KGK `nun düzenlediği Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal

advertisement
KGK ’nun düzenlediği Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal
Raporlama Standardı Tanıtım Toplantısı
14 Eylül 2017 tarihinde Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür
Merkezi Boğaziçi salonunda yapılacaktır. Tüm üyelerimiz davetlidir.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
Tanıtım Toplantıları Programı
Saat
Oturum Konusu
09.30 – 10.00
Açılış Konuşması
10.00 - 11.15
•
•
•
•
Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar
Muhasebe Politikaları, Tahminler ve
Yanlışlıklar
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve
Şarta Bağlı Varlıklar
11.15 – 11.30 Kahve Arası
11.30 – 12.30
•
•
•
•
•
•
Hasılat
Stoklar
Tarımsal Faaliyetler
Finansal Araçlar ve Özkaynaklar
Yabancı Para Çevrim İşlemleri
Kiralamalar
•
İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki
Yatırımlar
İş Birleşmeleri ve Konsolide Finansal
Tablolar
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Geçiş Hükümleri
12.30 – 14.00 Yemek Arası
14.00 – 15.30
•
•
•
•
•
•
15.30 – 16.00
Yer:
Soru – Cevap
Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi salonu
Selami Ali Mah. Gazi Cad. No.22 Bağlarbaşı, Üsküdar / İSTANBUL
Download