o ACTİT, 54 Rue d’Hauteville, 75010 Paris, France
Web: www.avegkon.org, E-mail: [email protected],
Web E-maili: [email protected]
Download