kadrolu işçi alım ilanı

advertisement
KADROLU İŞÇİ ALIM İLANI
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4
Sayılı Genelgesi.
Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve meslek
bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır.
ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER.
12345678-
Cankurtaran Meslekli
E- A2 sınıfı Sürücü belgeli
İlköğretim veya Lise Mezunu
Yüzme Antrenör yardımcı belgeli
Havuz Suyu Operatörü belgesi olan
Askerliğini yapmış olmak
Erkek
Öz geçmişi
-
İstekli olan adaylar Tokat Çalışma İş Kurumunda yayımlanacak olan ilanımız takip
edilmesini;
İş kurumu tarafından kurumumuza bildirilen istekliler4den kura çekiminden önce
yukarıdaki belgeler istenilerek, belgelerin gerçeklikleri araştırılacaktır
Kura çekimi sonucu seçilen adaylar mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
Gerçeğe aykırı belge veren adaylar kura çekimine tabi olmayacaktır. 05,10.2017
-
Hasan Hüseyin ARIKAN
Belediye Başkanı
Download