Mikroorganizmaların vücudumuza zararlı ve hastalıklara neden

advertisement
Mikroorganizmaların vücudumuza zararlı ve hastalıklara neden olduğu kanısı uzun
yıllar kabul görmüştür. Oysa günümüzde sayıları giderek artan bilimsel araştırma
sonuçları canlı mikroorganizmaların bazı hastalıkların tedavisinde, hatta önlenmesinde
kullanılabileceğine işaret etmektedir. Besinlerle birlikte veya ayrı olarak alınan,
mukozal ve sistemik immüniteyi düzenleyerek, bağırsaklarda besinsel ve mikrobiyal
dengeyi sağlayarak konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı
mikroorganizmalara "probiyotik" adı verilir. Probiyotikler gıda komponentleri veya gıda
olmayan preparatlar olarak tüketilebilir. ‘’Doğal" olanı kullanma ve tüketme
alışkanlığının artması ile günümüzde probiyotiklere olan ilgi de artmıştır. Çeşitli
gastrointestinal sistem hastalıklarının tedavisinde yardımcı, çocuklarda alerjik
reaksiyonların ortaya çıkışını geciktirmede etkin, kadınlarda vajinal ve üriner sistem
enfeksiyonlarının tedavi ve önlenmesinde yararlı olduğu ortaya konulmuştur.
Antibiyotiklere olan direncin artması dünya genelinde büyüyen bir problem
oluşturmaktadır. Bu nedenle alternatif antimikrobiyal yaklaşımların geliştirilmesi için bu
alanda çalışan araştırmacılar teşvik edilmektedir. Bu bağlamda terapötik amaçla
sağlığı destekleyen bakterilerin bireylere uygulanması, gelişmekte olan alanlar
içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Son yıllarda ağız ve diş sağlığına yararlı
etkileri üzerinde durulmaya başlanmıştır. Ağız sağlığını geliştirmek için bu tür
bakterilerin kullanımı henüz başlangıç aşamasındadır. Fakat gastrointestinal bakım
amacıyla önleyici ve tedavi edici olarak üretilen probiyotiklerin ağız yoluyla alınması
ağız sağlığına etkisi araştırmacılar için ilgi çekici olmaktadır. Bu derlemede ağız içinde
kullanılabilecek probiyotik mikroorganizmalar, diş çürüğüne etkisi, potansiyel oral
probiyotiklerin hedefleri gözden geçirilerek, bu konuda yapılmış olan çalışmalar
irdelenerek ağzı sağlığı açısından probiyotiklerin kullanılabilirliği tartışılmıştır. Ayrıca
oral probiyotiklerin güvenirliği ve gelecekte oral probiyotikler ve beklentiler belirlenmeye
çalışılmıştır. 
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards