Kemoterapi Hazırlamanın Riskleri

advertisement
Kemoterapi Hazırlamanın Riskleri
Çiğdem AKKAYA
Ankara Numune Hastanesi, KİT Ünitesi
Dünyada ve ülkemizde giderek artan kanser
olguları günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biridir.
İlk ortaya çıktığı yıllardaberi çaresiz bir
hastalık olarak bilinen kanser konusunda yapılan
çalışmalarla kanser tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır.
Kemoterapi; cerrahi, radyoterapi gibi diğer
tedavi yöntemleri ile birlikte ya da tek başına kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir.
Sitotoksik ajanlar ya da antikanser ajanlar olarak adlandırılan ilaçlarla yapılan kemoterapi, kanserli hücrelerin yanısıra sağlıklı hücreleri
de etkilemekte ve istenmeyen yan etkilerin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Hastanın yaşam
kalitesini etkileyen bu yan etkilerin, alınacak
bazı önlemler ve yapılacak girişimlerle en aza
indirilmesi ve / veya önlenmesi olasıdır. Bu konuda kemoterapi uygulayan ve hasta bakımından
direkt sorumlu olan hemşireye büyük sorumluluk
düşmektedir.
XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi
IV. Hematoloji İlk Basamak Kursu
Antikanser ilaçların bunları hazırlayan ve
uygulayan sağlık personeli için de kısa ve uzun
dönemde bazı olumsuz etkileri olabileceği yapılan
çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi konusunda önemli sorumluluklar üstlenen hemşirenin hastaya bakım verirken kendi sağlığını koruyabilmesi için öncelikle
sağlığını tehtit edebilecek risk faktörlerini bilmesi
gerekir. Çalışanların sağlığını korumak, bu konuda gerekli önlemleri almak, kurumların ve kurumlardaki yöneticilerin de önemli sorumluluklarındandır.
Sağlık hizmeti veren kurumlar geliştirecekleri kalite güvenliği programları ile kaliteli
sağlık bakım hizmeti sunabilirler. Sağlık kurumlarında görev alan hemşireler de, kalite bakımı
tanımlamak, nasıl verileceğini belirlemek, bakımın standartlarını saptamak ve uygulamalarını
bu doğrultuda yapmakla sorumludurlar. Kaliteli
hemşirelik bakımının belirleyicileri hemşirelik
standartlarıdır.
93
Download