Bireyin hayatında kalıcı izli davranış değişikliği meydana getirme

advertisement
Bireyin hayatında kalıcı izli davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak
tanımlanan eğitim ve bu kavramla birlikte anılan öğrenme kavramları arasında
kesin ayrımlar olmamakla birlikte eğitim, öğrenmeyi kapsayan bir mahiyet
içermektedir. Bireyin öğrenme faaliyetlerinin ise çoğunlukla okul ortamında
geçmesi nedeniyle öğrenciler için uygun öğrenme fırsatlarının oluşturulması
gerekmektedir (Kılıç ve Seven, 2009: 19). Eğitim programının temel
ögelerinden biri olan öğrenme-öğretme süreci (eğitim durumu) dersin
hedeflerine ulaşılmasında izlenen strateji, yöntem ve teknikler, kullanılan tüm
ders materyalleri kapsamaktadır. Öğrenci ve öğretmen etkinliklerinin
tamamının öğrenme-öğretme sürecinde gerçekleşmesi, bu sürecin önemini
arttırmaktadır.
Eğitim ortamında sergilenen tüm performanslar, eğitim programının ilk
basamağı olan hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilir. Belirlenen hedeflere
ulaşılması noktasında ise öğrenme-öğretme ortamının etkili ve verimli olması
önem taşımaktadır. Eğer öğrenme-öğretme ortamı, iyi organize edilmemişse;
hedeflerin yaşama dönük ulaşılabilir kazanımlardan oluşması, öğrenciye uygun
ve çeşitli kaynaklardan meydana gelmiş kapsamlı bir içeriğin olması, çok farklı
ölçme araçlarıyla öğrencinin gelişim düzeyinin belirlenmeye çalışan
değerlendirme etkinliklerinin olması, eğitimin ilk unsuru olan hedeflere
ulaşılması noktasında yetersiz kalacaktır (Bilen, 2007: 31). Bu noktada eğitim
ortamlarının başucu ve vazgeçilmez kaynağı olan ders kitaplarının da çağdaş
öğrenme yöntem ve teknikleri dikkate alınarak tasarlanmış olması ve
yapılandırmacı öğrenme anlayışı gereğince öğrenciye bilgi yükleyen değil,
bilgiye ulaşmasını sağlayan yollar gösterecek şekilde hazırlanması
gerekmektedir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards