11. Hafta Aminoasit Yükseltgenmesi ve Üre Kaynak

advertisement
11. Hafta Amino Asit Yükseltgenmesi ve Üre Yapımı
İnsanların kullandıkları oksidatif enerjinin küçük bir kısmı amino asitlerin yıkımından
gelmektedir. Amino asitler hücresel proteinlerin normal yıkımlarından (geri çevrim),
sindirilmiş proteinlerin parçalanmasından temin edilirler. Ayrıca tedavi edilmemiş şeker
hastalığında veya açlık sırasında diğer yakıt kaynaklarının yerine vücut proteinlerinin
yıkılmasından elde edilirler.
Hayvanlarda, üç farklı metabolik durumda amino asitler oksidatif parçalanmaya uğrarlar:
1. Hücresel proteinlerin normal sentezi ve parçalanması sırasında protein yıkımıyla açığa çıkan
ve yeni protein sentezi için kullanılmayan bazı amino asitler oksidatif parçalanmaya uğrarlar.
2. Proteince zengin bir diyet sonrasında, sindirilen amino asitler vücudun protein sentezi için
gereksinim duyduğundan fazla ise yıkılırlar; amino asitler depolanamazlar.
3. Açlık durumunda veya tedavi edilmemiş şeker hastalığında, yani karbohidratların yeterli
olmadığı veya düzgün kullanılamadığı durumlarda, hücresel proteinler yakıt olarak kullanılır.
Bütün bu metabolik durumların hepsinde, amino asitler amino gruplarını kaybederler, a-keto
asitlere yani ‘karbon iskeletlerine’ dönüşürler.
Diyet Proteini Enzimatik Olarak Amino Asitlere Parçalanır
Proteazlar sindirilmiş proteinleri midede ve ince bağırsakta parçalarlar. Proteazların çoğu
başlangıçta inaktif zimojenler olarak sentezlenir. Pepsinojen, tripsinojen vb.
Gerekli şekiller tahtada gösterilmektedir
Glutamat Amino Grubunu Karaciğerde Amonyak Olarak Bırakır
Amino asitlerin yıkımındaki ilk basamak, karbon iskeletinden amino gruplarının ayrılmasıdır.
Çoğu durumda amino grupları alfa-ketoglutarata aktarılır, glutamat oluşur. Bu transaminasyon
tepkimesi piridoksal fosfat koenzimine gerek duyar.
Glutamat karaciğer mitokondrisine taşınır, orada glutamat dehidrogenaz amino grubunu NH4
+ iyonu olarak açığa çıkarır. Diğer dokularda oluşan amonyak glutaminin amit azotu olarak
veya iskelet kaslarından aktarılıyorsa, alaninin amino grubu olarak karaciğere taşınır.
Gerekli şekiller tahtada gösterilmektedir
Glutamin Kanda Amonyak Taşır
Gerekli şekiller tahtada gösterilmektedir
Alanin Amonyağı İskelet Kaslarından Karaciğere Taşır
Karaciğerde alanin deaminasyonu sonucu oluşan pirüvat glukoza dönüşür, o da glukoz-alanin
çevriminin bir parçası olarak kasa geri taşınır.
Gerekli şekiller tahtada gösterilmektedir
Amonyak Hayvanlar İçin Toksiktir
Azot Atımı ve Üre Çevrimi
Üre çevrimi karaciğer mitokondrileri içinde başlar, fakat daha sonra birbirini izleyen üç adım
sitozolde gerçekleşir; bu durumda çevrim iki hücresel birimde gerçekleşir.
Üretilen NH4+, mitokondriyel solunum sonucu oluşan CO2 (HCO3 -olarak) ile matrikste
karbamoil fosfat oluşturur.
Gerekli şekiller tahtada gösterilmektedir
Üre Beş Enzimatik Adımda Amonyaktan Üretilir
Üre Çevriminin Aktifliği İki Aşamada Düzenlenir
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards