Untitled

advertisement
KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM
YAPILAN İŞLEMLER:
•
Kriyoterapi (yara dondurulması),
•
Ağrısız Doğum
(Epidural Anestezi İle)
•
İnfertilite (Kısırlık) Tedavisi
•
Sezeryan ve Doğum
•
Leep İşlemi
Ürojinekoloji alanında:
•
Medikal ve Cerrahi olarak idrar kaçırma teda
visi( stres inkontinans,aşırı aktif mesane)
•
PAP Smear HPV tiplendirmesi(Human
papilloma virüsü)
•
Gebelik Takibi
•
İnfertilite (kısırlık) Tanı ve Tedavisi
•
Menopoz – Osteoporoz Tanı ve Tedavisi
•
EpiduralAneljezi ile (ağrısız) doğum
yapılmaktadır.
• OvulasyonİnduksiyonuSiklüs Takibi ve Aşılama (İUİ) hizmeti verilmektedir.
•
Laparoskopi , Histeroskopi ve Açık Ameliyatlar
•
Koterizasyon (yakma)
•
Ultrasonografi (3 ve 4 boyut)
•
Smear Alınması
•
Jinekolojik Hormon Tetkikleri
•
Mamografi
•
Kemik Mineral Dansitometri tetkikleri
yapılmaktadır.
•
Bebek iyilik hali testleri:
İkili Test, Üçlü Test(Down sendromu tarama testi)
Nonstress Test(NST) (Kontraksiyon stres test,
Biyofizik profil)
Doppler Ultrasonografi
Kolposkopi
Onkolojik Tarama Testleri (kanser)
Manyetik Sandalye ile İdrar
Kaçırma Tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırmanın iki ana nedeni vardır.
Birincisi idrar kesesi kaynaklı olup kesenin aşırı
ve kontrolsüz kasılmaları neden olur. İkincisi ise
idrar kesesinin boynundaki kasların gevşekliğidir.
Bu gevşeklik sıklıkla doğumlarla ilgili problemler ve şişmanlık ile ilişkilidir. Bunların dışında
bazı rahim ameliyatları sonrasında, idrar kesesi enfeksiyonlarında, uykuda idrar kaçırma ve
devamlı sızıntı şeklinde kaçırma ortaya çıkabilir.
Manyetik sandalyede, manyetik dalgalarla tedavide pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak
manyetik dalgalarla uyarılmaktadır. Çok yeni bir tedavi yöntemi olan manyetik sandalyenin herhangi
bir yan etkisi yoktur. Görevli hemşire tarafından
doktorun öngördüğü şekilde uygulanır. Başarı
oranları oldukça yüksektir (%70-80) ve her tip idrar
kaçırmada etkilidir.
Hastanemiz, sağlık problemi yaşayan ve yaşama ihtimali
olan “herkes için” 7/24 hizmet vermektedir.
Download