OTOPSİ RAPORU(BEBEK İÇİN)

advertisement
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
TC KİMLİK NO:
OTOPSİ RAPORU(BEBEK İÇİN)
İlgi: ..................................Cumhuriyet Başsavılığı'nın ................. tarih ve ............... sayılı yazısına
istinaden, Malatya Cumhuriyet Savcısı .............................................. huzurunda otopsi işlemine başlanmıştır.
Otopsi Başlangıç Saati:........................
Otopsi Tarihi: ..../..../20.....
Olay Hakkında Bilgi :
Tıbbi Özgeçmiş:
Sorulan Hususlar:
Skopi İncelemesi (Çocuk istismarı iddası durumlarında ve yabancı cisimlerin sayılarının- yerlerinin
belirlenmesi amacıyla):
Kıyafetler (Kıyafetlerin tanımı ve vücuttaki yaralarla ilişkisi):
TIBBİ KİMLİKLENDİRME
Yaş:
Cinsiyet:
Boy(cm):Ağırlık(kg): Ten rengi:
Göz ( iris ve skleraların rengi; pupillerin, skleraların, konjonktivaların durumu):
Saç:
Sakal:
Sünnet:
Ben-Tatuaj-Deformite:
GENİTAL VE ANAL BÖLGE MUAYENESİ
Sayfa 1
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
POSTMORTEM DEĞİŞİMLER
Ölü Sertliği:
Ölü Lekeleri (dağılımı, rengi, yoğunluğu, geri dönüşümlülüğü):
Vücut Sıcaklığı:
Çürüme bulguları:
Çevresel faktörlere bağlı değişiklikler:
X-RAY:
DIŞ MUAYENE
Sayfa 2
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
GELİŞİM
Baş Çevresi(cm):
Oturma Yüksekliği(cm):
Göğüs Çevresi(cm):
Karın Çevresi(cm):
Ayak Tabanı(cm):
TRAVMA BULGULARI
(Yara yaşı yönünden anlamlı bulgular, Örn: Ekimozların renkleri, özellikleri)
Frenilum:
Yanak Mukoza:
Göz Dibi Muayanesi:
YENİDOĞAN
Göbek Kordonu(uzunluğu ve kesildiği yerin özellikleri):
Verniks Kazeoza:
Tırnak/Pulpa:
Kulak Sayvanı:
Ayak Tabanı Çizgileri:
Maserasyon:
Kalkaneus Kemikleşme Noktası:
Beclard Kemikleşme Noktası:
Tıbbi girişim izleri:
Lüzum görülürse cilt ya da cilt altı ekimozlar araştırılırken yapılan lokal cilt insizyonları:
Lüzum görülürse histopatolojik inceleme içinörnek alınan yaralar:
Sayfa 3
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
İÇ MUAYENE
(İç yüzeylerin görünümü, anatomik bağlantıların sağlamlığı, organların dış görünümü ve yerleşimi,
yapışıklıklar, yaralanmalar ve kanamalar detaylı belirtilmelidir.)
KAFA BÖLGESİ
Saçlı Deri Altı:
Temporal Kas Grubu:
Kubbe Kemikleri:
Dural sinüsler:
Meninksler:
Beyin-Beyincik-Beyin sapı:
g
Yüzey ve Kesit Özellikleri:
Arter ve ven özellikleri:
Kaide Kemiklerive İlk İki Vertebra :
Orbita-Burun-Ağız-Dış KulakYolu (ağız mukozası, diş durumu, dil, kulaklar, kulak arkası bölgeler ve dış
kulak yolu)
GÖĞÜS BÖLGESİ
Pnömotoraks Testi:
Sağ:
Sol:
Göğüs Cilt Altı-Göğüs Kafesi:
Akciğerlerin göğüs boşluğunu doldurup doldurmadığı(Akciğerlerin havalanma/havalanmama durumu):
Sayfa 4
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
Göğüs boşlukları:
Sağ:
Sol:
Perikard:
Mediasten:
Timus:
g
Yüzey ve Kesit Özellikleri:
Diyafram:
Pulmoner arter ve ven özellikleri:
Bronş ve bronşioller:
Akciğerler:
Sağ:
g, Sol:
g
Yüzey ve Kesit Özellikleri:
Kalp:
g
Aorta:
Yüzey Özellikleri:
Kapak Ölçüleri ve Duvar Kalınlıkları:A: cm
Sağ ventrikül:
cm
Sol ventrikül:
M:
cm
TK:
cm Septum:
cm
P:
cm
cm
Kalp bütün olarak patolojik inceleme için alındı. Koronerler, kapaklar ile ventrikül ve atriumlar
formaldehid fiksasyonu sonrası patoloji departmanınca incelenmesi uygun olacağından ve bu
incelemeye engel olmaması açısından atrium ve ventrikül açılması dışında herhangi bir işlem
yapılmaksızın bütün halinde formaldehid solüsyonu içerisinde usulüne uygun olarak gönderildi.
BOYUN BÖLGESİ
Yumuşak Dokuları:
Özefagus:
Trakea:
Hyoid Kemik-Tiroid Kıkırdak-Boyun Omurları:
Sayfa 5
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
Boyun arter ve ven özellikleri:
KARIN BÖLGESİ:
Karın Boşluğu:
Karın bölgesi arter ve ven özellikleri:
Mide içeriği-Mide Mukozası (içeriğin rengi, akıcılığı, hacmi):
İnce ve Kalın Barsaklar(içeriklerinin rengi, akıcılığı, hacmi, mukoza özellikleri):
Karaciğer:
g
Yüzey ve Kesit Özellikleri:
Pankreas:
g
Yüzey ve Kesit Özellikleri:
Dalak:
g
Yüzey ve Kesit Özellikleri:
Üreterler:
Böbrekler: Sağ
g
Sol:
g
Yüzey ve Kesit Özellikleri:
Uterus:
Mesane:
Pelvis Duvarı ve Yumuşak Dokuları:
Sayfa 6
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
Ekstremiteler:
Periferik Sinir ve Damarlar:
Sırt ve Ekstremite Diseksiyonu:
İskelet Sistemi:
Adli Otopsi Uygulmasında Meydana Gelen Artefaktlar:
NOT:
Histopatolojik İnceleme İçin Alınan Örnekler:
Beyin,Beyincik/Beyin S:
Diğer:
g, Akciğer:
g, Kalp: g, Karaciğer:
g, Pankreas: g, Böbrek:
Toksikolojik İncelemeİçin Alınan Örnekler:
Karaciğer:
Safra:
g,Böbrek:
g,Kan:
cc,İdrar:
cc, Göz İçi:
cc,Mide İçeriği: cc Diğer:
Genetik İncelemeİçin Alınan Örnekler:
Mikrobiyolojik İncelemeİçin Alınan Örnekler:
Diğer Örnekler:
Cesetten Elde Edilen Deliller:
Sayfa 7
cc,
g
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ADLİ TIP KURUMU
MALATYA ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞI MORG İHTİSAS DAİRESİ
OTOPSİ NO:
ADI-SOYADI:
Ceset otopsi işleminin ardından usulüne uygun olarak kapatıldı.
Otopsi Bitiş Saati:
Toksikolojik İncelemeSonucu:
Histopatolojik İnceleme Sonucu:
Genetik İncelemeSonucu:
Mikrobiyolojik İncelemeSonucu:
SONUÇ
A) …/…/20…. tarihinde öldüğü bildirilen ve ….../…../20…. tarihinde otopsisi yapılan;
………………………..
ve
……………..…………
kızı/oğlu
…../…./……..
doğumlu
………………………………………...……………………………otopsi
bulgularına
göre
ölümünün
………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
sonucu meydana gelmiş olduğu, cesetten alınan örnekler üzerinde yapılacak inceleme sonuçları birlikte
tekrar değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim/kanaatindeyiz.
B) …/…/20… tarihinde öldüğü bildirilen ve ….../…../20…. tarihinde otopsisi yapılan;
……………………………...…….. ve ………………………...………… kızı/oğlu …../…./…….. doğumlu
………………………………………...……………………………otopsi
bulgularına
göre
ölümünün
yapılacak olan tetkikler neticesinde belirlenebileceği tıbbi kanaatindeyim/ kanaatindeyiz.
Otopsiye Katılanlar ve Ünvanları:
Sayfa 8
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards