HACL-YD02 Konsültasyon Süreçleri Planı Rev 0

advertisement
ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ACİL SERVİS KONSÜLTASYON SÜREÇLERİ PLANI
Hasta Acil Servise Başvurur.
Ambulansla gelen hastalar triyaja alınmadan durumuna göre direk kırmızı veya
sarı alana alınır. Ayaktan gelen hastalar ilk önce triyajda değerlendirilir. Durumuna göre ilgili kodlara yönlendirilir.
Acil servis hekimi tarafından hastanın muayenesi yapılır, acil tedavisi başlanır. Tetkik sonuçlarına göre konsültasyon
gereği olup olmadığına karar verilir.
Acil Servis Hekimi Tarafından HBYS üzerinden konsültasyon istemi yapılır ve konsültan hekim iç hat veya cep telefonu
ile acil servise çağrılır. Konsultan hekim maksimum 20 (yirmi) dakika içinde acil servise gelmekle yükümlüdür.
Konsültan Hekim Tarafından Hasta Yerinde Değerlendirilir.
Hasta ile İlgili Değerlendirme, Tetkik ve Tedavi Önerileri Sözlü Olarak Acil Servis Hekimine Bildirilir. Hasta veya hasta
yakınlarına gerekli bilgilendirmeler de konsültan hekim tarafından yapılır. Konsültan hekim hasta ile ilgili tüm istem ve
fikirlerini otomasyon üzerinde sisteme kayıt eder.
Konsültasyon Sonucunda Yatış Önerilen Hastaların Yatış İşlemleri Acil Servis İşleyiş Prosedürüne Uygun Olarak
Gerçekleştirilir.
Yatış önerilen ancak ilgili serviste yer olmaması durumunda başka hastanelerde yer bulma sorumluluğu konsültan hekime
ait olur.
Konsültasyon
İsteme Yetkisi
 Hastadan
Sorumlu Hekim
HACL-YD02
Rev:0
Hangi Durumlarda Konsültasyon
İstenir
 Hasta için ilgili branşın tanı,
tedavi veya yatış işlemleri
konusunda fikrine ihtiyaç
olduğunda konsultasyon istenir.
Konsültasyonun
Yanıtlanma Süresi
 Mesai İçi:
20 Dk.
Konsültasyon Hizmetlerini
Kim Değerlendirecek
 Acil Servis Sorumlu Hekimi
 Konsultan hekimler
 Kalite Yönetim Birimi
1/2

Triajı yapılan hasta, değerlendirme sonucu bulunduğu alana göre (yeşil, sarı, kırmızı) muayene alanına
yönlendirilir. Ambulansla gelen veya kendi araçları ile gelen travma, MI gibi hastalar triyajda
değerlendirmeden direk kırmızı alana alınır.

İlk muayeneden sonra acil tedaviler başlanır; Gerekli tetkikler istenir. Tetkik sonuçları tamamlandıktan
sonra tanı veya ön tanı konulur, tanıya uygun olarak gerekirse ek tedavi planlanır.

Tetkik sonuçları doğrultusunda hastayı değerlendiren acil hekimi ileri tetkik ve tedavi amacı ile ilgili
branş hekiminden telefon ile konsültasyon ister.

Konsültasyon isteme zamanı ve kimden istendiği hastanın ön tanıları veya kesin tanısı sistem üzerinde
otomasyona kayıt edilir. Konsültan hekimin hastayı değerlendirdiği an, ek tetkik istemleri ve tedavi
istemleri de sisteme kayıt edilir.

Konsultan hekim hasta ile ilgili değerlendirmesini hata veya hasta yakınlarına aktarmadan acil servisten
ayrılmaz.

Hastanın tedavisi, taburculuğu, yatışı ve operasyon alınma kararı acil hekimi ve ilgili konsultan hekim
veya hekimlerce verilir.

Yatış ihtiyacı olup ta ilgili serviste yer olmadığı durumlarda hasta için başka merkezlerde yer bulma işi
konsultan hekime aittir.

Hasta ilgili branş hekimine gidebilecek durumda değil ise Konsültasyona uzman doktor mesai içinde 15
Dk., mesai dışı 20 Dk. İçerisinde acil birimine gelir.

Doktorun konsültasyona geliş zamanı Kalite Yönetim Biriminde aylık gösterge takibi şeklinde yapılır..
HACL-YD02
Rev:0
1/2
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards