Dr.İsmail ÇELİK

advertisement
KANSER....
“Bilgi Kirliliği...”
Prof. Dr. İsmail Çelik
Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü
Kansere Yol Açan Faktörler









Tütün
Diyet/Kilo/Fizik aktivite
Alkol
Enfeksiyonlar
UV Radyasyon
Pestisitler
Ġlaçlar
Çözücüler
Fiber, küçük partiküller, toz










Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
Metaller
Aflatoksinler
Reaktif kimyasallar
Benzidin
Klorinasyon yanürünleri
Nitrozaminler
Dioksinler
Poliklorine bifeniller
Polibromine difenil eter
KANSERDEN KORUNMADA BĠLGĠ
KĠRLĠLĠĞĠ:
Son 1 sene içinde 6 gazete, 235 haber
Yeşil çay tepeden tırnağa kanseri önlemeye
yardımcı oluyor



YeĢil çayla ilgili birçok olumlu Ģeyler duyarız ancak tam olarak nelere
yararlı olduğunu bilmeyiz.
YeĢil çay hastalıklarla, iltihabi rahatsızlıklar ve kalp hastalıklarıyla
savaĢmanızı sağlar.
AraĢtırmalara göre düzenli içilen yeĢil çay, akciğer, gırtlak, mide,
bağırsak ve prostat kanserlerinin geliĢmesini, büyümesini ve
yayılmasını önlüyor.
Yeşil çay erkeklerde kanser riski yaratıyor



Uzmanlar, kanserden korunmak isteyenlere Ģunları öneriyor: YeĢil
çay; erkek ve kadınlarda aynı etkiyi göstermiyor.
Kadınlarda mide kanseri riskini yüzde 75 oranında azaltırken,
erkeklerde bu riski iki katına çıkarabiliyor.
Yapılan araĢtırmalara göre multivitamin kullanmak, erkeklerde
prostat kanseri riskini ortaya çıkarıyor.
Kanserin yeni ilacı su yosunu



Amerikalı bilim adamları kansere karĢı bugüne kadar en güçlü ilacı
buldu. Etken maddesi yosun olan ilaç kanseri besleyen damardan
girip hücreyi yok ediyor .
ABD'da San Diago'da bulunan Kanser AraĢtırma Derneği BaĢkanı
Prof. Dwayne Stupack ölümcül hastalığa karĢı yosunlu bir kür
hazırladıklarını ve yeni ilacın kansere karĢı Ģimdiye kadar bulunmuĢ
en güçlü kür olduğunu ilan etti. Prof. Stupack, 'Ekibim ve ben çok
heyacanlıyız çünkü ilacımız kanserle çok güçlü bir Ģekilde savaĢıyor„.
Dwayne Stupack, PhD
Assistant Adjunct Professor, Pathology
Tumor Growth, Invasion & Metastasis Research Program
Sokak lambaları kanser riskini artırır



Women's Health dergisinin ekim sayısında yer alan haberde;
Chronobiology International'ın çalıĢmalarına göre, gece yaktığımız
ıĢıkların, göğüs kanseriyle bağlantılı olduğu belirtildi.
Kanserin, genellikle sokak lambaları, iĢ yerleri ve ev dıĢı
aydınlatmaları gibi yapay ıĢık kullanılan yerlerde, yüzde 73 arttığı
gözlemlendi.
Korunmak için yatak odalarınızın pencerelerinde koyu renk perdeler
kullanmak, fazladan aydınlatmadan kaçınmak öneriliyor.
Parmak arası terlik kanser yapıyor




Son yılların yaz modası parmak arası terlik öldürüyor.
Estetik ve rahat bir görüntüye sahip olan parmak arası terlikler,
koruma faktörlü krem kullanılmaması durumunda birçok hastalığa
davetiye çıkartıyor.
Londra Kliniği tarafından yapılan geniĢ kapsamlı bir araĢtırmaya göre
cilt kanseri hastalığına yakalanma riskini artırıyor.
Eski Roma döneminde gladyatörlerin giydiği bu meĢhur terliklerin cilt
tümörü olarak adlandırılan melanom hastalığına neden olduğu
saptandı. Müzisyen Bob Marley de melanom hastalığından hayatını
kaybetmiĢti.
Turp ve Hint safranı akciğer kanseri riskini
çok azaltıyor


Sigara içen ama az miktarda turp tüketen kiĢilerde kanser riskinin
arttığı belirtiliyor.
Yapılan araĢtırmalarda; sigara içen ve turp yemeyenlerde kanser
riskinin 21 kat arttığı, yiyenlerde ise 1.3 arttığı tespit edildi.
Sigaranın neden kanser yaptığı bulundu



AraĢtırmacılar akciğerlerde kanserli hücrelere neden olan maddenin
sigaradaki "hidrojen peroksit" olduğunu keĢfettiler.
Bu buluĢ, bu tür maddeleri çıkartarak sağlığa zarar vermeyen sigara
üretimi için iĢe yarayabilecek.
California Üniversitesi‟nde yapılan ve Amerikan Deneysel Biyoloji
Dernekleri Federasyonu FASEB‟in dergisinde yayınlanan araĢtırmanın
baĢkanı Tzipora Goldkorn, "Umut ediyoruz ki bu çalıĢma yeni
tedaviler geliĢtirilmesine ıĢık tutacaktır ve akciğer kanserinden
ölümleri azaltacaktır" dedi.
Kanserin yeni umudu “köpekbalığı kanı”



