T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ ÖZEL

advertisement
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMINDA ARANAN
ŞARTLAR
1-Özel Güvenlik Belgesi sahibi,
2-Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3-40 yaşından büyük olmamak (41 yaşından gün almamış),
4-En az 1.65 cm boyunda olmak
5-Boy kilo oranı; boyun son iki rakamının+-30 kg olmalıdır.(Boyu 1.70 olan bir adayın vücut ağırlığı en az 40
kg en fazla 100 kg olmalıdır.)
6-Konuşma bozukluğu olmayan(kekemelik vs.)
7-Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarından yüz kızartıcı nedenlerden dolayı işten çıkarılmamış olmak,
8- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak,
9-En az Lise mezunu olmak,
10- Verilen tüm görevleri tüm görev noktalarında yapacak, kapalı veya açık alan ve görev seçmeyecek,
11-Son 6(altı)ay Ardeşen, Pazar, Çamlıhemşin, Hemşin, sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak,
12- Esnek çalışma saatlerinde çalışa bilecek (08-16, 16-24, 24-08) ulaşım sorunu olmayan,
13- Alınacak personeller hizmetin ifası açısından erkek personel olacaktır.
13- 3(Üç)Erkek asıl özel güvenlik personeli alımı yapılacak olup; 5(beş) yedek personel alım sırasını
belirlemek amacıyla noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
ALIM USULLERİ
Güvenlik personeli başvurusunda yukarıdaki koşulları taşıması şartıyla,
a-Yukarıdaki koşulları taşıyan başvuru sahipleri arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
b-Başvurular hastane güvenliğini sağlayan ilgili firmanın T.C. Sağlık Bakanlığı Kaçkar Devlet Hastanesindeki
bürosuna 26 Şubat - 4 Mart 2016 tarihleri arasında şahsen yapılacak olup, yukarıdaki şartları taşıyan her
adaya başvuru formu doldurulacaktır. Güvenlik firması tarafından boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.
c-Başvuru sahiplerinden kuraya katılım şartı taşıyanlar bilgisayar ortamına kaydedilecek olup, kişilerin
isimleri, yaş, okul bilgileri bir liste halinde kura öncesi duyurulacaktır.
d-Kura sonrası güvenlik görevlisi olarak alınan kişilerin aynı şekilde isim, yaş, okul bilgileri bir liste halinde
kura sonrası duyurulacaktır.-Hali hazır durumda çalışan Özel Güvenlik personelinden ayrılan personelin
yerine Noterde çekilen kura sırasına göre personel alımı yapılacaktır. Kurada çıkan ve göreve başlamayan
personel yerine yedek noter listesinin ilk sırasındaki başlatılacaktır.
e-Kura sonrası başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan, yanıltıcı bilgi belge verenler ve sağlık kurulu raporu ile
güvenlik görevlisi olamayacağı anlaşılan kişilerin alımı yapılmayacaktır.
f-Noter kura çekimi 7 Mart 2016 günü saat:14:00 Hastane konferans salonunda yapılacaktır. Çekilişi yapılan
yedek personel kura sıralaması 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır.
g-Adaylık başvurusunda bulanacaklar ilan metninde bahsi geçen belgeleri başvuru esnasında sunacaklardır.
(İkametgâh belgesi, Diploma sureti, Özel güvenlik sertifikası(güncel olacak), Askerlikle ilişiksizlik belgesi,
Nüfus cüzdan fotokopisi)
Download