İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
Birinci Kısım
1900 YILINA KADAR YENİÇİFTLİK TARİHİ
I. Yeniçiftlik Köyünün Coğrafi Konumu
II. Köyümüz Ne Zaman ve Nasıl Kuruldu?
III. Köyümüz Kurucuları Nereden Geldiler?
IV. Rumi Tarihlerin Miladi Tarihe Çevrilmesi Hakkında Bir Açıklama
4
7
8
9
Bölüm 1
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN KURUCULARI: HİSSEDARLAR LİSTESİ
I. Hissedarlar Listesi Kimin Tarafından Düzenlenmiştir?
II. Hissedarlar Listesi Hangi Tarihte Düzenlenmiştir?
İÜ. Hissedarlar Listesinin Fotoğrafı
IV. Hissedarlar Listesi
V. Hissedarlar Listesi Hakkında Bazı Gözlemler
VI. Hissedar Sayısı ve Hisse Miktarları Hakkında Gözlemler
VII. Yeniçiftlik Köyünün Kurucularının Ekonomik Durumu Hakkında Gözlemler
11
11
12
15
21
24
26
Bölüm 2
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN KURUCULARI: HANE LİSTESİ
I. Köy Nüfus Kütüğü Hakkında Genel Bilgiler
1. Nüfus Kütüğü Kimin Tarafından Ne Zaman Tutulmuştur?
2. Kütüğün Yeni Harflere Çevrilmesinde Bazı Hatalar Vardır
3. Kütüğün Şekli Hakkında Bilgiler
4. Köy Kütüğünde Bütün Kurucular Yazılı mıdır?
5. Köy Kütüğünde Sadece Kurucular Değil; Sonradan Gelenler de Yazılıdır
II. Hane Listesi
1. Hane Listesinin Sütunları Hakkında Açıklamalar
2. Hane Listesi
III. Hane Listesi Hakkında Gözlemler
1. Soyadsız Haneler: Soyadı Almadan Sona Eren Haneler
2. Göç Eden/Soyu Kuruyan/Unutulmuş Haneler
29
29
30
31
32
32
32
33
34
46
46
47
Bölüm 3
DEDELERİMİZİN BULGARİSTAN'DAN GELDİĞİ KÖYLER
I. Belaslatina
54
1. Hangi Aileler Belaslatina'dan Geldiler?
54
2. Yukarıdaki Hanelerin Belaslatina'dan Geldiğinin Kanıtı Var mı?
55
3. "Belaslatina" İsmi
58
4. Belaslatına'nın Coğrafi Konumu
59
5. Belaslatına'nın Nüfusu
63
6. Belaslatina'nın İdarî Yapısı
64
7. Belaslatina Şehir Planı
65
8. Belaslatina Tarihi
69
a) 1479 Tahrir Defteri, 69; b) 1516 Tahrir Defteri, 70;
c) 1545 Tahrir Defteri
70
d) 1579 Tahrir Defteri, 71; e) 1845 Temettüat Defteri, 73; f) 1873 Tuna Salnamesi ....78
9. Doksanüç Harbinden (1877-1878) Sonra Belaslatina
81
10. Belaslatina Hakkında Gezilerimden Edindiğim İzlenimler
83
http://d-nb.info/1066383049
VIII
YENİÇİFTLİK KÖYÜ
11. Belaslatina'lılann Türkiye'de Kurdukları veya Yerleştikleri Köy ve Kasabalar
85
a) Yeniçiftlık, 86; b) Hasanbey, 87; c) Şalgamlı, 88; d) Beylikova, 89; e) Uzunburun
Köyü 89; f) Lüleburgaz İstasyon (Durak) Mahallesi
89
g) Belaslatinalılann Kurduğu Köylerin Ortak Özellikleri
89
II. Lofça ve Çevresinden Gelenler
91
A. Lofça Merkez
91
B. Bejanova
95
C. Lofça'nın Diğer Köylerinden Gelenler
97
III. Palamarsa
98
IV. Şumnu'nun Köylerinden Gelenler
103
A. Köklüce
104
B. Terbi Köy
113
V. Plevne'den Gelenler
117
VI. Filibe'den Gelenler
118
VII. Harmanlı'dan Gelenler ("Gündüzerliler" veya "Günüzerlıler")
119
VIII. Bulgaristan'ın Diğer Yerlerinden Gelenler
120
IX. Köyümüze 1915'ten Sonra Gelenler ve Geldikleri Yerler
121
X. Yakın Çevreden Yeniçiftlik Köyüne Gelenler (Biga, Çan ve Lapseki'nin Köylerinden
Yeniçiftlik Köyüne Yerleşenler)