Avustralyalı bilimadamları, köpekbalıklarının kanında bulunan
antikorların kanserle mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini
bildirdi. Göğüs kanserinde yeni tedavi yöntemlerinin geliĢtirilmesini
sağlayabileceği düĢünülüyor.
BBC'nin haberine göre, Melbourne'deki La Trobe Üniversitesi
uzmanları, köpekbalıklarının kanserde hayat kurtarıcı olabileceğine
inanıyor.
AraĢtırmacılara göre, köpekbalıklarının kanda hastalıklarla mücadele
eden farklı antikorları var ve bunlar belli kanser hücrelerinin
büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Laboratuvar deneyleri, bu
antikorların meme kanserinin yayılmasını engellediğini gösterdi.
Kanser hastalarının köpek balığı umudu
Sonuçlar



Bir sene içinde kanser ve korunma ile ilgili 235 haber.
Bilimsel kuruluĢların önerilerine uygun olan haber adedi “23”.
YanlıĢ haberlerin ortak özelikleri:
 “Felaket” ya da “mucize çözüm” şeklinde sunulması
 Kemoprevansiyon niteliğindeki çalışma ön sonuçlarının besin
önerisi şeklinde yorumlanarak sunulması
 Bilimsel olmayan kaynaklardan geliyor olması
 Türkiye’de güvenilir bir otorite tarafından doğrulanmaması
 Kişisel görüş içerdiği halde çalışma sonucu gibi lanse edilmesi
Televizyondan Canlı Canlı..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HER GÜN EN AZ 1 ÖĞÜN SOYA FASÜLYESĠ
KOYU KIRMIZI MEYVELERĠN (ÜZÜM, NAR, v.b.) ÇEKĠRDEKLERĠ
DÜZENLĠ HAVUÇ TÜKETĠMĠ
DOMATES, BROKOLĠ, KARNIBAHAR
CEVĠZ, FINDIK, FISTIK, v.b. KURUYEMĠġLER
VĠTAMĠN KAPSÜLLERĠ
ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI, KÖPEK BALIĞI KIKIRDAĞI GĠBĠ EK TAKVĠYELER
DOĞRU CEVAP?
HEPSİ
BİRKAÇI DOĞRU
DİĞERLERİ DEĞİL
HİÇBİRİ
Televizyondan Canlı Canlı..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HER GÜN EN AZ 1 ÖĞÜN SOYA FASÜLYESĠ
KIRMIZI MEYVELERĠN ÇEKĠRDEKLERĠ
DÜZENLĠ HAVUÇ TÜKETĠMĠ
DOMATES, BROKOLĠ, KARNIBAHAR
CEVĠZ, FINDIK, FISTIK, v.b. KURUYEMİŞLER
VĠTAMĠN KAPSÜLLERĠ
ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI, KÖPEK BALIĞI KIKIRDAĞI GĠBĠ EK TAKVĠYELER
DOĞRU CEVAP?
X
HEPSİ
BİRKAÇI DOĞRU
DİĞERLERİ DEĞİL
X
HİÇBİRİ
All fields and meadows, all mountains
and hills – this is your pharmacy
Paracelsus 1493-1541
İnsanlık Tarihi Kadar Eski
“Geleneksel Hint Tıbbı”!
Deveyi Havudu ile….
Ciddi yan etkileri olan bitkisel karışımlar







Sarımsak
Gingko (Mabet ağacı)
Valerian (Kediotu)
Ekinezya (Mor koni çiçeği)
Ginseng
Üzüm çekirdeği
St John‟s Worth (Sarı Kantaron
Otu)






Kava
Soya
Greyfurt
Kara biber
Seville orange (Turunç)
Goldenseal (Hint boyası)
Kanamaya meyili arttıran bitkisel karışımlar
Androgr. panucula
Bogbean
Devil’ claw
ginseng
Pau d’arco
angelica
Boldo
Dong quai
green tea
meadow sweet
anise
capsicum
Erigeron
hawthorn
prickly ash
arnica
celery
Evening primrose oil
horse chestnut bark
passionflower
Asafoeta
chamomile
feverfew
Huang qi
popular
Baikal skullcap
clove oil
fish oil
horseradish
quassia
Bilberry
coleus root
fenugreek
kava
red clover
Black current seed
danshen
garlic
licorice
reishi mushroom
Bladderwrack
dandelion root
ginger
onion
Sha shen
Bomelain
Danshen
ginkgo
papain
Shinpi bark
Sweet birch oil
Tonka bean
tumeric
vitamin E
wintergreen oil
wild carrot
wild lettuce
willow
wood ear mushroom
woodruff
Alt Ther Health Med 2001;7:58-67.
Paracelsus: “Sola dosis facit venenum”

Sola dosis facit venenum
Zehiri belirleyen dozdur!
KANSER







SIKINTI
KAYGI
ACI
AZAP
KORKU
BELİRSİZLİK
ÖLÜM







TEDAVİ
KURTULMA
ŞİFA
MUTLULUK
FERAHLIK
TUTUNMA
YENİDEN DOĞMA
TEŞEKKÜRLER!
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards