Ultrafest - Acilci.Net

advertisement
FOCUS
Focused Cardiac Ultrasound
OKUS - Odaklanmış Kardiyak Ultrason
Yazarlar: Dr. Matevz Privsek, Una Mrsic, Sara Nikolic, Dr. Jan Hansel
Düzenleyen: Dr. Gregor Prosen, Acil Tip Uzmanı, FEBEM
Ultrafest
Maribor Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Taborska 8, S-12000Maribor, Slovenya
M A R I B O R
Ultrafest serbest erişimli eğitim materyallerinin iyi niyetle paylaşımı ve desteklenmesi için UC Irvıne tarafından geliştirilen orıjınal bir fikirdir.
JC Fox ve C Fıschettı ye Ultrafest Marıbor bölümünün kurulmasını destekledikleri için teşekkür ederiz.
İSTASYON HEDEFLERİ
Prob: Phased array prob (5-3 MHz)
Perikardıyal efüzyon, sıvı yanıtı, sol ventrikül kontraktilitesi,
masif pulmoner emboli bulguları ve belirgin anatomik anormalliklerin
genel incelenmesi
Parasternal
uzun aks
(PLAX)
Hasta vucut pozisyonu: Sol lateral
RV
LV
RV
Ao
LV
LA
akciğer
inen
aorta
Parasternal
kısa aks
(PSAX)
perikard
perikard
vertebrae
Apikal 4 çember görüntüsü (A4C)
LV
RV
Subkostal
4 çember
(SC4-C)
RA
LA
Subkostal
inferior vena cava
(SC-VCI)
perikard
liver
karaciğer
v. portae v. hepatica
RV
RA
LV
LA
VCI
RA
pericard
lung
RV = sağ ventrikül; RA = sağ atrium; LV = sol ventrikül; LA = sol atriyum; Ao = aorta; VCI = vena cava inferior
US TEKNİĞİ
İLGİNÇ KLİNİK GERÇEKLER
Eğer hasta sol tarafına yatıyorsa, kalp torasik duvara
yaklaşır ve görüntü kalitesi artar
Plevral ve perikardiyal efüzyon ayrımını inen
aortaya göre tanımlayabiliriz
PSAX penceresi, prob PLAX incelemesinden sonra
90 derece sol omuza döndürülerek elde edilir
PSAX penceresinde yelpaze hareketi uygulanarak
aorta, mitral kapak, papiller kaslar ve apeks görüntülenir
PLAX penceresinde LV duvar harektleri
gözlemlenerek LV ejeksiyon fraksiyonu
öngörülebilir
İnce duvarlı genişlemiş bir RV akut cor pulmonale
bulgusudur
A4C penceresi için uygun prob pozisyonu
bulunduğunda kalp tepe noktası palpasyonu yapılabilir
IVC kollapsı preload ve sıvı replasmanına yanıtın
değerlendirmesi için kullanılabilir
Türkçeye çeviren: Prof.Dr. Arif Alper Çevik, ESOGÜ, www.acilci.net
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards