FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ,ANTİTROMBİN III,aPTT

advertisement
FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ
Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs;
FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown
products;
Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında
ortaya çıkan maddelerdir.
Fibrin yıkım ürünleri testi ne için yapılır?
Test pıhtı parçalayan sistemin (fibrinolitik sistem) düzgün
çalışıp çalışmadığını görmek için istenir. Pıhtılaşma sistem
hastalıkları ve ağır bir durum olan yaygın damar içi
pıhtılaşması ( DİC : disseminated intravascular coagulation )
teşhisinde kullanılır.
Fibrin yıkım ürünleri normal değeri nedir?
Normalde <10 mcg/mL olması beklenir.
Fibrin yıkım ürünlerini arttıran sebepler:
Fibrin yıkım ürünlerinin artması primer yada sekonder
fibrinolize bağlı olabilir, en sık görülen sebepler:
Gebelerde plasentanın ayrılması (abruptio plasenta),
Yanıklar,
Doğumsal kalp hastalıkları,
Yaygın damar içi pıhtılaşma (Disseminated intravascular
coagulation :DIC)
Hipoksi ( oksijensiz kalma),
Enfeksiyon hastalıkları,
Uterus içi bebek ölümü,
Lösemi,karaciğer hastalıkları,
Siroz,
Porto kaval şant,
Gebelik toksikozu, Pre eklampsi,
Yeni yapılmış kan nakli,
Kalp akciğer aleti kullanılarak yapılmış ameliyatlardan
sonra,
Böbrek yetmezliği,
Sepsis,
Tromboembolik ataklar,
Transplant reddi,
Transfüzyon reaksiyonları sırasında fibrin yıkım
ürünleri artar.
Referanslar :
Liebman HA, Weitz IC. Disseminated intravascular coagulation.
In: Hoffman R, Benz EJ Jr., Shattil SJ, et al, eds. Hoffman
Hematology: Basic Principles and Practice. 5th ed.
Philadelphia, Pa: Churchill Livingstone Elsevier; 2008:chap
132.
Lijnen HR, Collen D. Molecular and cellular basis of
fibrinolysis. In: Hoffman R, Benz EJ Jr., Shattil SJ, et al,
eds. Hoffman Hematology: Basic Principles and Practice. 5th
ed. Philadelphia, Pa: Churchill Livingstone Elsevier;
2008:chap 119.
Schafer AI. Hemorrhagic disorders: Disseminated intravascular
coagulation, liver failure, and vitamin K deficiency. In:
Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed.
Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2007:chap 181.
ANTİTROMBİN III
AT III;
Antitrombin III pıhtılaşma mekanizmasını kontrol eden bir
proteindir. Kandaki değerine bakılır. Heparin gibi kan
sulandırıcı ilaçlara rağmen tekrarlayan emboliler olursa
Antitrombin III bakılır. Kan sulandırıcıların işe yaramadığı,
sık emboli, trombüs gibi durumlarda bakılan testtir.
Antitrombin III testi ne için yapılır?
Antitrombin III miktarının düşük olması pıhtılaşmaya eğilim
oluğunu, emboli ve trombüs riskinin artığını gösteren
laboratuar testidir. Antitrombin III miktarını düşüren
sebepler:
•
•
Kemik iliği transplantasyonu,
DİC ( dissemine intravasküler koagülasyon),
•
•
Antitrombin III eksikliği ( genetik tir),
Karaciğer yetmezliği ve siroz,
•
•
Nefrotik sendrom,
Doğum kontrol ilaçları.
Pıhtılaşmaya eğilim aşağıdaki hastalıklara yol
açar:
•
Derin ven trombozu,
•
Flebit ( venöz iltihap),
•
Pulmoner emboli ( akciğer damarlarının pıhtı ile
tıkanması),
•
Tromboflebit.
Anabolik steroid kullanımı Antitrombin III miktarının
yükselmesine, doğum kontrol ilaçları düşmesine ve embolilere
yol açar.
Referanslar:
Schafer AI. Thrombotic disorders: hypercoagulable states. In:
Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed.
Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007:chap 182 B
aPTT
Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı; PTT;
Pıhtılaşma için geçen zamanı gösteren laboratuar testidir.
Kanama ve pıhtılaşma problemlerinde ölçülür.
Kan testidir. Kan sulandırıcı maddeler, antihistaminik (
alerji ) ilaçları; vitamin C; aspirin, klorpromazin aPTT
süresini uzatırlar.
aPTT testi neden yapılır?
Kanama, pıhtılaşma problemlerinin tespitinde, heparin, kumarin
alan hastaların tedavi dozlarının belirlenmesinde kullanılan
bir testtir. Genellikle protrombin zamanı testi ile birlikte
bakılır.
aPTT için normal değerler:
Erişkinde: 25-35 sn dir. Heparin gibi kan sulandırıcılar
alındığında bu sürenin 2- 2,5 kat artması istenir.
aPTT yi uzatan sebepler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DİC ( dissemine intravaskuler koagulasyon),
Faktör XII ve faktörXI eksikliği,
Hemofili A,
Hemofili B,
Hipofibrinojenemi,
Lupus antikoagulan,
Malabsorbsyon,
K vitamini eksikliği,
Von Willebrand hastalığı.
Referanslar:
1. Schmaier AH. Laboratory evaluation of hemostatic and
thrombotic disorders. In: Hoffman R, Benz EJ Jr, Shattil SJ,
et al, eds. Hoffman Hematology: Basic Principles and
Practice. 5th ed. Philadelphia, Pa: Churchill Livingstone
Elsevier; 2008:chap 122
Download