temel bankacılık ürün ve hizmetleri bilgilendirme formu

advertisement
TEMEL BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİ BİLGİLENDİRME FORMU
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
ÜRÜN
HİZMET
SINIFI
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
Mevduat
Hesap İşletim Ücreti
(Vadesiz Hesaplar İçin)
20 TL
Para
Transferleri
Şube
İnternet
Elektronik Hesaptan Bankacılığı
Gönderilen
Fon
Telefon
Transferi
Bankacılığı
Ücreti
Kasadan Gönderilen
İsme Gelen EFT
Şube
Hesaptan
İnternet
Hesaba/
Bankacılığı
Hesaptan
Havale
Telefon
İsme
Ücreti
Bankacılığı
Kasadan İsme/Kasadan
Hesaba
SWIFT Ücreti
Şube
İnternet
Yurtiçi YP
Bankacılığı
Havale
Telefon
Bankacılığı
Şube
SWIFT
İnternet
Yurtdışı YP
Bankacılığı
Havale
Telefon
Bankacılığı
%0,25 (min. 35 TL, maks. 250 TL)
4 TL
%0,25 (min. 35 TL, maks. 250 TL)
%0,4 (min. 35 TL, maks. 500 TL)
İşlem
%0,3 (min. 40 TL, maks. 400 TL)
Başına/BSMV
%0,5 (min. 20 TL, maks. 350 TL)
Hariç
1 TL
%0,5 (min. 20 TL, maks. 350 TL)
%0,5 (min. 25 TL, maks. 350 TL)
85 TL
%0,5 (min. 25 TL, maks. 350 TL)
100 TL
%0,5 (min. 25 TL, maks. 350 TL)
%0,5 (min. 50 TL, maks. 350 TL)
100 TL
Diğer
Yurtiçi Para Çekme
Yurtdışı Para Çekme
Yurtiçi Bakiye
Sorgulama
İşlem
Başına/BSMV
Hariç
(Swift Ücreti
ayrıca
alınacaktır.)
%0,5 (min. 50 TL, maks. 350 TL)
Gelen Havale Nakit Ödeme
Başka Kuruluş
ATM'sinden
Yapılan İşlem
Ücreti
TAHSİLAT
PERİYODU
/AÇIKLAMA
Üç ayda bir
tahsil
edilmektedir.
Yıllık için 80
TL (veya
muadili diğer
para birimi
cinsinden tahsil
edilecektir)./
BSMV Dahil
%0,5 (min. 25 TL, maks. 350 TL)
%1+ 5 TL
%1+ 5 USD
1 TL
İşlem
Başına/BSMV
Hariç
İşlem
Başına/BSMV
ve KKDF
Hariç
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bu formdaki yıllık ücret değişiklikleri, bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış
oranının 1,2 katını geçmeyecek şekilde 30 gün önceden tarafınıza eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri
araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret
ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir.
Ürünün/lerin kullanılmasına veya hizmetin/lerin alınmasına tarafınızca devam edilmesi halinde, değişikliği kabul
ettiğiniz varsayılacaktır.
Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu
hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.
Bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçen ücret
değişiklikleri için ayrıca onayınız alınacaktır.
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç
kaydedilmek veya kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz
ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla BANKACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Banka yetkilileri Adı Soyadı ve İmzası:
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası:
Tarih:
Download