yatırımcı bilgi notu -32

advertisement
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş.
Barbaros Mah. Sütçüyolu Cad. No:62
34746 Yenisahra, Ataşehir - İstanbul
Ticaret Sicil No: 270380
Tel: 0216 542 62 62
Faks: 0216 542 62 63
www.bimeks.com.tr
YATIRIMCI BİLGİ NOTU -32
10 Kasım 2016
Rekabet
Kurumu
tarafından
Tüketici
Elektroniği
ve
konsol
oyunları perakende sektöründe, geçen yıl başlatılan ve sektördeki 11 şirketi
kapsayan iki soruşturma tamamlandı ve Rekabet Kurulu’nun verdiği karar
açıklandı.
Karara göre Bimeks, her iki soruşturmada suçsuz bulundu ve herhangi bir
ceza verilmediği açıklandı.
Rekabet Kurulu’nun kararı hakkında yapılan KAP duyurusunu aşağıda
bulabilirsiniz.
İyi çalışmalar
Rekabet Kurumu tarafından Tüketici Elektroniği ve konsol oyunları perakende sektöründe, üreticiler ile
perakendecilerin rekabeti bozucu uyumlu eylem, anlaşma, teşebbüs birliğini yasaklayan Rekabetin
Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesi kapsamında 15.02.2015 tarihinde, Tüketici Elektroniği
sektöründe faaliyet gösteren 11 şirket hakkında açılan soruşturmada karar açıklandı. 26.10.2016
tarihinde şirketlerin Rekabet Kurulu'na yaptıkları sözlü savunmalarının ardından verilen karara göre:
-Bilgisayar ve konsol oyunları pazarında Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı kanunun
4. maddesini ihlal ettiğine dair yeterli bulguya ulaşamadığına ve bu nedenle idari para cezası
uygulanmasına yer olmadığına,
-Tüketici Elektroniği pazarında Bimeks Bilgi İşlem ve dış Ticaret A.Ş.'nin, yine aynı kanunun 4.
maddesini ihlal ettiğine dair yeterli bulguya ulaşılamadığına, dolayısıyla idari para cezası verilmesine
yer olmadığına,
karar verildi.
Dolayısıyla, şirketimiz hakkında, her iki soruşturmada da Rekabetin korunmasına dair kanunu ihlal
etmediğine ve herhangi bir ceza verilmediğine, Rekabet Kurulu tarafından 07.11.2016 tarihinde karar
verildi.
Duyuru linki aşağıdadır:
https://www.kap.org.tr/Bildirim/567691
Sayfa 1 / 1
Download