Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı

advertisement
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Tanıtım
Toplantıları Programı
Saat
Oturum Konusu
09.30 – 09.45
Açılış Konuşması
09.45 – 10.00
BOBİ FRS, TMS ve MSUGT Karşılaştırması
10.00 - 11.15




Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı
Varlıklar






Hasılat
Stoklar
Tarımsal Faaliyetler
Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
Yabancı Para Çevrim İşlemleri
Kiralamalar







İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar
İş Birleşmeleri ve Konsolide Finansal Tablolar
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Geçiş Hükümleri
11.15 – 11.30 Kahve Arası
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00 Yemek Arası
14.00 – 15.30
15.30 – 16.00
Soru – Cevap
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards