PowerPoint Sunusu - Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok

advertisement
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
PLEVNE İMAM HATİP ORTAOKULU
There isn’t any handicap to share the life!
HAREKETLİLİK ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ
Hareketlilik öncesi toplantı
yapılarak tüm personele projeyle
ilgili bilgi verilmiştir.
Projemizin tanıtımı için afiş hazırlanmış
ve okulumuzun girişinde yerini almıştır.
Projemizle ilgili broşür hazırlanmış ve il merkezimizdeki okullara
gönderilmiştir.
Projemizle ilgili farkındalık oluşturmak için okulumuz öğretmenleri
tarafından pano hazırlandı.
YURTDIŞI ORTAĞIMIZ
Almanya’da faaliyet gösteren firma Avrupa Birliği Projelerinde uygulama ortağı olarak
çalışmaktadır. Firma Meslek Kursları, Dil kursları, bilgisayar kursları düzenlemektedir. Ayrıca
İşletmeler için program çözümleri sunmakta aynı zamanda firmalarını ve ürünlerini uluslar arası
fuarlarda tanıtmak isteyen şirketlere organize hizmetlerinde yardımcı olmaktadır. Geçmiş
yıllardan aldığı işletme tecrübesiyle çalışmalarına devam eden firma yeni yeni projeler de
geliştirmektedir.
DENEYİMLERİNDEN ÖRNEKLER
• 2009-1-TR1-LEO03-08234 İşitme Konuşma Engelliler ve Aileleri Derneği “ İşitme ve Konuşma Engelli Bireylere
Verilen Özel Eğitim Çalışmalarının Avrupa Düzeyinde İncelenmesi” (VETPRO)
• 2010-1-TR1-LEO03-15884 Bingöl Altı Nokta Körler Derneği “Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim Uygulamalarının
İncelenmesi “(VETPRO)
• 2010-1-TR1-LEO03-15598 Beyaz Ay Dernegi – Istanbul “Özürlü Bireylerin İş Merkezlerinde Yaptıkları Çalışmaların
Avrupa Düzeyinde İncelenmesi “ (VETPRO)
• 2011-1-TR1-LEO03-25687 Tavas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü “Zihinsel Engelli Eğitimi “ (VETPRO)
• 2011-1-TR1-LEO03-25885 Öğretmen Şükran Bilginer Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi “Zihinsel Engelli
Öğrencilerin Eğitiminde Yeni Trendler” (VETPRO)
• 2012-1-TR1-LEO03-38661 Sümer İş Okulu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği “Zihin Engelli Bireylerin Sportif
Faaliyetlerinde Kullanilan Materyallerin Ve Spor Komplekslerinin İncelenmesi Ve Araştırılması” (VETPRO)
• 2012-1-TR1-LEO03-38634 Turgut Özal İş Okulu “Hiçbir Şey Oynamama Engel Değil “(VETPRO)
• 2012-1-TR1-LEO03-38691 Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü “Kaynaştırma Eğitimi Öğrencilerinin Mesleki Eğitime
Adaptasyonu” VETPRO
• 2012-1-TR1-LEO03-39394 Batman Eğitim Uygulama Okulu ve Iş Eğitim Merkezi “Engellilerin Mesleki Eğitim
Okullarindaki Özel Eğitimlerinin AB Standartlarinda İncelenmesi Ve İstihdamlarinin Desteklenmesi” VETPRO
• 2013-1-TR1-LEO03-49767 Denizli Eğitim Gönüllüleri Derneği “ Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon “ (DEGDER)
VETPRO
• 2014-1-TR01-KA102-003608 Zile Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Dislekside modern öğretim
yöntemleri” Erasmus + Egitici
İletişim: http://www.3a-education.de/
Tel:0049 23 61 / 94 13 09
E-mail:[email protected]
PROJENİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ULAŞILAN HEDEFLER
Kazanılan işle ilgili beceri ve yetkinlikler:
-Dezavantajlı bireylerin eğitimi konusunda farkındalık sağlandı.
-Dezavantajlı eğitimi konusunda mesleki bilgi ve tecrübe artışı sağlandı.
-Eğitim alan personelin yetkinlikleri ve beceri düzeyleri artırılarak yeni bilgi ve beceriler elde edildi.
Kazanılan dil becerileri ve yetkinlikleri açısından
-Katılımcıların ev sahibi ülkede gerçekleştirdikleri faaliyetler sırasında yabancı dil becerilerinde gelişme
sağlandı.
-Katılımcılar eğitim dışında sosyal alan ve alışveriş ortamlarında yabancı dil becerilerini geliştirdiler.
Kazanılan bilgisayar becerileri ve yetkinlikleri
-Bilgisayar sistemlerinin eğitimde etkin kullanımı konusunda fikir alışverişi sağlandı.
Kazanılan örgütsel beceri ve yetkinlikler
-Kurumsal kapasitenin etkin ve verimli bir şekilde kullanımını artırıcı yeni bilgiler elde edildi.
-Kurumsal beceri düzeyinin geliştirilmesine katkı sağlayacak bilgiler elde edildi.
-Avrupa’daki eğitim kurumları ile iyi ilişkiler oluşturulması ve yeni iletişim ağları oluşturulmasına katkı
sağladı.
Kazanılan sosyal beceri ve yetkinlikler
-Avrupa kültürünü tanıma ve kültürler arası etkileşim ile kültürümüzü tanıtma imkanı elde edildi.
-Farklı kültürel yapıya sahip insanlarla iletişim kurarak sosyal etkileşim ortamı sağlandı.
-Katılımcıların farklı sosyal yapıları ve kültürel etkinlikleri yakından tanımasına katkı sağladı.
Kazanılan diğer beceri ve yetkinlikler
-Katılımcıların özgüveninin gelişimine katkı sağladı,
-Katılımcılarda, yabancı bir ülkede yaşama ve günlük aktivitelere katılma becerisini geliştirdi.
RAPHAEL-SCHULE
1977’den beri engelli öğrencilere eğitim veren kurum Recklinghausen şehrinde yer
almaktadır. Katolik kilisesine bağlı olan kurumda sadece Alman kökenli öğrenciler değil farklı
millet, din ve mezhepten öğrenciler de eğitim görmektedir.
İletişim:http://www.raphael-schule.de/
WERKVEREIN
Engelli İş ve Eğitim Merkezi
1967’de kurulan merkez kar amacı gütmeyen ve engelli bireylere iş ve yaşam alanı sunan bir
kurumdur. Günlük yaşamın her alanında engelli bireylere iş ve yaşam alanı sunan merkezde 850
kişi çalışmakta ve eğitim görmektedir.
İletişim:http://www.werkverein-ge.de/
ANAOKULU ZİYARETİ
3A EDUCATİON & SERVİCE
EĞİTİM VE SERTİFİKA
KATILIMCILARIN PROJE DENEYİMLERİ
Necati TURHAN-Okul Müdürü
Bu projeyle her bireyin bir engelli adayı olduğunu bu nedenle engelli olan
bireyleri dışlamadan onları topluma kazandırmanın önemli olduğunu anladım. Bundan
dolayı da engelli bireylere durumuna göre eğitim verilerek toplumda saygın bir yer
kazandırmanın önemli olduğunu öğrendim. Proje engelli bireylere karşı bakış açımı olumlu
yönde etkiledi. Okulumuzdaki engelli öğrencilerimize daha iyi bir şekilde eğitim vermenin
önemini kavradım.
Melike ÇALIK-Okul Rehber Öğretmeni
Farklı kültürler ve eğitim ortamları tanımak, kendi ülkemdeki uygulamalarda
yol gösterici oldu.
Hüseyin BULUT-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Engelli Bireylerin Eğitiminin Son derece önemli olduğunu, her engellinin
mutlaka öğrenebileceği ve yapabileceği bir şeyler olduğunu gördüm ve öğrendim. Engellilerin
eğitilerek mutlaka topluma kazandırılmaları gerektiğine inanıyorum.
Emrah ŞEN-Matematik Öğretmeni
Engellilerin hayata ne kadar çok katılabileceğine şahit oldum
Naci TEMUR-Türkçe Öğretmeni
Mesleki açıdan düşünecek olursak ufkumu açtığını söyleyebilirim. Asla pes
etmemem gerektiğini bu proje yoluyla öğrendim. “Engel durumu ne olursa olsun her insan
öğrenebilir.” Bunu bir kez daha yaşayarak öğrendim. Öğrencilerime ders anlatırken kimi
zaman umudumu yitiriyor. "Yok, bu çocuk öğrenemez. " diye düşünüyordum. Bunun ne
kadar yanlış olduğunu fark ettim. Ayrıca biz her ne kadar fark etmesek, onlar yokmuş gibi
hareket etsek de bize göre dezavantajlı bireyler var. Onlar bu dezavantajlarına rağmen
bizimle bu Dünyayı paylaşıyor. Asıl aciz ve dezavantajlı olan bizleriz. Onlara biraz değer
verirsek neler yapabileceğimizi gördüm. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak önce buna
inanmalıyız. Unutmayalım değişim siz değer vermeyi seçtiğinizde başlar. Hayatı paylaşmak
için engel yok.
Özlem ÇAVGA ACUNGİL-İngilizce Öğretmeni
Farklı okul ve eğitim türleri hakkında bilgi sahibi oldum.
Bilgin BAL-Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Engelli bireylerin eğitilebilirlik seviyelerinin olduğunu öğrendim. Her bireyin
mutlaka eğitilebileceğini öğrendim
Fikret ÇİFÇİ-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Hayatı paylaşmak için engel yok sloganıyla hazırlanan proje sayesinde Bilişim
Teknoloji alanında yetkilendirilmiş engelli bireylerle tanıştım. Bulundukları kurumların
bilgisayar alanındaki çalışmalarını öğrenmişler ve o alanla ilgili çalışmaları yürütüyorlardı.
İşlerini çok iyi ve benimsemiş olarak yapıyorlardı. Özgüvenlerinin çok iyi olduğunu gördüm.
Farklı derecede problemi olan kişilerin onlara uygun bir ortam oluşturulduğunda hem
üretken hem de hayatlarında özellikle iş yerlerinde mutlu olduklarını gördüm. Bu
gördüklerimden en etkili olan ise engel durumunun çok ileri noktada olan bireye sadece bir
işin, uzun çalışmalar neticesinde öğretilmesi ve onunda çalışması. Neticede bu bireylere
hazırlanan ortamların ilimizde ve ülkemizde de her birey için sağlandığında engelli bireylerin
çok faydalı birer birey olduklarını hem hissettiririz hem de onlar ile diğer sağlıklı bireyler
arasındaki iletişimi çok üst noktalara taşırız.
T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
PLEVNE İMAM HATİP
ORTAOKULU
İLETİŞİM
Adres: Gülbaharhatun mahallesi Plevne Caddesi No:25
Merkez/TOKAT
Tel: 0356 214 22 06
Web:www.plevneiho.meb.k12.tr
www.hayatipaylasmakicinengelyok.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards