Uploaded by User5782

İnfertilite

advertisement
İnfertilite:çiftleşmeme,çiftleşme sonrası gebelik oluşturamama
,spermiyogram anormallikleri,genita üriner ve üreme sistemindeki
bozukluklar ve hastalıklar gibi doğmasal veya edinsel sebebler sonucu
ortaya çıkabilir.
Gebelikte elde edilen bu başarısızlıkların%40-%50 sini erkek faktörlü
infertilitededen kaynaklanmaktadır.
Anemnez,fiziksel muayene ,sperma alma ve değerlendirme ile infertilite
sebebi ortaya konulabilir.
Bazı durumlarda tedavi olabılır ancak genELkle tedavi mevcut değildir.
DOĞMASAL İNFERTİLİTE:
1-CİNSİYET GELİŞİM BOZUKLUKLARI erkek cinsiyet farklılaşma
anormallikleri(gonodal,kromozal)
,hermofroditizim,pseudohermofroditizim,
2-konjenital defektler
Testis hiperplazisi
Download