sağlıkta şiddet - Adana Tabip Odası

advertisement
şiddet
SAĞLIKTA ŞİDDET
H
emen her gün doktorlara karşı uygulanan
şiddet haberlerini gazetelerde okuyoruz.
17 Nisan 2012 günü bir hekim, hem de
30 yaşının baharını yaşayan gencecik bir
hekim, Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te 17 yaşındaki
bir hasta yakını tarafından öldürüldü. O günden
önceki günlerde olduğu gibi sonraki günlerde de,
her gün hekim, hemşire, teknisyen, kısacası sağlık
çalışanları, çoğunlukla hasta yakınları ve bazen de
hastalar tarafından bıçaklanıyor, dövülüyor, arabayla eziliyor, küfrediliyor, tehdit ediliyorlar. Bu konu
ile ilgili toplumda şiddetin çok artığını biliyoruz.
Ben sadece hekimler açısından durum nedir? Bu konuda okuduklarımı bildiklerimi paylaşmak istedim.
Hekimlere yönelik şiddetin çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Toplumsal açıdan, hukuki açıdan,
dini açıdan, çok tezat bir durum. Ne oldu da böyle
oldu? Hekimler neden çok fazla şiddete maruz
kalmaktadır?
Şiddet
Kendine, bir başkasına, grup ya da topluluğa
yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedelenme,
gelişimsel bozukluğa yol açabilecek ya da neden
olacak şekilde fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da
tehdidinin amaçlı olarak uygulanmasıdır.
Yerinde Şiddet ise;
Çalışanın işiyle ilgili durumlar sırasında bir kişi
12
artı 49
Dr. Halit ATİK
veya kişiler tarafından istismar edildiği veya saldırıya uğradığı olaylar olarak tanımlanmıştır.
Sağlık kurumlarındaki Şiddet de
Hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir
bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan;
tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum olarak tanımlanmıştır.
Şiddet, ana hatları ile sözel, fiziksel ve cinsel şiddet
olmak üzere üç ana başlık altında toplanmakta olup
ruhsal ve fiziksel etkileriyle ortaya çıkmaktadır.
Şiddet; bir hastadan veya bir hasta yakınından
gelebilir. Pek çok şekilde gelişebilir; fiziksel şiddet,
sözel şiddet, davranışsal şiddet, cinsel şiddet şeklinde kendini göstermektedir.
Ayrıca tehdit edici davranışlarda sağlık çalışanlarının başına çok sık gelmektedir. Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma oranı %49-92 arasında
değişmektedir.
Sağlık çalışanları ile yapılan araştırma ve toplantılarda sağlıkta şiddetin nedenleri üzerine konuşulmuş
ve pek çok konu başlığı ortaya çıkmıştır. Sağlık
çalışanlarına göre kendilerine uygulanan şiddet
sebepleri ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:
1) Toplumun ekonomik ve kültürel düzeyindeki iniş
çıkışlar ve buna bağlı eşitsizliklerin artışı.
2) Gerek yazılı medyada gerekse de görsel medyada tarafsız yayın yapılmaması doktorların kolay he-
Download