Slayt 1

advertisement
NAZOFARINKS BT
CARDIAC BT
Ali ÇELİK
Engin GÜNEŞ
Oğuzhan BUDAK
Abdurrahman RÜZĞAR
Emel GÜRYELİ
NAZOFARİNKS

Ağız boşluğu ve farenksdeki lezyonların tanımlanması,
tümörlerin evrelerinin doğru değerlendirilmesi,
sınırlarının belirlenmesi tedavinin doğru yapılması ile
doğrudan ilişkili olduğu için önemlidir. Lezyonun derin
yapılara yayılımının, vasküler yapılarla ilişkisinin ve
orta hattı geçip geçmediğinin değerlendirilmesinde
radyolojik görüntüleme gereklidir. Bu çalışmada
nazofarenks, orofarenks ve ağız boşluğunun
embriyolojisi, radyolojik anatomisi, kistik ve konjenital
lezyonları, enfeksiyon, benign ve malign tumors ve
bunların bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) bulguları, yayılımları ve
tedavi sonrası değerlendirme güncel literatür ışığında
değerlendirilmiştir.
Nazofareks solunum yolu mukozası olan “silyalı
yalancı çok katlı silindirik epitelle” döşelidir.
 Nazofarenksin tıbbi terim anlamı burun boğaz
anlamı taşır. Genellikle tümörleri görmek için
çekilir.

Frontal sinüs
Sfenoid sinüs
nazus
nazofarenks
uvula
Oral cavite
lıngu
a
vertebralar
Canalis vertebra
Krikoid kıkırdak
özefagus
CARDİAC BT






Grafinin Amacı
Kardiyak bilgisayarlı tomografi kalp hastalıklarını teşhis
etmek için kalp hastalığında risk teşkil eden koroner arter
duvarlarındaki kalsiyum plak birikimini değerlendirmek,
konjenital kalp hastalıkları ve kalp tümörlerini teşhis
etmek amacıyla çekilir.
Hasta Hazırlığı
Hasta, inceleme odasına alınır, üzerindeki kesit alanına
girebilecek metal aksesuar veya protezler çıkarttırılır ve
tarama ünitesine alınır.
Taranacak Bölge İçin Verilen Pozisyonlar
Sırtüstü (supine) yatan hastada eller, kollar baş üzerine
alınarak omuz ve üst ekstremitenin yol açabileceği
artefaksiyel görünümler engellenir.
LA: Sinistira Atrium
RA: Dexter Atrium
SS: A.subclavia Sinistra
RPA: Dexter Pulmoner Arter
AO: Aort
LV: Sinistra Ventricül
PA: Pulmoner Arter
LAD: Sinistra Anterior İnferior Arter
RV: Dextra Ventricül
LA: Sinistra Arter
LİMA: Sinister İnternal Meme Arter
AO: Aort
LAD: Sinistra Anterior İnferior Arter
LA: Sinistra Arter
RVO: Dextera Ventricül Çıkış Yolu
PE:perikardiyal efüzyon
LV: Sinistra Ventricül
AO: Aorta
RV: Dextra Ventricül
1
V.Brachiocephalica
Sternum
1
Arterio Truncus
brachiocephalicus
A.Carotis comunis
V. Brachiocephalica
A.Subclavia
Trechea
Oesophagus
Corpus vertebra
2
V.Cava Süperior
2
Costalis
Aorta
Pulmonalis
Trechea
Pulmonalis
Oesophagus
Aorta
Broncus Principalis
(Ana Bronş)
Aorta
Aorta
Aorta
Aorta
Ventriculus Dexter
V.azygos
Ventriculus Sinister
Aorta
Ventriculus Dexter
Septum
İnterventriculare
Venticulus
Sinister.
Aorta
Septum İnterventriculare
Aort
Ventriculus Dexter
Aorta
V.Cava inferior
Aorta
Aorta
SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ
Download