Adı Soyadı: Ö.Ö: / İ.Ö : Numarası : İmzası

advertisement
Adı Soyadı:
Ö.Ö:  / İ.Ö :  Numarası :
İmzası:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEM 3230 GÜÇ SİSTEM ANALİZİ DERSİ 2016-2017 BAHAR YARIYILI ARA SINAVI
S1. (20 P)
a) Geleneksel enerji kaynakları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu yazınız.
Geleneksel Enerji Kaynakları: Kömür, Petrol, Gas.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş, Rüzgar, Su, Jeotermal, Biomas, Gel-Git
b) Bir güneş paneli için “açık devre gerilimi-Voc” ve “kısa devre akımı-Isc” kavramlarını tanımlayınız.
c)
Açık Devre Gerilimi: Bir güneş hücresi açık devre olarak çalıştırıldığında akımı sıfırdır ve bu durumda hücrenin çıkış uçları
arasındaki gerilim açık devre gerilimi olarak tanımlanır.
Kısa devre akımı: Bir güneş hücresi kısa devre olarak çalıştırıldığında gerilimi sıfırdır ve bu durumda hücrenin çıkış uçları
arasından akan akım kısa devre akımı olarak tanımlanır.
d) Bir güneş paneli için Voc, Isc grağini çizerek max. güç üretim noktasını grafik üzerinde gösteriniz.
e) Bir güneş paneli için verimlilik ifadesini veren ifadeyi yazınız.
𝜂𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑚𝑎𝑥(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡)𝑊
𝑊
𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ( 2 ) ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑚2 )
𝑚
Adı Soyadı:
Ö.Ö:  / İ.Ö :  Numarası :
İmzası:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEM 3230 GÜÇ SİSTEM ANALİZİ DERSİ 2016-2017 BAHAR YARIYILI ARA SINAVI
S2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin 2016 yılı büyüme oranı % 2.9 ve en
yüksek tüketimin olduğu günde puant talep gücü yaklaşık olarak 43 GW olarak verilmektedir. Bu verilere göre Türkiye’de
2023 yılı puant güç talebinin ne kadar olacağını hesaplayınız. (10 P)
P0=43; % en yuksek guc talebi GW
t0=2016;
t=2023;
a=2.9/100; %büyüme orani
P=P0*exp(a*(t-t0))
P=
52.6781 GW
S3. (30 P)
Yanda bir güç istasyonunun yıllık yük durumu aylar halinde
verilmiştir. Buna göre aşağıda istenenleri bulunuz.
a) Güç istasyonundan çekilen toplam enerjiyi
b) Maximum yükü ve ortalama yükü
c) Yıllık yük faktörünü
a)
b)
c)
W=P'*dt = 96 MW_Yıl
Pavg=W/sum(dt)= 8 MW
Pp=max(P)= 16 MW
LF=Pavg/Pp*100=%50
S4. (40 P)
Aşağıda verilen tek fazlı güç sisteminin frekansı 50 Hz olarak verilmektedir. 𝑍1
tek fazlı motor ise 0.8 geri güç faktöründe 5 kVA güç çekmektedir. Buna göre;
a)
b)
c)
d)
= 0.8 + 𝑗5.6 
𝑍2 = 8 − 𝑗16  ve
S1, S2 ve S3 kompleks güçleri
Güç kaynağı tarafından sağlanan toplam gücü, toplam akımı ve güç faktörünü
Güç faktörünü 0.97 yapmak için sisteme pararel bağlanması gereken kapasitör değerini µF olarak
Güç faktörünün düzeltilmesi sonucu yeni akım değerini hesaplayınız.
Adı Soyadı:
Ö.Ö:  / İ.Ö :  Numarası :
İmzası:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEM 3230 GÜÇ SİSTEM ANALİZİ DERSİ 2016-2017 BAHAR YARIYILI ARA SINAVI
Buradan toplam güç ifadesi:
Buradan akım;
cos(53.13) = 0.6 𝑔𝑒𝑟𝑖
Mevcut reaktif güç değeri 𝑄𝑐 = 8000 𝑉𝐴𝑟
Buradan kapasitans değeri;
𝐶=
106
= 636.6198 𝜇𝐹
2𝜋 ∗ 50 ∗ 5
Not: Sınav süresi 70 dk.’dır. Tüm sorularda istenen yeterlikler Elektrik-Elektronik Mühendisliği Program Çıktıları’nda yer
alan 1,3,5 ve 11 nolu çıktılara karşılık gelmektedir.
03/04/ 2017-15:00
Başarılar…
Doç. Dr. Sezai TAŞKIN
Download