Aksarayda bulunan bir eczaneye yapılan saldırı hakkında

advertisement
Evrak Tarih ve Sayısı: 04/09/2015-3980
*BD844734852*
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Sayı : 39.B.01.06/
Konu : Aksarayda bulunan bir eczaneye yapılan saldırı hakkında
Ankara,
T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Birliğimize Türk Eczacıları Birliği 34.Bölge Aksaray Eczacı Odası tarafından .iletilen
17.08.2015 tarih ve 338/2015 sayılı yazı ile,
13.08.2015 tarihinde Kırşehir İlinin Terme Caddesinde bulunan nöbetçi eczaneye
gelen reçetesiz şekilde ilaç almak isteyen şahıslarca, söz konusu ilacın reçetesiz satışının
yapılamayacağının taraflarına bildirilmesi üzerine saldırıda bulunulduğu, eczacı ve eczane
çalışanlarının da tehdit edildiği bildirilmektedir.
Reçetesiz temin edilmeye çalışılan ilaç T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi
İlaç Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan "İzlemeye Tabi Aktif İlaç Listesi"nde yer almakta
olup, bu ilaçların reçetesiz satışı mümkün değildir.
Odanın yazısı ekte yer almakta olup, meslektaşlarımızın benzer talihsiz olaylar
yaşamaması için gereğini bilgi ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.
Dr.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
EKLER :
Oda yazısı
Evrakı Doğrulamak İçin : http://213.74.103.250/envision/validate_doc.aspx?V=BENN2185
TS-EN ISO 9001:2008 Belge No: KY-2570-03/10-R
Formatı: 43/02
Willy Brandt Sokak No:9 06690 Çankaya-ANKARA Tel: (0.312) 409 81 00 ∙ Fax: (0.312) 409 81 09
e-mail: [email protected] Web adresi: www.teb.org.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 18/08/2015-4792
Download