123
Bölüm 4
DOKSANÜÇ HARBİ VE GÖÇ
I. DoksanÜç Harbi
II. Bulgaristan'dan Doğrudan Doğruya Yeniçiftlik Köyüne Gelenler
III. Trakya'da 17 Yıl Kalanlar
1. İpsala'da Kalan Aileler
2. Keşan'da Kalanlar
125
132
134
134
135
Bölüm 5
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN KURULMASI
I. Dedelerimiz Yeni Bir Köy Kurma İşini Nasıl Planladılar?
136
II. Belgeler
136
A. Belge No 1: Ece Gölü ve Kayaaltı Çiftliği Tapu Kaydı (Defter-i Hakanı Kaydı)
136
B. Belge No 2: 30.11.1314 Tarih ve 484 Sayılı Hüccet
138
C. Belge No 3: 8 Ağustos 1322 (1906) Tarihli Biga Mahkeme-i Bidayet Tasdikli Sulhname... 144
D. Belge No 4: 15 Ağustos 1322 (1906) Tarihli Biga Kazası Mahkeme-i Bidayet İlamı
151
E. Belge No 5: Çanakkale Tapu Komisyonunun 16.10.1940 Tarih ve 85 Sayılı Kararı
154
III. Dört Kurucu: Molla Fettah, Hacı Kuku, Kasap İbrahim ve Molla Mehmet
158
1. Molla Fettah
154
2. Hacı Kuku (Abdurrahman oğlu Hacı İbrahim)
160
3. Kasap İbrahim
161
4. Molla Mehmet
161
Molla Mehmet'in Hissesini Pomak Mustafa Ağa'ya Satışı
163
IV. Çiftliğin Satın alınış Hikayesi
166
A. Dört Kişi 200 Kişiye Vekaleten Hareket Ediyorlardı
167
B. "Yeniçiftlik" isimli Çiftlik
168
1. Vasıf Mehmet Paşa Kimdir?
172
2. Ceymis Vilyam Vital Kimdir?
174
3. İsmail Zühtü Bey Kimdir?
177
C. Çiftliğin Satın Alınışı
178
V. Dedelerimiz Nasıl Göç Ettiler?
180
VI. Dedelerimiz Köyün Kurulacağı Yeri Nasıl Seçti?
182
İÇİNDEKİLER
VII. Dedelerimiz, İlk Kışı Nerede ve Nasıl Geçirdiler?
VIII. Yeniçiftlik Köyü Resmen Nasıl Kuruldu?
IX. Köyün İsmi Nasıl Konuldu?
X. Çiftlik Nasıl Paylaşıldı?
XI. İki Yüz Hissenin Sahiplen Kimlerdir?
XII. Taksim Nasıl Yapıldı ve Hisselere Nasıl Resmiyet Kazandırıldı?
XIII. Taksim İşi Teknik Olarak Kimin Tarafından Yapıldı? Köy Yerleşim Yerinin ve
Tarlaların Planı Kimin Tarafından ve Nasıl Çizildi?
XIV. Tarlalar Nasıl Açıldı?
Bölüm 6
YENİÇİFTLİK'TE MAHALLELER VE FARKLI KÜLTÜRLER
I. Köyümüzde Mahalleler
II. Köyümüzdeki Farklı Kültürler
1. Pomak Kültürü
2. Muhacir Kültürü
IX
182
183
184
186
191
192
197
199
200
201
201
204
Bölüm 7
DEDELERİMİZDEN ÖNCE YENİÇİFTLİK VE ÇEVRESİ TARİHİ
Eski Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Yeniçiftlik ve Çevresi
I. Eski Yunan, Roma ve Bizans Dönemlerinde Yeniçiftlik ve Yakın Çevresi
207
A. Eski Yunandan Önce
207
B. Eski Yunan Dönemi (M.Ö. 700'lerden M.Ö. 100'ler)
208
1. Bilgi Kaynaklarımız
209
2. Eski Yunan Döneminde Çevremizdeki Yerleşim Yerleri
211
2. Adrasteia (Adrasteya)
213
a) Adrasteya Şehri Nerededir?
215
b) Adrasteya Ovası Neresidir?
218
c) Adrasteya Kenti ve Yeri Hakkında Strabon'un Verdiği Bilgiler
220
d) Strabon'un Yazdıklarından Adrasteya Kentinin Yeri Hakkında Çıkarımlarımı. ...222
d) Adrasteya Kentinin Yeri Konusunda Bizim Tahminimiz: Çiftlikyeri
223
3. Büyük İskender'in Meradan Geçişi ve Dalyan Sırtında Karargah Kurması
230
C. Roma ve Bizans dönemlerinde Yeniçiftlik ve Yakın Çevresi (M.Ö.100-M.S.395-1354)
232
D. Eski Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerinden Kalan Arkeolojik Kalıntılar
232
II. Osmanlı Döneminde Yeniçiftlik ve Yakın Çevresi
245
1. Yeniçiftlik ve Çevresinin Osmanlılar Tarafından Fethi
245
2. Bölgemizin Osmanlı Dönemindeki İdari, Sosyal ve Ekonomik Yapısı
248
3. Köyümüzün Bulunduğu Yerde ve Çevresinde Osmanlı Dönemindeki Yerleşim Yerleri ..249
IV. Dedelerimiz Geldiğinde Köyümüzün Üzerinde Kurulu Olduğu Topraklar ve Çevresi Nasıldı?251
V. Çiftlikyerindeki Mezarlar
254
Bu Bölümü Bitirirken Bazı Gözlem ve Uyarılar
256
Bölüm 8
YENİÇİFTLİK OVASININ (ADRASTEİA) ESKİÇAĞ TARİHİ
VE ARKEOLOJİSİ (Reyhan Körpe) (s.259-264)
Bölüm 9
ECE GÖLÜ TARİHİ
I. Ece Gölünün Coğrafi Konumu
II. Eski Yunan, Roma Ve Bizans Dönemlerinde Ece Gölü
III. Ece Gölü Ne Zaman Oluştu''
1. Reyhan Körpe'nin Cevabı: 1300'lerde
2. Osmanlı Kaynaklarında Ece Gölü En Erken Ne Zaman Geçiyor?
265
270
271
271
272
X
YENtÇtFTLlK KÖYÜ
3. Ece Gölünü Meydana Getirmiş Olabilecek Depremler
4. Ece Gölü Kıyı Şekilleri Çöküntüyü Desteklemektedir
5. Nizamettin Kazancı ve Arkadaşlarının Araştırması
5. Ece Gölü Çevresindeki Yerleşim Kalıntıları
IV. Osmanlı Döneminde Ece Gölü
1. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ece Gölü
2.1600 ve 1700'lerde Ece Gölü
3. 1800'lerde Ece Gölü
V. Cumhuriyet Döneminde Ece Gölü
A. 1937'deki Kurutma Teşebbüsü
B. Gölün 1963'te Kurutulması
C. Ece Gölü Davası
D. Ece Gölünün 1976 Yılında Kurutulması (Üçüncü defa)
E. Kanalların Dördüncü Defa Kazılması (2005)
273
274
276
277
283
283
286
286
287
287
290
290
295
300
Bölüm 10
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ DAVALAR
I. Ece Gölü Davası
II. Mera Davası
III. Şura-yı Devletin 23 Mart 1334 (1918) Tarihli Kararı
302
304
313
ikinci Kısım
1900'DEN GÜNÜMÜZE YENİÇİFTLİK'TE YAŞAM:
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN YÜZYILI
(Tarihi, Ekonomisi, Yönetimi, Sosyal ve Kültürel Yapısı)
Bölüm 1
ANA HATLARIYLA 1900'DEN GÜNÜMÜZE TARİHSEL OLAYLAR
I. Giriş
II. Yeniçiftlik'te İlk Yıllar
III. Birinci Dünya Savaşı Yılları
A) "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı"
B) Şehitler - Gaziler
C) Filistin Cephesi
D) "Hükümet Muvazeneyi Kaybetmiş" (1918-1922 Yıllan Arası)
E) Halil Pehlivan Olayı
F) Anzavur Ahmet - Kara Hasan
G) Yeniçiftlikli Mehmet Kimdir?
H) "Yeniçıftlik Yakılacak"
İ) Çete Olaylarına Karışan Diğer Yeniçiftlikliler
1. Keçici Musa
2. Faris Ağa
3. Durço Hüseyin
J) Yeniçiftlikliler Selanik'te
IV. Cumhuriyet Yıllan
A) Festen Şapkaya (Yeniçiftlik'te Şapkalı Bir Çocuk)
B) Millet Mektepleri
C) Cumhuriyet Anıtı
D) "Alman Harbi" (II. Dünya Savaşı Yıllan 1939-1945)
E) "Testili Demokrasi"
321
323
325
327
328
329
332
332
333
336
337
338
338
338
339
340
340
342
343
344
345
347
İÇİNDEKİLER
Böliim 2
YENİÇİFTLİK'TE YÖNETİM
(Muhtarlık, Belediye ve Tekrar Muhtarlık)
I. Yeniçiftlik Köyü Muhtarlığı (1895-1992)
A) Muhtarlarımız Listesi
1. Osmanlı Döneminde Muhtarlarımız (1895-1923)
2. Cumhuriyet (1923-1992) Dönemi Muhtarlarımız
3. Yeniçiftlik Beldesi Ece Mahallesi Muhtarları (1992-2014)
B) 1967 Sonrası Muhtarlarımız ve Yaptıkları İşler
1. Kani Çağan (1967-1977)
3. İsmail Aga (1977-1984)
3. Rifat Akan (1.4.1984 - 4.12.1989)
5. İbrahim Çetin (3.6.1990 - 5.6.1992)
C) Muhtarlık Personeli
1. Köy Katipleri
2. Köy Kahyaları
3. Köy Korucuları (Bekçiler)
II. Yeniçiftlik Belediye Başkanlığı (1992-2014)
A) Yeniçiftlik Beledıyesı'nin Kuruluşu
B) İlk Belediye Başkam Kim Olacak?
C) Belediye Başkanları (05.06.1992 - 30.03.2014)
1. Sıtkı Talikacı (1992-1999)
2. Ahmet Hoşnut (1999-2004)
3. İbrahim Eren (2004-2014)
D) Yeniçiftlik Belediyesi Çalışanları
E) Yeniçiftlik Belediyesi Taşıtlar ve İş Makineleri Listesi
F) Belde Belediyemiz Kapatılırken
III. Yeniçiftlik Köyü Muhtarlığı (2014-)
XI
349
351
351
352
353
354
354
355
360
361
361
361
361
362
363
363
364
367
367
368
370
370
371
371
372
Bölüm 3
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN EKONOMİK YAPISI
I. Tarım
1. Genel Olarak
2. Aç Harmanı - Tok Harmanı - Yok Harmanı
3. Yeniçiftlik'te Tarımsal Hareketler (1983-2000)
4. Günümüzde Yeniçiftlik'te Tarım
5. Bakacak Barajı ve Sulama Birliği
II. Hayvancılık
III. Yeniçiftlik'te Diğer Meslekler
A) Bakkallık
B) Kahvecilik
2. Kahveci Yusuf, 398;
3. Güner Kardeşler, 398;
4. Diğer Kahveciler
5. 2014 Yılında Kahvehaneler
C) Berberlik
D) Kasaplık
E) Cambazlık - Celeplik
F) Sığırtmaçlık (Çobanlık)
G) İnşaat Ustalığı - Marangozluk, 404;
Yenilenen Yeniçiftlik
H) Terzilik
I) Taşımacılık
J) Taşçılık: "Ekmeğini Taştan Çıkaranlar"
K) Oyacılık
373
373
378
381
383
385
386
390
390
395
3999
399
400
402
402
403
406
407
409
412
412
XII
YENIÇİFTLIK KÖYÜ
L) Demircilik - Kaynakçılık
M) Arabacılık
N) Peynir Ustaları
O) Tavukçuluk
P) Ramazan Davulu Çalanlar
R) Bir Pazarcı Esnafı (Bursalı)
S) Ayakkabıcılık (Kunduracılık)
T) İÇDAŞ
413
414
414
415
416
416
416
417
Bölüm 4
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN COĞRAFİ YAPISI
I. Arazi Yapısı
II. Bitki Örtüsü
III. Meralar
III. Ece Gölü (Ece Ovası)
A) "Bir Ece Masalı"
B) Ece Gölü
C) "Ece Gölü Salınıyor"
D) "Hasır Dokurum Çile Dokurum"
E) Ece Gölü Kurutuluyor
F) Göl Paylaşılamıyor
G) Ece Ovasını Satın Alalım
419
420
421
421
421
422
423
426
427
429
432
Bölüm 5
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN NÜFUS YAPISI
I. Nüfus
II. Göç Olayı
A) Yeniçıftliklıler İstanbul'da
B) Bursa'daki Yeniçiftlikliler; 438; C) Çanakkale'de439; İzmir; Balıkasir, Ankara, ...vs
N) Yeniçiftlik Köyü'ne Zorunlu İskan
O) 1950 Göçmenleri
III. Yeniçiftlikliler Avrupa'da (Almanya-Avusturya Dosyası)
IV. Köye Dönüş
1. Ferhat Çavuş'un Hüseyin'in (Yanık) Çocukları
2. "Bir Köyümüz Olsun"
3. Faslıların Mehmet (Ekinci): "Vatanıma Döndüm Seviniyorum"
4. Saffet Yener: "Şehirlerde Komşuluk Ölmüş"
5. Avusturya'da Beş Kardeş (Eşref Pehlivan'ın Sami'nin Çocukları)
6. Diğerleri
V. Yazlıkçı Yeniçiftlikliler
VI. Köyümüzün Yaşlıları
VII. Yeniçiftlikli Emekliler
Bölüm 6
YENİÇİFTLİK'TE EĞİTİM VE ÖĞRETİM
I. Osmanlı Döneminde Yeniçiftlik'te Eğitim ve Öğretim
II. Cumhuriyet Döneminde Yeniçiftlik'te Eğitim ve Öğretim
A) Yeni Harflerin Kabul Edilmesi (Harf Devrimi)
B) Yeniçiftlik İlkokulu'nun Yapılışı
III. Yeniçiftlik İlkokulu Öğretmenleri
IV. Sanatçı Bir Öğretmen: Kamil Nizam Bigalı (1930-1994)
V. Bedri Gider (1921-1967)
VI. Hasan Kalmaz (1925-2006)
434
436
436
440
441
443
448
449
449
450
450
451
451
452
454
454
456
456
458
458
466
470
470
471
İÇİNDEKİLER
XIII
VII. Yeniçiftlikli Öğretmenler (Köy Enstitüleri)
472
VIII. Yeniçıftlik Ortaokulu
473
IX. Yeniçiftlik İlkokulundan Veya Ortaokulundan Mezun Olup, Okuyup Meslek Sahibi Olanlar ...475
X. Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (Y.İ.B.O.) (2001-2002)
477
Yeniçıfthk'te Eğitim Öğretim Hizmetleri (2014-2015)
478
XI. Yeniçiftlik İlk ve Ortaokulu Öğrencileri Yeniçiftlik İçin Neler Yazdılar?
XII. Nasıl Bir Anne Babayız? (Veya Nasıl Bir Anne Baba Olmalıyız?)
479
482
Bölüm 7
YENİÇİFTLİK KÖYÜNÜN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI
I. Aile Yapısı
II. Akrabalık İlişkileri ve Dostluklar
III. Komşuluk
IV. Misafirlik
V. Ev ve Ev Düzeni
VI. Yemekler - Beslenme
VII. Giyim - Kuşam
VIII. Dini Bayramlar, 494;
A) Ramazan Bayramı, 494;
B) Kurban Bayramı
IX. Özel Günler
A) Hıdrellez
B) Asker Uğurlama
C) Hacı Uğurlama - Karşılama
X. Ulusal Bayramlar
XI. Düğünler
A) "Bir Darbuka Üstadı" (Dümbekçi Cemile)
B) Düğünlerin Maliyeti
C) Davullu Sünnet Düğünü
D) Hatırda Kalan Davullu Düğünler
E) Develi Gelinalıcı
XII. Yabancı Evlilikler
1. Roswitha Terninek-Bahri Aksak, 518; 2. Ludy - Mustafa Satar
3. İldi-Selim Civan, 519;
4. İlona Montian- Hakan Durmaz
5. İsmihan Aydın - Rahmani Demiri, 520;
6. Michella - İskender Umur
7. Manu - Ayhan Aydın, 521;
8. Mary Madden (Meri Meydin) - Hakan Durmaz
9. Kasia - Volkan Tosun
484
485
487
487
488
491
492
496
497
498
498
500
502
505
507
512
512
516
517
518
519
520
521
521
521
Bölüm 8
YENİÇİFTLİK'TE HİZMET KURUM VE KURULUŞLARI
(Camiler, Mezarlıklar, Kooperatifler, Dernekler, vs.)
I. Camiler, 522;
1. Büyük Cami, 522;
2. Küçük Cami, 523;
3. İmamlar
525
II. Mezarlıklar (Öteki Yeniçiftlik)
526
III. Tanm-Kredi Kooperatifi (1088 Sayılı)
527
IV. Topak-Su Kooperatifi (Sulama Kooperatifı=Tanmsal kalkınma Kooperatifi)
528
1. Ahmet Hoşnut Dönemi
530
2. Hasan Kapan Dönemi
531
3. HUseyin Bulut Dönemi: 6.5.2008'den Günümüze (Yeniçiftlik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) .531
V. Ece Kooperatifi (Ece-Koop)
533
VI. Ecespor Gençlik Kulübü
534
VII. Avcılık ve Atıcılık Kulübü
539
VIII. PTT (Telecom)
542
IX. Sağlık Ocağı
543
X. Halkevi
545
XIV
YENIÇIFTLIK KÖYÜ
Böliim 9
YAŞANMIŞ İLGİNÇ OLAYLAR,İLGİNÇ KİŞİLER VE ŞAKALAR
(Yeniçiftlik'te Mizah)
1. Kahve Şakaları
2. "Ramadan Usta iyi mi?"
3. Büyük Bir Tiryaki (Kabakçı Rüstem)
4. "Kolcular Geliyor"
5. Korucular Karakolda
6. Cin Ali'nin Cinlikleri:
a) Yeniçiftlık Ağır Ceza Mahkemesi, 554; b) Köprüde Ölü Var, 556; c) Bahar Havası
7. "Kaçın Kuduzlar Geliyor"
8. Bir Güreş Öyküsü
9. "Tabutlukta Peri Var"
10. Köse Veli'nın Fareleri
11. '"Pırnalların İçinde Bir Şey Var"
12. Büyük Çiftçiler ve Kara Yusuf
13. "Seni Kim Traş Etti?"
14. "Konken Köyünden Gelen Misafirler"
15. Pusatlının Uğurlu Ayağı
16. Hafız Ali'nin Sihirli Muskası
17. Yeni Mehmet, Çarıklarım ve Ben
18. "Sen Emin misin, Ali misin?"
19. Maliye Bakanı Yeniçiftlik'te
20. Zeblin Hüseyin'in Yaşı (Yoksulluk Üzerine)
21. Örtülüce Fasulyesi
22. Bu Akşam Şeker Vermediler, Kızanım
23. Silgili Kurşun Kalem
24. Deli Şevket: "Bir Kilo Samandan Ne Kadar Duman Çıkar?"
25. Birinci Sigarası
26. Hafız Ali (Halil Satar): "Siz Harp Nedir Bilmezsiniz"
27. "Gargacı" Diye Biri (1908-1992): Muhalefetin Muhalefeti
28. Reco: Bir Klarnet Ustası
29. Tatalılann Sıdıka: "Toto" ile "Bey"
30. Ramadan Usta ve Turta
31. Patlıcan Turşusu
32. Yangöz Ahmet'ten İnciler
a) Önce Yangöz Ahmet Kimdir?, 581;
b) Yangöz Ahmet'in Yol Tarifi
c) Yangöz Ahmet'in Aba Ceketi, 582;
d) Yangöz Ahmet'in Tabakası
e) Yangöz Ahmet Mahkemede (Bir Daha Sövecek misin?)
33. Bakkallarla İlgili Birkaç Anı
a) Tasın Darası, 586;
b) Paranın Üstü
c) Fare Kapanı, 587;
" d) Al Buğday Ver Defteri
34. Kazım Dedenin Kahvesi ve Dahil Bilge'nin Sopası
35. Südacı İmam Yemiş
36. Kekeme Muhittin
37. Gacalka Ninenin Erikleri
38. Şakir Ağaların Perili Köşkü (Büyük mü Konuştuk Acaba?)
39. Kara Kuzu: "Oğlum Oldu, Ziyafet Çekeceğim"
40. Tapu Almak Kolay mı? (Bugün Git, Yarın Gel!)
41. Mümin Öztürk Şakaları (Ya Ya Yapmayın Be Çocuklar)
a) Sobanın Borusu, 597;
b) Kireç mi? Taş mı?, 598;
c) Acı Kahve
42. Telaşe'nin Acı Yahnisi
547
549
550
552
553
554
557
557
558
558
559
559
560
561
562
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
576
577
579
580
581
582
583
584
586
587
588
589
590
590
591
292
594
595
596
599
600
İÇİNDEKİLER
43. Kuduz Çakal Yeniçiftlik'te
44. Mehmet Irak'ın Sünnet Düğünü
a) Yapma Etme Şeydi Aga!, 604;
b) Düğün Bitmedi, Çalın!
c) Ben Bu Tavuğu Kesmez miyim?
45. Ferhat Usta'nın "Karagöz "İneği (Usta, Değiştir Havayı!)
46. Ballı Ceket (Beş Lira Vereceksin)
47. Gölde Sazan Avı (Gidin Ulan Veletler!)
48. Gelin Alıcı mı, Gelin Gidici mi? (Bize Beşer Lira Vereceksin, Aççe!)
49. Türk-İngiliz Bilek Güreşi
50. Tütün Fidesi (Tütün Sağlığa Zararlıdır.)
51. Zıt Kardeşler (O Bi Şeyden Annamaz!)
52. Karadağ'ın Mertekleri
53. "Dana Bağırtan Bayırı"
54. Yeniçiftlik-Kocagür Savaşı! (Bizim Odunlarımızı Alırsınız Ha!)
55. Kara Ahmet'in Nostaljik Düğünü ("Apaç" Diye Birisi, İn mi Cin mi?)
56. Kayrak Yusuf (1900-1983) (Arabacılıkla Geçen Bir Ömür)
57. Yeniçiftlikliler Erdek'te (Yeniçiftlıkliler Değişik Yerlerde Çalıştılar)
a) Erdek Taş Ocakları
b) Erdek'te Zeytin Zamanı (Coko Mehmet Yağ Kazanında!)
c) Targaya Sen Geç Bakalım!
58. "Oh Be! Dünya Varmış"
59. Kız Kaçırma Olayı
a) "Onu Sana Yar Etmem", 633;
b) İlginç Bir Kız Kaçırma Olayı Daha
60. Pomakça
61. Hacı Emin - Oğul Emin
a) "Uz Çalın Be Şoparlar!", 639;
b) Oğul Emin Kalmaz (1935-2002)
62. Kabakçı Rüstem'ın Şayak Pantolonu
63. Portakalı Çok Severim
64. Havada Neler Oluyor (Bir Garip Yağmur Duası)
65. Yeniçiftlikli Müzisyenler
a) Alış Aga Üçlüsü, 644;
b) Sazım Var İki Telli, 645;
c) Şerif Çan'ın Kemanı
66. Orgla Düğün; Ece Müzik
67. Yeniçiftlikli Bir Çevreci: Yesir Hasan
68. Gerçek Bir Gazi: Hatiplerin Hasan Okan
69. Bir Çanakkale Şehidinin Kızı: Fatma Gözler (1915-2013)
XV
602
604
606
607
608
609
611
612
613
615
617
619
620
621
623
625
627
627
629
631
632
633
635
363
638
639
640
641
642
644
645
646
647
649
650
Bölüm 10
YENİÇİFTLİK'TE YAŞANMIŞ ACI OLAYLAR
1. Necati Koşucu (Çoban Sopasının Getirdiği Ölüm) (1957)
652
2. Yağmen Durmaz (1932-1957)
653
3. Seçim Yolunda Ölüm (İskender Umur) (1957)
654
4. Yeniçiftlik Genç Öğretmenine Ağlıyor (1958)
655
5. Batosa Kaptırılan Kol (Bir Anda Hayatım Karardı) (1967)
656
6. Traktörle Gelen Ölüm (Süleyman Durucu Olayı) (1973)
657
7. Yine Traktör Kazası, Yine Ölüm (Ali Topçu, 1936-1975)
657
8. Akıl Almaz Bir Ölüm (İsmail Bilge) (1966-1977)
659
9. Boş Vites Faciası (Muammer Aktaş) (1960-1978)
660
10. Bir Trafik Kazası (Zülfü Canakay) (1942-1978)
661
11. Unutkanlığın Acı Sonu (Süleyman Ağaoğlu) (1915-1986)
662
12. Kabakçı Rüstem'in Torunları (O Güldürdü, Torunları Ağlattı)
662
a) Ayfer Aka (1965-1986), 662; b) Sinan Aka (1987-1993), 663; c) Tahsin Aka (1964-2005)...664
13. Ece Gölü'nde Acı Son (Allah Kimseye Evlat Acısı Vermesin) (Mustafa Şen, 1998)
665
XVI
YENIÇIFTLIK KÖYÜ
Bölüm 11
ÇEŞİTLİ KONULAR
I. Doğal Afetler
A) Depremler (Zelzeleler), 667; 1. 1953 Depremi, 667; 2. 1983 Depremi
B) Sel Baskınları
C) Kıtlıklar
II. Unutulan Bazı Gelenekler
1. Misafir Odaları
2. Bocuk Domuzu
3. İmece
4. Güreşler - At Yarışları
III. Yeniçiftlik'te Bazı "İLK"ler
1. İlk Sinema, 673; 2. İlk Radyo, 674; 3. İlk Televizyon, 675; 4. İlk Elektrik
5. İlk Traktör, 676; 6. İlk Motosiklet ve İlk Otomobil, 677;
7. İlk Değirmen
IV. Çalışkanlıklanyla Hatırlanan Yeniçiftlikliler
V. Hayırsever Yeniçiftlikliler
VI. Yeniçiftlik'te Çeşmeler
V. Bitirirken (Neler Kazandık? Neler Kaybettik?)
667
668
669
670
671
671
671
672
672
673
675
677
677
678
678
680
Bölüm 12
YENİÇİFTLİK İÇİN YAZDILAR
I. Burası Benim Köyüm (Yazan: Naci Kaya)
II. Elli Yıl Önce Yeniçiftlik (Yazan: Hüseyin Fevzi Toker)
1. Kayrak Tete, 683; 2. "Kovalak Hava Atıyor", 684; 3. Panayır, Orak, Harman
4. "Dominooo..!", 685;
5. "Kalkın Kızanım, Göl Salınmış."
III. "Bizim Yevmiyeler Ne Olacak" (Yazan: Emin Aksak)
IV. Ağaoğlu Ailesi (Yazan: Dilaver Ağaoğlu)
1. Yeniçiftlik Benim İçin Ne İfade Ediyor!
2. Babam Süleyman Oğlu Süleyman Ağaoğlu
V. Molla Fettahlar (Hamdi Ağalar)
VI. Ben Yusuf Püsküllü (Yazan: Yusuf Püsküllü)
VII. Yeniçiftlik İlkokul Tarihi
VIII. Köyümüz, Köylümüz (Yazan: İrfan Gider)
IX. Mutlu Çocukluk, Coşkulu Gençlik: Yeniçiftlik (Yazan: Şenel Bilge)
X. Muhittin Bilge'den Gelen Öyküler (Yazan: Muhittin Bilge)
XI. 1980'li Yıllarda Halkevi Bahçesinde Yaz Geceleri (Yazan: Kemal Gözler)
682
683
684
686
687
688
690
691
694
696
698
699
700
703
711
Bölüm 13
YENİÇİFTLİK İLE İLGİLİ GAZETE HABERLERİ
(1930'LU VE 1940'LI YILLAR) (Bülent Bakar)
1. Son Posta, 23 Mart 1934,
721
9. Ulus Gazetesi, 16 Haziran 1937
2. Son Posta, 24 Ağustos 1934
722
10. Tan Gazetesi, 9 Temmuz 1937
3. Son Posta, 19 Bırincıteşrin 1934
723
11. Tan Gazetesi, 17 İlkkanun 1937
4. Son Posta, 2 İkınciteşrin 1936
724
12. Son Posta, 5 Eylül 1939
5. Açıksöz, 9 İkinciteşrin 1936
725
13. Son Posta, 14 İkincikanun 1943
6. Son Posta, 11 Haziran 1937
725
14. Son Posta, 23 ikincikanun 1943
7. Kurun Gazetesi, 14 Haziran 1937
726
15. Son Posta, 31 Ekim 1946
8. Akşam Gazetesi, 17 Haziran 1937
727
16. Son Posta, 1 Kasım 1947
Kaynaklar
Fihrist
Fotoğraf Albümü
727
728
728
728
729
729
730
730
732-739
740-752
753
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards