iy.tl.03 ilaç istem talimatı

advertisement
İLAÇ İSTEM TALİMATI
DOK.KODU:İY.TL.03
YAYIN TARİHİ:01.06.2017
REV.NO:00
REV.TAR:00
SAYFA NO:1/2
1.AMAÇ: Hastanemizde hizmet alan hastaların kullandığı ilaçların istem süreci ve istem ile ilgili kuralların
belirlenmesi, hasta güvenliği açısından önlemlerin alınabilmesi için standartların tanımlanmasını amaçlar.
2.KAPSAM: Bu talimat hastanemizde ilaç istemi yapan tüm birimleri kapsar.
3.KISALTMALAR:
4. TANIMLAR:
5. SORUMLULAR:
Başhekim, Hekimler, Eczacı, Eczane Teknikeri ve Hemşireler
6. FAALİYET AKIŞI:
6.1.Tedavi planı günlük olarak hekim tarafından yazılır ve onaylanır. Hekim, tedavi planına
kesinlikle hiçbir kısıtlama yapılmadan ilacın tam adı, dozu, zamanı, uygulama şekli ve veriliş
süresini içerecek şekilde okunaklı olarak her hasta tabelasına yazar. Altına doktor kaşesini
basar ve ıslak imzasını atar.
6.2.Acil istemler durumunda telefonda sözel order alamayacağımız durumlar, yüksek riskli
ilaçlar narkotik ilaçlar ve kan transfüzyonları bu durumda hastanın doktoru nöbetçi doktoru
arar ve nöbetçi doktor ilaçları hasta tabelasına yazar. Sadece resastasyon durumunda sözel
order kabul edilir.
6.3.Sözlü telefon direktifide uyulmaı gereken kurallar:
6.3.1.Arayan kişi kendini tanıtır. ( Adını- Soyadını, Servisini Gibi.)
6.3.2.Hastanın kim olduğunu tanımlar ( Adını Soyadını,yattığı odayı teşhisini, yaşını vb.)
6.3.3.Sorunu veya iletişimin nedenini açıklar.
6.3.4.Verilen direktifi önce yazar sonra geri okur ve talimatı veren kişiye onaylatır, lüzumlu
halde verilen ilaç adının kodlama yöntemi ile tekrar edilmesi istenir.
6.3.5.Telefon direktifi mutlaka sözel order formuna kayıt altına alınır ve hastanın dosyasına
konur. Doktor sözel order talimatını 24 saatte hasta tabelasına kaydetmek zorundadır.
Hekimin hastanede olmadığı durumda ( yıllık izin, rapor,.. vb. ) zamanlarda yerine
görevlendirilen doktor tarafından hasta tabelasına kaydedilir.
6.3.6.Kağıt ortamda gerçekleştirilen işlemlerde doktor bilgileri ve ıslak imza bulunur. Doktor,
hasta tabelasına ilaçların tam adını dozunu ve yapılış yolunu yazar altına kaşesini basar ve
ıslak imza atar. Hemşire ilaçları eczaneden isterken doktorun yazdığı ilaçları doz sayısına
göre ilaç istem formuna yazar ve doktor order formu ile birlikte ilaçları temin etmek için
eczaneye gönderir.
6.3.7.Hekim tedavi planında asla kısaltma kullanmaz. İlacın tam adını, uygulama zamanını,
dozunu, uygulama şeklini ve gerekli durumlarda veriliş süresini içermektedir.
6.3.8.Elektronik ortamda yapılan ilaç istemlerinde hekimin elektronik imzası ya da mobil
imza bulunmalıdır. HBYS de kullanıcı şifresi ile verilen istemler elektronik imza olmadan bu
amaçla kullanılmamalıdır.
6.3.9.Tedavi planı HBYS eczane modülünde görülebilmelidir. Tedavi planında
kullanılmaması gereken durumlarda simgeler ve semboller belirlenmeli, listelenmeli ve istem
süreçlerinde etkin uygulanmaktadır.
6.3.10.Sözel order alınan durumlar, acil durumlar, doktorun hastanede olmadığı durumlar,
doktorun steril girişimi sırasında söylediği order.
6.3.11.Yüksek riskli ilaçlar yüksek hata potansiyeli olacağı için kemoterapi ilaçları, narkotik
ilaçlar ve kan transfüzyonu durumunda dikkat edilecekler.
6.3.12.Herhangi bir sözel order olduğunda sözel direktif alma formu
6.3.13.Gerektiğinde sözel istem ile verilen ilacı kodlama yöntemi ile tekrar geri okuyun
6.3.14.Yazdığınız orderi doktora geri dönerek okuyun.
6.3.15.İşlemin doğru hastaya yapılması sağlanmalıdır.
İLAÇ İSTEM TALİMATI
DOK.KODU:İY.TL.03
YAYIN TARİHİ:01.06.2017
REV.NO:00
REV.TAR:00
SAYFA NO:2/2
6.3.16.Sözel orderle ilgili bir kodlama SO, telefonla orderleri TO şeklinde kodlayınız.
6.3.17.İlgili orderler ilgili hekime 24 saat içinde imzalatılmalıdır ve ordere geçirilmelidir.
6.3.18.Mümkünse sözel orderlar ve telefon orderleri sürecine iki kişi katılın.
6.3.19.Anlaşılmayan ifadeler ve özellikle ilaç isimleri için kodlama yapın.
6.3.20.Narkotik- psikotrop ve yüksek risk grubu ilaçları asla sözel orderla uygulamayın
6.3.21.Kimliğini doğrulat
6.3.22.Orderi işit
6.3.23.Orderi kayıt altına al
6.3.24.Orderi oku doğrulat
6.4.24.Düzgün olarak kaydet imzalat.
7.İLGİLİ DOKÜMAN
HAZIRLAYAN
ECZACI
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download