Prof Dr Gülnur Güler

advertisement
Prof Dr Gülnur Güler
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
HPV İlişkili Kanserler
HPVtoday.com
Nature 488, S2–S3 (30 August 2012) doi:10.1038/488S2a
HPV
• 200’den fazla tip kutanöz veya mukozal doku
• 30-40 tip genital trakt
• Sıklıkla subklinik olmakla beraber wart ve
anogenital displazilerde bulunur
• Yüksek ve düşük risk HPV
• Tip16*-18
Genom Organizasyonu
•
•
•
•
Çift zincirli DNA virüsü
8kb sirküler genom
Erken genler E1-7
Geç genler L1-2, majör ve minör kapsid
proteinlerini kodlar
• Erken bölge (E) , virüs konak hücreyi
enfekte ettikten hemen sonra ifade
edilecek genler
• Geç bölge (L), kapsid proteinlerini
sentezleyen genler
• LCR, transformasyon ve replikasyonun
kontrol edildiği, kodlama yapmayan bölge
•
•
•
•
•
•
•
•
E1 : replikasyon
E2 : transkripsiyon
E4 : replikasyonun geç dönemi
E5 : proliferasyon ve apopitozu baskılama
E6 : p53 baskılar, apopitozu engeller DNA sentezini indükler
E7 : Rb baskılar ve proliferasyona yöneltir
L1 : major kapsid proteini
L2 : minör kapsid proteini
Nature 488, S2–S3 (30 August 2012) doi:10.1038/488S2a
Serviks kanseri insidansi
Nature 488, S2–S3 (30 August 2012) doi:10.1038/488S2a
HPV Yaşam Döngüsü
• Virüs, deri ve mukozada
mikrolezyonlar oluşunca girebilir
ve skuamöz epitelin bazal
hücrelerini enfekte eder.
• Enfekte keratinosit farklılaşıp
üst tabakalara ilerledikçe HPV
replikasyonunu tamamlar.
• Papillom, en yüzeyel tabakasında
olgun viral partikülleri içerir ve
bulaşıcıdır.
• Virüs non-prodüktif olarak enfekte
ettiği hücrelerde DNA plazmid olarak
bulunur.
• Virüs prodüktif olarak enfekte ettiği
hücrelerde konakçı DNA’sına entegre
olur.
P16 artışı
Clin Lab Med 23 (2003) 709–728
HPV-İmmun sistem
• Onkoproteinlerin immunmodülatör etkisi
– E6/E7; İnterlökin (IL18, IL8) sentezini
inhibe eder
İnterferon yanıtını azaltır
Adezyon moleküllerini azaltır
Apoptozisi baskılar
– E5; Antijen sunumunda bozukluğa yol açar
•
•
•
•
Low‐grade intraepitelial neoplazilerde ve benign lezyonlarda HPV DNA’sı hücre nükleusunda epizomal olarak kalır.
High‐grade intraepitelial neoplazilerde ve malignitede ise HPV DNA konak hücre DNA’sına entegre olur.
Entegrasyonda normalde E6 ve E7 proteinlerinin overekspresyonunu baskılayan E2 geni defekte uğrar.
E6 ve E7 overekspresyonu ise malign transformasyona neden olur.
Oncogene (2003) 22, 5201–5207. doi:10.1038/sj.onc.1206554
HPV’de Malignite Dönüşümü
Woodman et al. Nature Reviews Cancer 7, 11–22 (January 2007) | doi:10.1038/nrc2050
Fig. 5.14 Prevalence of high‐risk HPV DNA in women with normal
cytology in the USA.
Ann Intern Med. 2008 Apr 1;148(7):493‐500.
Nature 488, S2–S3 (30 August 2012) doi:10.1038/488S2a
Morfoloji
•
•
•
HPV enfeksiyonunun morfolojik göstergesi ‘koilosit’ tir
Bu değişiklik viral E4 proteini nedeniyle stoplazmik keratin matriks üretiminin bozulmasına bağlanmaktadır
Yüzeyel ya da intermedier skuamöz hücrede; –
–
–
–
•
İri, sınırları düzensiz nükleus ve ‘halata benzer’ şeklinde tanımlanan kromatin yapısı nükleus ve çevresinde düzgün sınırlı bir halo halo periferinde daha koyu düzensiz boyanan stoplazma
Multinükleasyon ya da binükleasyon olabilir
HPV enfeksiyonunda koilositik değişiklik olmadan sadece hafif nükleer irileşme de görülebilir!!
HPV16
HPV18
HPV GenoArray Diagnostic Kit
HPV45
HPV66
•
•
•
•
Bu çalışmada 248 invaziv serviks karsinomunda PCR ile HPV DNA bakılmış
232 vakada (%93,5) HPV DNA pozitif bulunmuş
En sık saptanan HPV tipleri ise sırasıyla 16,18,45,31 ve 33 olarak bulunmuş
Dünya genelindeki sıklık sırası ve tiplerin uyumu nedeniyle Türkiye’de de aşı uygulaması ile korunma sağlanabileceği yorumu yapılmış
• İki tip HPV aşısı vardır:
1‐ Profilaktik aşılar nötralizan antikor oluşturmak için L1 viral kapsid proteininden oluşan virüs benzeri parçacıkları (VLP) kullanırlar. 2‐ Terapötik aşılar viral E6 ve/veya E7 onkogenlerini hedef alan spesifik T hücrelerini üretmeyi amaçlar.
