Resmî Gazete

advertisement
15 Temmuz 2007 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 26583
TEBLİĞ
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:
FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI
(TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
SIRA NO: 56
MADDE 1 – 28/10/2006 tarih ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 40 Sıra Nolu Finansal Araçlar:
Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 32 Finansal Araçlar:
Sunum" Standardının 33 üncü Paragrafından önce gelen başlık aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşletmenin geri satın alınan kendi hisseleri (bakınız: Paragraf UR36) ”
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Tebliğ 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere,
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards