Yeni Sanayi Devrimi ve Eğitim

advertisement
Yeni Sanayi Devrimi
ve Eğitim
Batuhan Aydagül
13.04.2017
Sanayi devrimleri arasında fabrikada değişim
18. YY
19. YY
20. YY
21. YY
Sanayi devrimleri arasında okulda değişim
18. YY
19. YY
20. YY
21. YY
İşgücünden beklenen becerilerdeki değişim
r arası ilişki becerileri gerektiren işlerin ağırlığı ABD ekonom
9 ülkede 16-25 yaş arasındaki gençler okudukları alanlara
göre %40 ile %47 arasında değişecek şekilde eğitimlerinin
onları iş hayatına hazırlamadığını düşünüyor
Mobil internet ve bulut teknolojileri
34
Sanal gerçeklik ve makinelerin öğrenmesi
33
Büyük veri kaynakları
28
Nesnelerin interneti
27
İleri robotics ve kendi kullanan araçlar
İleri üretim modelleri ve 3D yazıcılar
Toplumsal cinsiyet eşitliğinde gelişim
25
21
20
Gençler, gelecekteki iş hayatlarını etkileyecek en önemli
değişim araçlarının mobil internet ve bulut teknolojileri, sanal
gerçeklik ve büyük veri olacağını görüyor.
Dünya
Ekonomik
Formu
21. YY Becerileri
Temel Okur-yazarlıklar
Dil
Matematik
Bilim
Bilişim
Yeterlilikler
Eleştirel Düşünme
Problem Çözme
Yaratıcılık
İletişim
İşbirliği
Finansal
Karakter nitelikleri
Merak
İnisiyatif
İrade & direnç
Uyum
Liderlik
Yurttaşlık
Sosyal ve
kültürel farkındalık
Hayat Boyu Öğrenme
ATC21s
Düşünme Yaklaşımları
Yaratıcılık ve yenilikçilik
Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme
Öğrenmeyi öğrenme, bilişsel süreçler üzerine bilgi
Çalışma araçları
Bilgi okuryazarlığı
Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı
Çalışma yaklaşımları
İletişim
İşbirliği (takım çalışması)
Dünyada yaşama yaklaşımları
Yerel ve küresel yurttaşlık
Hayat ve karıyer
Kişisel ve sosyal sorumluluk - kültürel farkındalık ve yetkinlik
ACT21s
Düşünme Yaklaşımları
Yaratıcılık ve yenilikçilik
Eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme
Öğrenmeyi öğrenme, bilişsel süreçler üzerine bilgi
Çalışma araçları
Bilgi okuryazarlığı
Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı
Çalışma yaklaşımları
İletişim
İşbirliği (takım çalışması)
Dünyada yaşama yaklaşımları
Yerel ve küresel yurttaşlık
Hayat ve karıyer
Kişisel ve sosyal sorumluluk - kültürel farkındalık ve yetkinlik
Ölçtüğümüzü öğretmemiz, öğrettiğimizi
ölçmemiz önemli.
Ancak, beceriler otomasyona dayanıklıysa, ölçmesi
de zor.
Eğitimin içeriğindeki değişim
Değişim bugün gerçekleşiyor
•
Örgün eğitimde teknoloji olmadan yapmamız
gerekenleri iyi yapmalıyız. (bilime vurgu)
•
Yeni sanayi devrimini getiren teknolojik
gelişmeler eğitimde de devrim fırsatı sunuyor.
•
AR-GE: Kamu dışı aktörlere düşen rol
•
Yönetişim: Eğitimde yenilikçilik için
bürokratik ve yasal alan
•
Yaygın eğitimi çok daha fazla önemsemeliyiz
•
‘Popüler sığlık’ riskine karşı özenli ve nitelikli
iş yapmalıyız.
Mariana Mazzucato
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards