Maliye Bakanlığınca Orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde

advertisement
Maliye Bakanlığınca Orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde istihdam edilmek üzere verilen kadrolardan Genel Müdürlüğümüzce
Isparta İline toplam 23 adet kadro verilmiş ve Bölge Müdürlüğümüzce de İşletme Müdürlüklerimizin ihtiyaçları doğrultusunda aşağıda yazılı
pozisyonlarda Çalışma ve İş Kurumu nezdinde 05.05.2014 - 14.05.2014 tarihleri arasında ilana çıkılmış ve 15.05.2014 tarihi itibariyle
başvuran adaylara ait listeler Kurumumuza teslim edilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince açık iş sayısının 3 katını
geçen müracaatlarda mülakata katılacak adaylar açık iş sayısının 3 katı asıl ve 3 katı yedek üyenin noter huzurunda çekilecek kura ile
belirlenmesi gerekmektedir. Kurumumuzca da Çalışma ve İş Kurumu nezdinde yapılan ilanda bu hususa yer verilerek müracaatlı sayısının açık
iş sayısını geçmesi halinde 26.05.2014 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz bahçesinde kura çekimi yapılacağı belirtilmiştir.
Noter kurası sonucu belirlenecek adayların beyan ettikleri adreslerine mülakat yeri ve tarihi ile mülakat sırasında ibraz etmeleri gereken
belgeler yazılı olarak tebligatla bildirilecektir. Mülakata katılmayan her bir adayın yerine yedek listesindeki sıraya göre adaylar mülakata
alınacaktır. Bu nedenle adayların mülakat için belirlenen yer ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
AALINACAK İŞÇİ
SAYISI
MÜRAC. SAY.
472
EĞİRDİR
4
200
4
200
SÜTÇÜLER
5
111
5
111
10
1729
FİDANLIK
2
87
8
MÜRAC. SAY.
4
BEDEN İŞÇİSİ
MÜRAC. SAY.
472
MÜRAC. SAY.
4
KAZICI YÜKLEYİCİ
OPERATÖRÜ
ISPARTA
İŞLETMESİ
ARAZÖZ
ŞOFÖRÜ
Alınacak işçi sayısı ve müracaatlı sayıları:
1642
Download