• Profilaktik aşılar tipe özeldir; diğer HPV tiplerine karşı korumaz • 2 farklı aşı mevcut:
– Kuadrivalan aşı: HPV 6, 11, 16, 18 e karşı
– Bivalan aşı: HPV 16 ve 18 e karşı CINtec® plus dual immunostain: A triage tool for cervical pap smears with atypical squamous cells of undetermined significance and low grade squamous intraepithelial lesion
Diagnostic Cytopathology
pages n/a‐n/a, 26 JUL 2012 DOI: 10.1002/dc.22900
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dc.22900/full#fig1
Diagnostic Cytopathology
pages n/a‐n/a, 26 JUL 2012 DOI: 10.1002/dc.22900
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dc.22900/full#fig3
Diagnostic Cytopathology
pages n/a‐n/a, 26 JUL 2012 DOI: 10.1002/dc.22900
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dc.22900/full#fig3
• E6/E7 HPV mRNA assay’i CIN2+ lezyonları saptamada
HPV DNA’dan daha spesifik ancak daha az sensitiv. • Triyaj için kullanıldığında hem ASCUS hem LSIL olgularında gereksiz kolposkopiyi azaltır, HPV DNA testi
ise sadece ASCUS triyajında kullanılabilir.
• HPV DNA + vakalarda sitolojiden daha iyi kolposkopi
insidansını azaltır.
• Ancak CIN2+ lezyonları tahmin etmede düşük
sensitivitesi HPV DNA+/mRNA‐ vakaların yakın takibini
gerektirir
vimentin
CEA
ER
Serviks adenokrsinom‐HPV
Orofarinks kanserleri‐HPV
Orofarinks kanserleri‐HPV
Larenks
•
•
•
•
•
•
Larenkste HPV ile ilişkili lezyon denince ilk akla gelen laringeal papillomatozistir
HPV 6 ve 11 in doğum sırasında anneden bulaşması sonucu tekrarlayan papillomlar ile karakterizedir
Nadir olarak bu papillomlardan scc gelişimi bildirilmiş; bu tümörlerde HPV 11 saptanmıştır
Ancak larenks tümörlerinde esas risk faktörü sigara ve alkoldür
%25 kadarının HPV ile ilişkili olduğu söylenmektedir
Karsinoma in‐situ ile daha çok birlikte izlenen papiller tip scc ise HPV ile klasik scc den daha yüksek oranda ilişkili bulunmuştur
Özefagus
•
•
•
Özefagusun en sık malign tümörü olan skuamöz hücreli karsinomun etyolojisinde en çok suçlananlar sigara, alkol kullanımı, aşırı sıcak içecek tüketimi, vitamin ve mineral eksiklikleridir
Ancak yapılan çalışmalarda orofarinks ve larenks ile benzer epitel ile döşeli özefagus için de HPV nin scc etyolojisinde yer aldığı belirtilmektedir
HPV ilişkili özefagus tümörleri daha sıklıkla doğu ülkeleri ve afrikada bildirilmiştir
Mesane
•
•
•
Mesane karsinomlarının çoğu transizyonel hücrelidir, schistosoma endemik bölgelerde ise skuamöz hücreli karsinom daha sık görülür
Sigara ve diğer endüstriyel karsinojenler TCC gelişimde sıklıkla suçlanmaktadır
TCC karsinogenezinde HPV nin rolü hala tartışmalıdır
HPV ‘Assay’ leri
• HPV in vitro olarak kültürde üretilemez
• Sensitif serolojik ve protein testleri de yok
• HPV deteksiyon analiz metodları viral nükleik
asitlerin deteksiyonuna dayanır
• Ana prensip: komplementer sekansların
hibridizasyonu
Ticari HPV Deteksiyon Kitlerinden
Bazıları
•
•
•
•
•
•
FDA onaylılar:
Hybrid Capture 2 HPV DNA test (2003) 1997’de geliştirildi
Cervista HPV HR test ( 2009)
The Cervista HPV 16/18 test (2009)
Cobas 4800 HPV test HPV 16 and HPV 18 by real‐time PCR ( 2011)
Aptima HPV assay for the detection of E6 and E7 mRNA received FDA approval for detection of high‐risk HPV ( 2011)
Hybrid Capture II
Cervista‐ Invade Technology
Servikal Taramada hrHPV testi
• Klinik sensitivite ve spesifite arasında optimal denge
• HC2 ve GP5+/6+‐PCR için klinik sensivite %90‐
95
• %100 klinik sensitiviteye ulaşmak için analitik
sensitiviteyi %100’e çıkarmakla sağlanan ufak
kazanç klinik spesifitede dramatik azalmaya
(yanlış pozitiflerde artma) yol açar
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards