Çocuklarda - Hisar Intercontinental Hospital

advertisement
Çocuklarda
İdrar Kaçırma
BR.HLİ.020
Beyin Tümörleri
Çocuklarda İdrar Kaçırma
İdrar Kaçırma (Enürezis)
Çocuklarda en az beş yaşından sonra, yineleyici bir
şekilde, istemsiz ya da amaçlı olarak, gündüz veya
gece yatağa ya da giysilere idrar kaçırılmasıdır. Bu
durumun hastalık olarak kabul edilmesi için en az
ardışık üç ay, haftada iki kez ortaya çıkan bir sıklıkta
olması ya da klinik açıdan belirgin bir sıkıntı
oluşturması gerekmektedir. Normal gelişimleri
sırasında çocuklar, genellikle 2-3 yaşları arasında
mesane kontrolünü kazanmaya başlarlar. Gece
kontrolü ise genellikle üçüncü ya da dördüncü yıllar
arasında tamamlanır.
İdrar Kaçırma Türleri
Birincil İdrar Kaçırma (Primer Enürezis); En az 3
aylık sürekli altını ıslatma durumlarında görülen idrar
kaçırma türüdür. Tüm idrar kaçıranların %80-90'ını
oluşturan bu grupta daha çok genetik yatkınlık,
biyolojik ve gelişimsel etmenler sebep olmuştur.
İkincil İdrar Kaçırma (Sekonder Enürezis); Belirli bir
sorunsuz dönemden sonra alt ıslatmanın
tekrarlamasıdır. En sık 5-8 yaşları arasında görülür ve
bu grupta daha çok psikolojik etmenlerin sorunu
başlattığı ileri sürülmektedir.
İdrar Kaçırmanın Nedenleri
Kalıtım (Genetik): İdrar kaçırmada kalıtımsal
etmenler önemlidir. Altını ıslatan çocukların
%70-75'inin birinci dereceden akrabalarında devam
eden idrar kaçırma veya geçmişte idrar kaçırma
olduğu görülmektedir.
Mesane sorunları: Mesane iç kasının tam olarak işlev
görmesinin normalde en geç 6 yaşında
tamamlanmasına karşın altını ıslatma problemi olan
çocuklarda bu sürenin uzadığı görülür.
Uyku evreleri ile ilgili: idrar kaçırmanın derin uykuda
ortaya çıktığı ve rüya eşdeğeri olduğu ileri
sürülmüştür. Birçok araştırmacı, alt ıslatmanın
gecenin ilk üçte birlik kısmında ve yavaş dalga uykusu
sırasında olduğunu bildirmektedir.
Beyin Tümörleri
Çocuklarda İdrar Kaçırma
Gelişimsel sorunlar: İdrar kaçırma problemi yaşayan
çocuklarda hem motor öğrenme hem de dil
gelişiminde gecikme olduğu saptanmıştır.
Hormonal etkenler: Bazı araştırmacılara göre ADH
(vücuttaki su dengesini ayarlayan hormon)'nin sirkadiyen
ritmindeki (uyku uyanıklık hali) anormalliğin idrar
kaçırmaya yol açtığı ileri sürülmektedir.
Psikososyal etkenler: Tuvalet eğitimine erken
başlama, katı tuvalet eğitimi ve anne-babanın
umursamaz veya kayıtsız tutumları idrar kaçırmaya
zemin hazırlayabilir. Aile düzenindeki önemli
değişiklikler ve kayıplar, boşanma ya da geçimsizlikler
gibi stresli dönemler sırasında yaşanan kaygı özellikle
sonradan oluşan idrar kaçırma sorununa neden olabilir.
İdrar kaçırma tanısı konulan çocukların özgüvenlerinin
diğer çocuklara göre daha düşük olduğunu, sorun
düzelince özgüvenin normale döndüğünü gösteren çok
sayıda çalışma vardır.
İdrar Kaçırma Nasıl Tedavi Edilir?
Çoğunlukla 5 yaş öncesi tedaviye başlanmaz. Hangi
tedavi yönteminin seçileceği idrar kaçırmanın
sebebine, sorunun görülme sıklığına ve çocuğun
hayatını etkileme düzeyine göre değişir.
İdrar kaçırma problemi yaşayan birçok çocukta
psikiyatrik bozukluk olmamakla birlikte, psikiyatrik
bozukluğun olasılığının diğer çocuklardan daha fazla
olduğu belirtilmektedir. Özellikle dikkat ve dürtü
kontrol sorunları idrar kaçırma görülen çocuklarda
daha sıktır.
Bu belirtileri çocuğunuzda gözlemliyorsanız bir çocuk
ve ergen psikiyatrisine başvurun.
İdrar kaçırma tedavisinde çocuk ve ergen
psikiyatristleri çeşitli tekniklerden birkaçının birlikte
kullanılmasını önerir. Bu teknikler şunlardır:
 Kayıt tutma ve ödüllendirme
 Sıvı kısıtlanması ve gece uyandırma
 Koşullandırma (Alarm cihazı)
 İlaç tedavisi
BR.HLİ.020
Download